baner baner

...................Silent Hill Shattered Memories / Návod

..........................Jediný český návod Shattered Memories

                               Zpět hlavní strana
        

         SH Shattered Memories nás opět zavede do městečka Silent Hill,
         které bude tentokrát celé zmrzlé,třeskuplné a proto si připra-
         vte čepice a šály,ať mi u toho nezmrznete.Taťka Harry Mason se
         svojí malou nezbedou Cheryl se vydávají v hluboké tmě autem
         bůh ví kam ? Ale bohužel Harry opět končí už podruhé, i když
         tentokrát má brýle !!!, na plotě starého dvora místní čerpací
         stanice. Pochopitelně Cherylka je opět v tahu a my jí budeme 
         zase muset hledat a zachránit. Než někam poběžíte, procvičte 
         si ovládání,zabere vám to minutu času, pro ty slabší 5 minut.
         Prohlédněte dvůr, nic v něm není, přeskočte železná vrata
         pomocí button X, sám se vám nabídne. Čeká vás další malý dvo-
         rek, nic tam není a opět procházíme pomocí ikony X button ( 
         open ) nebo ručně L3 otvíráme dveře manuelně. Lepší manuelně
         než X button, docela mě bolely oči.Sundejte si zatím čepi-
         ci, šálu ne, dostáváme se do tepla a v klidu si projděte
 
         místnost plnou regálů a plakátů. Z této místnosti vypadně-
         te a objevíte se na chodbě, která má podobu T, vydejte se 
         do prava, vlevo a vpravo jsou záchodky, kdo musí,ať si odsko-
         čí, nic víc zde není. Na druhé straně chodby jsou dveře, 
         je to jediná cesta, projděte, dostanete se do prodejny čerpa-
         cí stanice plné regálů s časopisy, prodejním pultem, kasou 
         ( nejde otevřít, Harry nám asi nezbohatne ). Pro ty slabší
         na oči upozorňuji, že nalevo od prodejního pultu se nachá-
         zí dveře, kterými beze strachu projděte a dostáváte se k prv-
         nímu, primitivnímu puzzle, díky bohu za to !Pryč se smrtícími,
         depresivními kódy z dřívějších SH !!!  Ručičkou najedeme na
         železný čep, který vytáhneme směrem nahoru a tahem doprava 
         nebo doleva, sám už nevím, otvíráme dveře do zasněžených ulic.

         Nasaďte si čepici a vyběhněte do jedné, jediné ulice, která 
         je ohraničena domy a vysokými závějemi, není kam zabloudit.
         Na pravé straně zablokovaný tunel, na konci levé strany malé
         náměstíčko se dvěma obchody. Jeden obchod a) videopůjčovna
         Druhý obchod b) krejčovství Když vlezete do jednoho z těchto
         obchodů, nebudete se moci vrátit do druhého, dveře jsou zav-
         řeny, nekopejte, neťukejte, nikdo vám neotevře. Cesta z jed-
         noho či druhého obchodu je stejná a vždy se dostanete tam, 
         kde vás hra potřebuje mít,žádnou paniku. Já osobně jsem vybral
         krejčovství. Vejděte do obchodu, šipkou označený záznamník,

         ležící na pultě,spusťte zeleným tlačítkem.Vyslechněte zprávy a
         projděte dveřmi pod schody v úzké chodbě, které vás zavedou
         do pokoje, se třemi krejčovskými figurínami.Na každé z nich je
         krátká, dámská bundička do pasu a vy máte za úkol pomocí zi-
         pu se podívat,co je pod nimi. Pro ty nadržené, nic tam neu-
         vidíte, krom malého klíčku, se kterým otevřete dveře ven na
         dětské hřiště. Prohledejte hřiště, naleznete 3 plechovky. Ty
         musíte pomocí ovládání otáčet, třeste s nimi, než vypadne malý
         klíček.Jestli chcete vidět malou Cherylku v jiné časové dimen-
         zi, máte první možnost. Jděte k dětské houpačce, nevolejte
         ji, neslyší vás. Klíčkem z plechovky otevřete lankový zámek 
         v modré bužírce na dveřích a vstoupíte do další ulice. Naproti
         vám nad vaší hlavou je umístěn billboard s telefonním číslem,
         pozor, bude jich ve hře více.Až se zmocníte svého telefonu,
         který máte v kapse, nemůžete ho zatím použít, vyťukejte tel.
         číslo do mobilu a uvidíte, co se stane ( později vysvětlím ).

         Krátkou ulicí jděte doleva, kde přiběhnete do růžověmodrého 
         bistra. Tam proběhne videosekvence s naší starou známou Cybil
         Bennett.Musím říct, že v SH1 to byla větší  frajerka, kratší
         vlasy, kozačky, uniforma ... , ale tahle se mi zdá už trochu
         za zenitem, co říkáte ? Během rozhovoru získáte poprvé z kap-
         sy svůj mobilní telefon,kde si na dotykáči najedete na položku
         SAVE GAME, zapište hru a jděte spát, já jdu taky.
 
                                   19.9.2010


         A je tu další večer,pokud si pamatuju, skončili jsme v bistru,
         kde jsme promluvili s policistkou Cybil a seznámili se s mobi-
         lním telefonem. Popisovat mobil nebudu, každý průměrně inte-
         ligentní člověk na to přijde sám. Po rozhovoru Cybil zmizí,
         my si zatím prošmejdíme bistro. Jediné místo, kde něco je,
         se nachází za  barovým pultem v přízemní skříňce. Naleznete
         první mementos, což je figurka majáku. Ta se vám uschová do
         skládací skříňky, kterou naleznete v menu hry pod názvem Meme-
         ntos. Po sebrání majáku vyjděte ven z bistra, proběhne malá 
         videosekvence.Ocitáte se před bistrem,kde si v klidu nastavte
         v menu telefonu vyzvánění dle svého gusta.Radím vám, zapisuj-
         te si hru, kdykoliv můžete, bude se vám to hodit.Čili zapiš-
         te hru. Jděte k protějšímu domu, objeví se vám na obrazovce
         TV krátký název Levinovy ulice, do které se nyní podle GPS
         v mobilu vydejte. Tak a jdeme na to. Od bistra se vrátíme zpět
         na dětské hřiště ke dveřím. Za zády máte billboard, o kte-
         rém jsem mluvil,s telefonním číslem, zadejte ho,volejte. Zjis-
         títe leda tak kulový, nic, co by vám pomohlo. Otočte se
         čelem vzad a vejděte do dětského hřiště,kde už jste jednou by-
         li.Jděte k houpačce, kde je malá Cheryl a vyfoťte ji. Získáte
         nejen fotografii, ale i audiozáznam své dcerky. Nic neprohle-
         dávejte,nic nového tu není, vracejte se zpět směr krejčov-
         ský obchod, kde už jste také byli. Dojděte opět k tel. zá-
         znamníku, nic nového v něm není. Ovšem něco tu přeci ale je. 
         Vaše blikající baterka a šum vás v této místnosti dovede k 
         figuríně s krajkovými, červenými šaty. Co se stane, uvidí-
         te sami.Nic už nehledejte, nic tu není a vyjděte ven. Projděte
         se po náměstíčku před obchody a zhruba uprostřed proběhne
         videosekvence, která vás hodí do zamrzlého, špinavého Hillu.

         brrr,už se bojím. Vše je zavřené, zmrzlé, kam jste mohli před-
         tím jít, už nemůžete. Ale přeci jen odsud vedou v této ulici
         za rohem jednoho domu jedny, jediné dveře. Tak nemějte depku
         a vejděte. Radím vám, před vstupem do další oblasti si zapiš-
         te hru !!! Číhá tam na vás hromada promrzlých naháčů, před
         kterými vy máte pouze jeden a jediný úkol !!! Utíkat, utíkat,
         utíkat !!! Než vyběhnete, tak mi věnujte ještě chvíli času.

         Za prvé nic nehledejte, utíkejte přímočaře rovně, přeskákejte
         několrintu chodeb, ve kterých na vás čekají naháči.Po stra-
         nách zdí můžete shodit pár skříní, což vám nedoporučuji,zdrží-
         te se, ale když už někdo chce, tak ji musí shodit až z druhé 
         strany, jinak skříň ve směru, kudy běžíte, nepřelezete. Druhá 
         možnost vám nabízí schovat se  na omezenou dobu do skříně
         s roletou,kde uvidíte,jak vás naháči hledají.Nebuďte tam dlou-
         ho nebo vás vytáhnou a vychutnají si vás.Dále pro pomalé 
         hráče je to smrt, pro rychlé hráče tu máme kontextová tla-
         čítka,která vám pomohou naháče setřást ze zad. Pokud vás na-
         háči udolají k smrti, hra začíná od začátku štvanice. Zkoušel
         jsem v průběhu honičky zapisovat na mobil,ale nefunguje to,
         musíte opakovat od začátku. Když už si takhle utíkáte v laby-
         rintu s vyplazeným jazykem dveří a chodeb,říkáte si,že už jste
         v prdeli.Neztrácejte hlavu, utíkejte intuitivně stále dopředu.

         V pozdější fázi štvanice uvidíte bazén, do kterého seskočíte
         a seberte zapálenou louč.Tu si nechte v ruce nebo jí odhoďte
         do bazénu,naháči budou chvíli zkoumat,co to je a  získáte čas
         na to, aby jste vylezli z bazénu a nejbližšími dveřmi vy-
         běhli ven na zavátý dvorek, kde určitě nezpomalujte a době-
         hněte k poslední výchozí bráně protější zdi. 7 minut strachu,
         gratuluji, máte to za sebou, že to nebylo tak hrozný ? V této
         chvíli se Harry citá na psychárně, kdy místo prášků na hlavu
         máte k dispozici sadu pastelek a bezbarvý náčrt vašeho do-
         mu. Vybarvěte ho, jak chcete, hra si vše za znamená a přizpů-
         sobí se později vašemu hraní. Poté se ve videosekvenci dostá-
         váme s Harrym k domu,o kterém on sám tvrdí,že je jeho,nechápu,
         vy jo ? Bohužel bydlí tam podivní manželé, kteří taky nic ne-
         chápou,jak ,, komické "a po chvíli před Harrym zabouchnou dve-
         ře. Při vší smůle přijíždí k domu Cybil,Harrymu bere občan-
         ku a odváží ho bůhví kam. Po videosekvenci se ocitáme v poli-
         cejním autě sami a úkol je jasný, z auta ven.Přelezte na místo
         řidiče, otevřete palubní přihrádku u spolujezdce a získejte
         krabičku cigaret. Máte další mementos.Poté na místě řidiče
         otevřete červenou západku u okýnka a pomocí páčky vylezte z
         auta ven. Zapisuju hru, pokračování příště.

                                   20.9.2010

 
         A teď jsem zapomněl, kde jsme skončili . ... ne nebojte se,
         dělám si z vás srandu :)Poté, co jste se vyštrachali z po-
         licejního auta,si povšimněte na kapotě tel. čísla, zavolejte
         na něj, ozve se vám strážník z policejní stanice, nic víc.
         Zná vás,ale nic víc. Za auto jít nemůžete, dopředu jen kousek.
         Jděte před auto a nazíte vlevo na ohradu pro koloušky. Přes-
         kočte ji a vydejte se k zatím první chatě, což je ranč pro tu-
         risty, co mají rádi přírodu. Než vstoupíte,rozbliká se vám ba-
         terka a získáte audiozáznam. Poté na staré, plechové skříňce
         s visícím sluchátkem naleznete další tel.číslo. Kdo se nudí,
         zavolá si, kdo pospíchá,vstoupí dveřmi do chaty.Po vstupu dov-
         nitř těsně po pravé straně za dveřmi na zdi, v úrovni očí,
         visí malá zelená lékární skříňka ,ze které získáte klíček k
         průchodu následujícími dveřmi.Projděte celou chatou na druhou
 
         stranu a vyjděte do tzv. lesní obory - rezervace. Pozor, les
         je tmavý,obsáhlý,použijte mapu v mobilu a zjistíte několik 
         objektů, které se v lesní oboře nacházejí. Než se vydáte k 
         jakékoliv budově, pečlivě prohledejte les.Najdete v něm pomocí
         blikající baterky věnec se stuhou, visící na stromě a SMS
         zprávu. Kousek od něj je vysoká, železná konstrukce. Přeskočte
         ohradu a jděte přímo pod konstrukci. Zde je v úrovni pasu že-
         lezná bedýnka, v níž se skrývá duhová kulička, další mementos.
         Když se vydáte od ranče podél plotu vlevo až těsně ke břehu 
         jezera,dojdete k domku na jezeře.Nic v něm není,ale ti otrlej-
         ší se mohou podívat pod rozbořeným molem na utopenou,tlející,
         mrtvou krávu. Vyjděte z domu na lesní cestu podél jezera,má-
         te ho po pravé ruce a pozor !!! čeká vás veliké překvapení.

         U dalšího objektu, což je vodní výměník s odpadníma trubkama,
         naleznete pomocí blikající baterky krvavý spacák, z něhož zís-
         káte SMS a foto asi 18.leté dívky, chudák holka, co říkáte ?
         Odpoutejte se od spacáku a vlezte před odpadní stanicí po že-
         lezných schůdkách do suterénu. Jakmile slezete ze žebříku, po
         pravé straně máte vývěsnou ceduli s tel. číslem, dovoláte
         se tak akorát servisnímu technikovi,nic víc.Otočte se k ceduli
         zády a uvidíte dveře s klikou. Pokud chcete získat zase něco
         do mobilu,tak do nich zatím nevstupujte, ale podívejte se
         před těmito dveřmi doleva a přeskočte nízké zábradlí.Nebuďte
         zmatení,cesty jsou slepé.V jedné z nich naleznete zamřížovaný
         otvor do stoky s blikající rukou, tu vyfoťte,získáte další au-
         dio, docela hrůzné. Vraťte se a vejděte konečně do zmiňovaných 
         dveří. Projděte celý objekt, až vylezete na druhé straně v le-
         se, kudy jste již šli, koukněte se do mobilu, kde jste.

                                   21.9.2010

         Nezáleží na pořadí,v jakém budete lesní objekty procházet, já 
         se teď vydávám, do těch zbývajících, což je největší chata v
         lese ........... Se sebranou duhovou kuličkou se vydáme okolo
         jezera přes chatu u jezera, kterou projdeme ( už jsme tam
         byli ).Pokračujte stále za nosem - rovně, až dojdete k rozle-
         hlé chatě s dřevěnou verandou. Pozor, chata má z přední i za-
         dní strany dvoje dveře, celkem 4, které vedou do místností.
         Vstupte do dveří do chaty a v místnosti s dřevěnou dvoupalan-
         dou, kdo by nevěděl, tak dvojpostelí nad sebou, je na zdi 
         dřevěná skříňka,ve které najdete červenou baterku. Procházejte
         všemi místnostmi, až dojdete do místnosti s velkým krbem,
         naleznete stolek,otevřete šuplík a vezměte lovecký nůž.V dal-
         ší místnosti s kachlovými kamny po levé straně a řeznickým 
         stolem po pravé, nad kterým visí váš další úkol.Vyfoťte to
         a mrkněte na to. Na pravé straně naleznete šedivou čtverco-
         vou skříň, kde visí zajíčci,chlupáčci za nožičku, nejdou vzít,

         komu se to podaří,dejte vědět, budu rád.Váš úkol je vylézt na
         druhé straně chaty, kde pokračuje cesta. Po pár krocích od
         chaty k potoku vám zavolá policistka Cybil,její číslo se vám
         uloží do mobilu.Než přejdete lávku přes potok,můžete ho i pře-
         skočit !!!vydejte se po levé straně k plotu a baterka vám uká-
         že lebku jelena, která na vás bude kývat. Získáte audio a 
         SMS. Konečně přelezte ten zatracenej potok a vydejte se po-
         dél něj k chatě, u které parkuje zasněžené auto.Na autě máte
         další telefonní číslo, tak si brnkněte. Dveře jsou zamčené,
         tudíž obejděte dům zleva, naleznete růžovou peněženku,kde se-
         berte malý klíček.Odemkněte dveře, už zdáli uvidíte svého ka-
         maráda,vypadá to,že máte problém. Přibližte se k němu a spat-
         říte černé cosi  ???, které kolem vás proběhne ven z chaty.

         Vše zmrzne a radím,zapište si hru !!! Opět vás čeká štvanice,
         kterou musíte zvládnout.Vyběhněte ven na lesní cestu a utíkej-
         te, co můžete. Skákejte, podlézejte, přeskakujte. Při běhu mů-
         žete shodit zmrzlé kmeny stromů, snažte se běžet přímočaře ro-
         vně, může se stát, že budete běhat v kruhu. Pokud poběžíte ur-
         čitý úsek správně a zahynete, hra vás nehodí zpět úplně na za-
         čátek štvanice, ale začínáte od odehrané části.Po cestě seber-
         te zapálenou louč, hoďte ji mlsounům na zem, na chvíli je to 
         zdrží. Doběhněte do dřevěného stavení,kde se vydejchejte, pro-
         hlédněte si zamrzlou rodinu, maminku, tatínka a sedící, malé 
         dítě schoulené na sedačce,dojděte k tatínkovi, získáte audio a
         SMS. Zapište si hru.

                                   24.9.2010

         Všechno je šedivé, ponuré, pouze barevný, malý klavír leží
         u dítěte na pohovce. Máte za úkol dle audia v mobilu vyťukat
         správné tóny zvířátek v daném pořadí,tak se připravte a jdeme
         na to :

         1) 1x zelené tlačítko
         2) 1x růžové tlačítko
         3) 2x žluté tlačítko
         4) 1x modré tlačítko

         Po správném zadání získáte další audio a zároveň vám odmrznou
         protější dveře pro východ ven z chaty.Opět se ocitáte na druhé 
         straně chaty v temném lese, kde zase upalujte,jak rychle může-
         te.Naháčů je dost, po cestě seberte louč, můžete s ní i běžet
         než vyhoří.Poběžíte chvíli lesem, chvíli dřevěným stavením, 
         až vás konečně vyštvou před dům s dřevěnými schody. Vybě-
         hněte po schodech nahoru do stavení, proběhněte jej a vyjděte
         ven, hurá jste volní. Před vámi se objeví železný most s vyso-
         kou konstrukcí se žlutočernými pruhy ve spodní části. Zpět už
         nechoďte,je to zamčené. Bezva,je to za vámi a vy pokračujete
         po mostě k dřevěnému rozcestníku s názvem Bryant Overlook. 
         Nechte se jím vést na vyhlídku, kde parkuje modré auto.Dveře
         jsou otevřené, vyfoťte plačící postavu a získáte audio. Poté
         jděte ke kufru, otevřete jej a seberte modrý hmyz s přišpen-
         dlenou cedulkou, máte další mementos. Udělejte čelem vzad a 
         proskočte oknem jediné, malé chatky, která se zde nachází.

         Vypadá jako informační stánek. Nic v ní není, vy pokračujte
         dalšími dveřmi zasněženou cestou, která vás dovede k oplocení 
         s cedulí Midwich High School. Prolezte dírou v plotě a po
         chvilce vám zavolá Cybil.Vy ji oznámíte, že máte namířeno do 
         školy.Proběhněte školním hřištěm, až dojdete ke škole, vydejte
         se na levou stranu budovy, objevíte jediné, modré, zamčené
         dveře.Nemáte klíč.Obejděte dům s dveřmi, naleznete okno, otev-
         řete ho a seberte klíč.Odemkněte dveře.Nezapomeňte si dát ran-
         de s psychiatrem,dejte lístečky dle sebe dojeho psychotabul-
         ky, něco mu odkývejte a jedeme dál.

                                   26.9.2010


         A jdeme společně na to.Nacházíte se v chodbě s regály a čistí-
         cími přípravky. Po levé straně otevřete skríň, je tam jed na
         krysy a mrtvá krysa. Vzít mi nic nejde. Pokračujeme do další
         chodby jediným směrem doleva. Po pravé straně máte plakát s
         roztleskávačkami, číslo nefunguje. Po levé straně na zdi máte
         červené číslo, zavolejte si, je OK.Vyjděte ven před budovu na
         sníh a baterka vám ukáže na levé straně u železného přístře-
         šku vývěsný plakát, kde získáte dlouhé SMS. Pozor !!!, zřejmě
         tu máme více možností,kam jít, ale já vás povedu dle sebe.Jdě-
         te přímo na silnici, kde už z dálky uvidíte žlutý,dlouhý bill-
         board s obrázkem hamburgeru s velkým názvem WONDERLAND.Tak se
         jdeme společně najíst. Vejděte dveřmi,všude tma,řádně si sviť,
         te, přeci tu něco máme. Od vchodových dveří jděte vpravo ke
         stolečku s táckem hlavního menu, získáte audio.Vydejte za pult
         obsluhy s pokladnami rovně. Vpravo jsou dveře od kuchyně.,Vej-
         děte do  kuchyně a po pravé straně naleznete mražák, seberte
         barbínu  ( chudák holka ), další mementos. Kousek od mražáku 
         jsou dveře, které vedou ven, pozor zatím nevycházejte. Naproti
         schodům vás baterka navede na zavěšenou firemní, červenou zás-
         těru s čepicí, získáte SMS. Vyběhněte po schodech nahoru na
         jakousi zasněženou terasu, přeskočte metrovou mezeru na další 
         dům, vejděte dveřmi dovnitř.V této chvíli se ocitáte v jakém-
         si nočním klubu. Po levé straně u dveří najdete na komodě oz-
         dobnou, papírovou krabičku ve tvaru srdce, získáte mravence ve
         žlutém jantaru,další mementos. Mohu vám doporučit pro ty nadr-
         žené, prohlédněte si všechny obrazy na zdi, super. Seběhněte
         až dolů k baru, vyjděte dveřmi ven na ulici. Na zdi na plecho-
         vý ceduli máte telefonní číslo,spojte se s erotickou dívčinou.
         V této chvíli nemá cenu lítat křížem krážem po silnici mezi 
         domy, ale máme tu jeden,jediný směr a to je Midwich School.
         Vede tam pouze jedna cesta. Vraťte se zpět do Wonderlandu s
         hamburgery, proběhněte až k mražáku, kde jste získali zmrzlou 
         barbínu a kousek od něj vyjděte dveřmi ven na sníh, ať se
         trochu zchladíte. Přímo před nosem uvidíte nízké,zděné oplo-
         cení Midwich školy.Na ni uvidíte billboard školy a číslo.Zavo-
         lejte si, že by , ředitel ? ".Přeskočte nízkou zídku a baterka
         vás navede na modré,zaparkované auto, získáte audio.Najděte o-
         kénko, ze kterého vytáhněte po stranách hřebíky a prolezte do-
         vnitř.
 
                                   27.9.2010

  
         Projděte místností,ve které nic není do další, kde jsou šatní
         skříňky,regály lavičky.Po levé straně na zdi naleznete skříň-
         ku s malou, železnou petličkou, vyhákněte ji,získáte starou
         medaili, další mementos. Opusťte místnost a vstupte do rozdě-
         lovací dlouhé chodby školy. Chodba má strany dvě, levou a pra-
         vou. Vydejte se vpravo a po pár krocích vás baterka upozorní 
         na lavičku, získáte SMS. Pokračujte dále v témže směru než na-
         leznete dveře s názvem COURTYARD - školní zahrada. Ocitáte 
         se na školním pozemku.Zatím nikam nelezte a proběhněte si
         zahradu. Objevíte letní stoleček na kterém leží oranžový kuf-
         řík, získáte SMS. Když budete postupovat po zahradě podél bu-
         dov,narazíte na chemickou laboratoř,zelený nápis.Na zdi je te-
         lefonní číslo. V této chvíli na zahradě již nic není a než
         budeme pročesávat jednotlivé třídy , laboratoře,vraťte se zpět
         do rozdělovací chodby, kde jste již byli a proběhněte se až na
         druhou stranu. Narazíte na dveře s názvem ROOM 4D, vstupte do
         třídy s obrázkovým projektorem.Nic zde nenajdete, pouze dveře,
         které vás zavedou na zahradu, kde jste již byli,použijte je,
         je to zkratka.Jako první si najděte chemickou laboratoř a 
         vstupte dveřmi do úzké chodby s bílými věšáky na zdi na ka-
         báty po pravé straně. Projděte do učebny, nic tu není, pouze

         pro toho, kdo chyběl ve škole na chemii, je tu na zdi Periodi-
         cká tabulka prvků. Nikam jinam nelezte a vydejte se přímo za
         nosem protějšími dveřmi do druhé učebny,kde naleznete na sto-
         le zelenou žábu, rozřízněte ji a získáte prsten s modrým ka-
         menem, další mementos.  Opět pro ty, kdo chyběli na bio-
         logii, mohou se podívat na zdi na tabuli s pohl....... však 
         vy víte. Z této místnosti vedou dvoje dveře, jedny vás vyve-
         dou ven na zahradu, kde jste již byli a druhé dveře vedou k
         širokému schodišti,které vás zavede do prvního patra. Vyjděte 
         po schodech a uvidíte velikou, širokou chodbu. My se vydáme na
         pravou stranu do PLANETÁRIA. Kdo nebyl na Petříně, může se 
         pokochat nebeskými výjevy.Vstupte do kruhové učebny, nabídne
         se vám zde více věcí. Když půjdte dokola podél zdi učebny,naj-
         dete na zdi u dveří EXIT modrou, plechovou ceduli s telefonním
         číslem. Bože, čeká nás dlouhý hovor, nic víc. První,co udělej-
         te, nechte se vést šumící baterkou k jednomu křeslu, získáte
         audio. Poté jděte do středu místnosti k veliké světelné kouli
         a k lampě, se kterou kouli rozsvítíte.S koulí otáčejte tak,aby
         jste získali na obloze - stropě krátký, psaný vzkaz s telefon-
         ním číslem 555 2327. Je zároveň nutné při zkoušce, zda máte
         kouli nastavenou správně, na ovladači lampy zapnout z červe-
         ného tlačítka na zelené, také se vám při tom propojí vámi
         zadané souhvězdí na obloze. Pro ty méně chápavé, vám poradím
         malý fígl, s ničím netočte, nic nenastavujte,naťukejte si z 
         návodu telefonní číslo do svého mobilu, zavolejte si rovnou
         a máte to.Ozve se vám tajemný hlas. 

                                   28.9.2010 

         Vyběhněte na chodbu, ze které jste přišli do Planetária a vy-
         dejte se na druhou stranu chodby, kam jste ještě nešli. Nara-
         zíte na dveře ART STUDIO,jsou zamčené. V této chvíli se vrať-
         te zpět do Planetária a po obvodu místnosti naleznete dveře
         s cedulí EXIT. Vyjděte ze dveří na chodbu, projděte jí až k
         širokým schodům, které vedou směrem dolů, u nichž než sebě-
         hnete dolů, jsou zadní dveře Studia ART,jsou také zavřené.
         Jděte konečně dolů a bacha ! Proběhne vám před očima, malý,
         černý, pidižvík, kterého již znáte, získáte MMS, nehoňte ho,
         uteče vám.Sejděte po schodech dolů, ocitnete se v chodbě s 
         železnými skříňkami. Všechny otevřete, získáte červenou růži
         ve skleněné kouli,další mementos. Také vás na boční zdi postra
         ší modrý, kývající se plakát. Získáte audio z jakési oslavy.
         Všechno již máte a jděte k jediným dveřím GYM GROUNDS. Dveře 
         jsou zamčené kódem, na tlačítkovém panelu máte číslo skříň-
         ky,otevřete ji a na dveřích zevnitř máte číslo. Pro ty, kdo
         špatně vidí, číslo kódu je 1031. Zadejte kód a vylezte ven 
         na sníh. Utíkejte rovně na terasu, máte tam červený, nafu-
         kovací balónek v podobě srdce, získáte audio. Kdo nebyl je-
         ště na oslavě, tak má možnost. Vstupte do tělocvičny s naz-
         dobenými stoly,s fotografiemi spolužáků, atd.Jděte přímo k pó-
         diu, čeká vás překvapení, budete mít novou kamarádku.Proběhne
         filmeček,po něm se ocitnete v kanceláři ředitele školy, kte-
         rý má zaheslovaný počítač a vy máte za úkol se do něj dostat.
         Heslo, které počítač chce, se vám zobrazí až po vyplnění 3
         odpovědí na otázky. Kolonku na otázky máte v počítači. Pozor
         !!! otázky se náhodně generují.

         1) Váš jediný nejvěrnější přítel je - na věšáku je psí vodít-
          ko se jménem ( NICKY )
         2) Nejoblíběnější baseballový tým - čepice na židli za stolem
          ( SHINERS ) 
         3) Souhvězdí, horoskop - zjištění  narozenin a horoskopu - 
          kancelář sekretářky na zdi kalendář s datem  narozenin a
          horoskopický kalendář na rohu skříně u jejího stolu (SCOR-
          PIO) Vygeneruje se vám heslo Sunday45 

         Proběhne filmeček, někdo vám zavolá a poté vše zmrzne na 
         kost a my se dáváme na úprk před naháči. Vy máte hned několik 
         úkolů. Za prvé utíkejte, co vám nohy stačí a první  cíl, kam 
         musíte bezpodmínečně doběhnout je místnost,jakási hala, kde
         spatříte dveře, které blokují 3 kamenné dívky. Všechny mají 
         dlouhé vlasy v culíku. Získáte audio a poté SMS. Za druhé, 
         kdo umí anglicky, přečte si SMS, kdo ne, vyběhne zpět mezi 
         naháče a úkol je prostý. Svým mobilem vyfoťte celkem 3 cíle
         a jsou to zářivě červená sprchující se žena, zářivě červe-
         né auto se dvěma cestujícími, kdopak to asi je ? A do třetice
         červený, objímající se asi manželský  pár. Až vše vyfotí-
         te, vraťte se zpět do místnosti k sousoší 3 dívek, získáte SMS
         s obrázkem postav z auta.Hned poté sousoší popraská a vy mů-
         žete projít. A vy projděte na ulici, kde vás čeká opět rande
         s vaší známou ze školy. Nechte se vést, jděte za ní,cupitejte
         za ní, jako malý zajíček až docupitáte do nočního klubu BAL-
         KAN. Ven už se zatím nedostanete, co by jste tam také dělali.

         Proběhne  filmeček, vy se vydáte do prozkoumávání budovy. V
         suterénu nic není,proto se jdete po schodech do prvního pat-
         ra. Na schodech získáte SMS,pak jděte do pokoje své známé, má 
         tam docela bordel,co říkáte ? Proutěný košík s prádélkem,nic
         v něm není. Šroubovací dóza v půlkruhové skříni,nic v ní není.
         A co červená kabelka ? Ve šperkovnici také nic není. Určitě
         se jděte podívat z okna,roztáhněte závěsy a získáte klíč.Pro-
         ty z vás, kdo nedokončí misi, může se vám stát, že klíček na-
         leznete v jiném předmětu, např. košík s prádélkem. Jděte zpět
         dolů do baru, čeká vás nevídané,další ženská na obzoru,jak to
         ten Harry asi dělá ? Seznámíte se s mladou Dahliou, ta vás
         odtáhne z baru do svého auta, se kterým ale dlouho nepojedete,
         protože padací most pro lodě je zvednutý. Vyběhněte do ovlá-
         dací kabiny,otevřete plechovou skříňku a zavolejte na číslo
         technikovi. Slíbí vám, že přijede, po chvíli příjezd zruší a 
         podá vám instrukce po mobilu. Jelikož mu není moc rozumět,tak
         pořadí páček je jasné : modrá, červená, žlutá ( dle genero-
         vání hry ).Pak zapněte červené tlačítko vedle páček. Most za-
         čne padat a vy se vraťte zpět do auta. Opět nedojedete da-
         leko, proběhne filmeček a vy se ocitáte v potopeném autě. Nic 
         nedělejte, v klidu čekejte, až auto dopadne na mořské dno,nic
         neotvírejte, je vám to stejně prd platné, váš úkol je jas-
         ný. Seberte svojí baterku v autě,v momentě, kdy ji seberete,
         okolo vás vše zmrzne a přijdou se na vás podívat naháči. Začne
         hrát rádio, přelezte zpět na místo spolujezdce a v momentě se
         ocitnete v náručí svého psychiatra. Zadá vám testík a vy roz-
         dělte mrtvé lidi od spících. Po ukončení rozhovoru s psychia-
         trem proběhne filmeček a vy se ocitnete na invalidním vozíku,
         ze kterého po malé chvíli vypadnete, jak pytel sraček.

                                   29.9.2010 


         V této chvíli nás čeká hromada naháčů a my se proběhneme oko-
         lo vlakového nádraží.Doporučuji proběhnout prvními dveřmi, zá-
         roveň vyběhnout zadními a vydat se ostře vlevo na jakýsi pe-
         rón. Vlezte do dveří a utíkejte a po krátké chvíli vejdete do 
         chodby, kde na zdi visí plakát rádia ALCHEMILLA, získáte SMS.
         Vejděte z této chodby do ordinace lékaře. Spatříte doktora vy-
         šetřujícího malé dítě. Jděte k rádiu a nalaďte správnou sta-
         nici z plakátu, 101,6 FM. V rádiu vám hlasatel začne dikto-
         vat telefonní číslo 5558814 a aby jste lépe toto hlášení sly-
         šeli, přibližte se k doktorovi a získáte audio, poté se šum
         vyčistí.Neděste se, že se nic nestalo, počkejte pár vteřin u 
         ledových dveří,dveře se samotné rozmrazí a y získáte audio.
         Projděte a ocitáte se v dlouhé,široké chodbě se zelenou podla
         hou, nic zde není a vy zahnete doprava. Čeká vás filmeček se 
         zakrvavenou, zraněnou sestřičkou Lisou, která zřejmě přistála
         se sanitkou skrze zeď,jak komické, ženská za volantem, co ří-
         káte ?Lisa vás odtáhne do svého apartmá,opravdu dlouhá cesta.

         Spustí se opět filmeček, kde se Lisa převlékne do civilu a u-
         síná.Vy máte za úkol Lise dojít pro žlutý prášek do koupelny.
         Otevřete skříňku na zdi a z lahviček vyklepejte žlutý prášek.
         Kdo chce memento, najde si v koupelně hrací skříňku, získáte 
         prsten s lebkou. Podejte  prášek Lise a ocitáte se opět na
         konzultaci s doktorem. Zadá vám úkol,seřadit figurky dle moti-
         vu. Po rozhovoru vás čeká nový cíl  - ul. Simmons. Vyjděte z 
         apartmánu do špinavého suterénu domu  než vyjdete do ulic,
         na zapráskaném, podpěrném, bílém sloupu máte telefonní čí-
         slo. Poté vyjděte ven, ulice jsou zablokované sněhem, tudíž
         se točte stále doleva, až dorazíte k domu s cihlovým obložením
         a modrou cedulí dvou bílých autíček ( náčrt ).Vejděte, vyběh-
         něte po nejezdících schodech, získáte SMS, podlezte želez-
         nou roletu a vyjděte ven na jakési nádvoří. Na zdi jsou závěs-
         né telefony. Pozor, máte dvě cesty. Vydejte se vpravo, přij-
         dete na most se zábradlím, u kterého leží bílé tulipány se
         vzkazem. Pokračujte stále rovně, zavolá vám ustrašená,ubreče-
         ná Lisa, získáváte nový cíl - vrátit se zpět k Lise. Z
         tohoto areálu neodcházejte, kousek od místa, kde vám Lisa 
         volala, se otočte a po pár metrech narazíte na malé dveře
         u boční zdi budovy u plotu. Vejděte a přijdete do kanceláře,
         kde v jedné z kopírek seberete gumovou kost pro psa, další
         mementos.Jděte do dalších dveří, přijdete na železné schodiš-
         tě, vedoucí do skladu, sejděte dolů a spatříte žlutý vysoko-
         zdvižný vozík a žluté regály. Projděte skladem  na druhou
         stranu a vyjděte po dalším železném schodišti do prázdné mí-
         stnosti s otevřeným oknem. Proskočte oknem do areálu želez-
         ných kontejnerů, přelezte plot a vydejte se zpět k Lise.Vej-
         děte do bytu, Lisa vám umírá před očima a zároveň se střet-
         nete tváří v tvář s proradnou policistkou Cybil.V této chvíli
         vám pokoj i s policistkou zamrzne, zapíšeme hru a jdeme spát.

                                   3.10.2010
 
  
         V zamrzlém apartmánu nic není, mimo mrtvé Lisy. Nakopněte mo-
         bil a na mapě spatříte modrý křížek. Máte za úkol proběhnout
         stezkou smrti a doběhnout do označeného bodu.Vyběhněte z domu
         ven na ulici a utíkejte přímočaře a zahněte do prvních dveří
         vlevo. Při běhu se točte na levou stranu !! Pokud poběžíte
         správně, po delší době doběhnete do jakési boudy s nadpisem
         nade dveřmi  SOUTH GARAGE. Proběhněte objektem a objevíte
         se na nádvoří, kde se vydáte prvními dveřmi vlevo. Svůj
         běh můžete zkontrolovat na GPS. V této chvíli se ocitnete v
         bezpečí, spatříte kulatý přístroj na žvýkačky a přetahujícího
         se otce s dcerou.Jděte k taťkovi a získáte audio, chytří z
         něho moc nebudete. Kdo je chytrý a rozuměl, vyběhne ven na
         dvůr a najde si poblíž dveře, které ho zavedou k velkému 
         ptákovi s dlouhým  zobákem ( asi tukan ). Jeho zobák je zbar-
         ven do pořadí barev žvýkaček.Kdo se necítí být chytrý a nero-
         zuměl, tak vám naservíruju rovnou návod. Fialová, růžová,čer-
         vená, žlutá. S koulí třeste a knoflíkem otáčejte. Poté vám
         rozmrznou dveře a získáte audio. Projděte, máte před sebou
         velikou halu obchodního centra s pódiem, na  kterém jsou
         cedule karaoke.Vedle nich je zaparkované auto.Kdo je v této
         chvíli nezaměstnaný ( tak jako já ), může se proběhnout podél
         zdí a uvidí modrý plakát s telefonním číslem na práci. Poté,
         kdo ještě nevečeřel ,dojde si k odpadkovému koši, kde nejen
         získá audio, ale může se i pokochat koblihami. Červenými dve-
         řmi se žlutou cedulí s pejskem projděte do zverimexu, kde
         v pravém rohu získáte audio. Prohledejte pečlivě regály,
         objevíte mrtvé morče a seberete film, další mementos. Jděte
         k pultu s kasou, jsou tam dveře ven. Dostanete se do fakt
         hnusný chodby, plné odpadků, ve kterých se skrývá váš černý, 
         malý kamarád. Opět vám uteče. Po pravé ruce na zdi je oran-
         žový plakát SECURITY, zavolejte si. Dojděte na konec chodby,
         objevíte se v místnosti s maketou papírového domu, s vláčkem
         a s trezorem. V trezoru získáte zeleného dráčka, další me-
         mentos, otáčejte  náhodně zámkem. Z vláčku získáte klíček od
         dveří, přehoďte výhybku. Vyběhněte po eskalátoru a přijdete
         do chodby s jakou si nadrženou ženskou v černých,síťovaných
         punčochách, která se před vámi protahuje ( bože, kdyby byla
         živá, co by jsme za to dali ).

                                   8.10.2010 

         Projděte dveřmi a  spatříte svého známého ptáka tukana s
         barevným zobákem. Obejděte dokola halu s obchody a narazíte
         u obchůdku s dámským prádélkem na lavičku. Než se k ní při-
         blížíte, zavolá vám Michelle. Poté dojděte k lavičce a spa-
         dne vám k nohám míček pro psa. Získáte SMS s fotem dívky hra-
         jící si se psem. Vydejte se do jediného  obchůdku s názvem
         CELEBRATION TIME. Jsou v něm regály, na kterých leží papíro-
         vá,hrací přání. Na deskách přání máte označení číslicí výročí.
         Poté se odeberte za  kasu, kde naleznete  tlačítkový kód a
         audio. Podle něj najděte dvě přání, pak naťukejte číselný
         kód - 2050. Vylezete ve špinavé chodbě, po levé ruce máte 
         svého, barevného ptáka a telefonní číslo, zavolejte si.Po pra-
         vé straně máte dveře, do kterých zatím nelezte a Notevřete 
         železnou skříňku - zase nic. Doběhněte na konec chodby,
         čeká vás zelená popelnice, na které leží sešit,získáte audio.

         Otočte se a jděte do dveří u skříňky a projděte jimi. Vy-
         běhněte schody a ocitnete se ve fotografické prodejně. Přes-
         kočte pult a na konci u stojanu s Memory cards získáte  SMS.
         Vyjděte z obchodu a objevíte se opět ve velké hale obch.cen-
         tra. Před vámi se tyčí pestrobarevné kino CINE REAL. Obe-
         jděte si halu celou dokola podél obchodů, na zdi obje-
         víte žlutou,velikou ceduli s červeným orámováním, zavolejte
         si, čeká vás chaotický hovor. Určitě !!! si nenechte ujít
         sedícího,  krvácejícího chlápka na lavičce, vyfoťte si ho,
         získáte srdceryvný nářek. Poté jděte  do kina, narazíte na
         malé, barevné, výherní boudičky, u kterých na zdi je malá, 
         černá cedulka s tel.  číslem, zavolejte si.V červené bou-
         dičce s názvem TOY získáte zombíka, další mementos. Otočte
         se čelem vzad a  vydejte se dlouhou chodbou s kobercem do 
         kinosálu. Harry zpozoruje na plátně sám sebe, nic jiného ne-
         hledejte a vyjděte ze sálu u plátna do temné chodby. Zapište
         hru.

                                   10.10.2010

         V půlce chodby získáte SMS od Dahlie, pokračujte dál, vyjdete 
         na ulici mezi domy, vydejte se do prava, v zatáčce po levé
         straně objevíte na sloupu žlutou ceduli parking,zavolejte si.
         Zatočte doprava a spatříte růžový obchůdek s nápisem PAWN
         SHOP. Vejděte a dojděte k výdejní kleci, vyšroubujte matici, 
         spadne vám klíč na otočný tác, odemkněte dveře. Odemkněte
         dveře a kdo chce další mementos, a točí ihned doprava a ve-
         jde do výdejní klece. Objevíte malý, modrý trezůrek s prs-
         tenem dvou hadů.Vraťte se zpět a vyběhněte po schodech,pro-
         běhne filmeček s olezlou, ožralou, snad asi Harryho manželkou
         ? Jsem v šoku, že by Harry neměl lepší vkus ?? Vše zamrzne,
         dotyčná ožrala zamrzne Harrymu před očima v posteli. Vyjdě-
         te z pokoje ven, půjdete dlouhou dobu po venkovních scho-
         dech dolů do temných hlubin, proběhne filmeček se skáká-
         ním.Kdo kouří, může si dát zatím cigárko, než Harry doletí až
         na zem. Přistane u židle, vy máte za úkol najít podle své 
         baterky  šum, který vás teleportuje doprostřed dlouhé chodby. 
         Před vámi, za vámi máte dveře s naprosto identickou místnos-
         tí. Vydejte se k těm, které jste viděli z vašeho  pohledu
         poprvé,projděte do obýváku se zrnící televizí. Otevřet prv-
         ní dveře vlevo za televizí a  utíkejte po schodech dolů.

         Čekají vás naháči a vy máte za úkol dostat se do místnosti
         s širokou postelí. Nepropadejte panice, nic tu není.Projděte
         asi třemi obýváky s televizí, v jedné z nich spatříte sebe 
         se svojí dcerkou Charyl, nic víc. Jděte dál až s Harrym době-
         hnete opět na kraj ze kterého skočí do temnoty Silent Hilu.
         Během pádu si můžete, kdo nekouří, prohlédnout obrázky svého
         auta. Dopadnete nedaleko postele. Teď trochu té flustrace,
         máte před sebou neviditelné bludiště a vy musíte prokličko-
         vat mezi neviditelnými bariérami až k posteli. V momentě se 
         opět teleportujete mezi naháče a váš cíl je jasný,dostat se 
         do pokoje s postelí na kterou vy si během filmečku lehnete
         a usnete. Ve snu odpovídáte psychologovi a vyplníte testík
         s obrázky. Až se vzbudíte, spatříte u sebe Michelle.Seznámí
         vás v autě s Johnem, během jízdy se docela chytnou a nechají
         vás tam samotného. Otevřete páčkou dveře,vylezte ven,čeká vás
         nový cíl, zapište hru a jděte spát.

                                   11.10.2010

         Vystupte z auta, nechoďte nikam daleko, před vámi je oplocený
         objekt na břehu jezera,projděte pletivem, seběhněte po kamen-
         ných schodech dolů až dojdete k modrým dveřím. Otevřete je a
         utíkejte špinavou chodbou do dalších železných dveří. Za ni-
         mi máte žebřík,slezte dolů do stoky.Vydejte se po levém břehu
         stoky a po pár krocích získáte omluvnou MMS. Pokud chcete, 
         vycvakejte číslo na Dahlii a zavolejte jí zpět.Po levé stra-
         ně máte dva průchozí vchody v podobě kamenných oblouků, proj-
         děte jimi, nebojte, neztratíte se, pouze si z odtokové roury
         vyzvednete indiánský náramek, který leží v hubě kapra.Vyjděte
         zpět ke stoce a zavolá vám malá,ustrašená Cheryl.Po rozhovoru
         utíkejte stále za nosem, vylezte po žebříku nahoru, otevřte
         bezpečnostním kolem modré dveře, projděte chodbou, za chvíli 
         se před vámi objeví žebřík, který směřuje na čerstvý vzduch.

         Za vámi nic není, utíkejte rovně za rohem domu se žlutou ce-
         dulí najdete sochu indiána,který vám z truhličky vydá dětský,
         růžový foťák. Přiznejte se, komu se líbí růžová ? Prohlídněte
         si překrásné, barevné domečky a vydejte se k autu, které stojí
         na silnici.Pro klid v duši se proběhněte po silnici, nikde na
         vás nic nečeká, pouze z auta audio. Nyní se vraťte k těm vy-
         barveným domečkům a vstupte do jednoho z nich s červenými
         dveřmi. Ocitnete se v prodejně suvenýrů. Z prosklené vitrín-
         ky vyndejte přívěšek v podobě majáku. Odhrňte červený závěs
         a vyjděte tajnými dveřmi ven na dvorek, přelezte plot na sil-
         nici. Po levé straně nic není, jděte do prava, cesta vás za-
         vede k dalekohledu. Otočte se čelem vzad a jděte do dveří 
         domu se žlutým, zářícím oknem, čeká vás Michelle,co se rejpe
         vidličkou v jídle, proběhne filmeček. Po sekvenci si vás ve-
         zme do parády doktůrek a bude vám strkat pod nos nějaké roz-
         mázlé mouchy a brouky, udělejte, co po vás chce. Po sezení s 
         doktorem budete na černobílé, kosočtvercové podlaze, po zdi
         si můžete prohlédnout černobílé plakáty rockových samiček,
         nic jiného zde není, jen červené světlo s dveřmi, projděte a 
         vyjděte na silnici. Za vámi zase nic není, už to znáte, utí-
         kejte po silnici až nakonec. Po pravé straně je lavička s 
         papír. krabicí a v ní červený dráček. Od krabice čelem vzad a
         po vaší pravé ruce nacházíte lunapark. Proskočte oknem, rozep-
         něte žlutou, požární bundu a vezměte si klíček a odemkněte.

         V chodbě po levé straně máte červenou tabuli, zavolejte si.
         S chodby se opět dostanete ven na vzduch. Na protější  zdi
         spatříte ubrečené, ztracené dítě, zavolejte si. Otočte se do-
         leva a utíkejte k hradu, kde u žertovné tabule s dvěma otvory
         pro hlavu vyfoťte sami sebe. Získáte audio. Teď se vydejte pro
         změnu doprava, narazíte na jakousi garáž s hracími automaty,
         pákou několikrát otočte, získáte medailon. Naproti automatům 
         vylezte na vyvýšené pódium a prolezte uličkou lásky.Dostane-
         te se k pojízdným labutím. Jděte k labuti s mrtvolami a zís-
         káte audio.

                                   13.10.2010

         Nyní trpělivost, začněte honit svého černého kamaráda, do-
         kud vám neodblokuje zamrzlé dveře, které jsou za zimními ku-
         lisami. Projděte, získáte audio s malou Cheryl. Proběhněte
         krátkou chodbou kolem odstavených labutí, přelezte plot,nale-
         vo nechoďte, jděte doprava. Na druhém molu zahněte a jděte k
         lodi. Čeká vás filmeček, který krátce popíšu. Dahlia lehce 
         lízlá s lahví v ruce vítá Harryho na své vodní posteli,Harry
         je v šoku,ale podléhá pokušení, šok !!! Dahlia místo,aby do-
         končila své dílo, bohužel zamrzá Harrymu před očima.Vyjdě-
         te ven na palubu, slezte na boku lodi po žebříku na zamrzlé 
         jezero, po pár metrech získáte audio od Dahlie, máte se vrá-
         tit zpět, Harry nechápe. Stále utíkejte,po chvíli získáte MMS
         s fotografií asi 16 leté Cheryl. Utíkejte dál,stejně vám je to
         hovno platný, naháči vás dostanou. Nezoufejte, po chvíli Harry
         začne sám plavat, doplavte na břeh, kde vás vytáhne a překva-
         pí policistka Cybil.Pošlete ji do hajzlu a proběhněte si are-
         ál, aby jste věděli, do čeho lezete. Je to areál psychiatrie
         doktora Kaufmanna. 
                             
                                   17.10.2010

         Vejděte do haly s recepcí po levé straně, po pravé straně
         spatříte holou hlavu, odklopte jí část lebky, získáte medai-
         lon, další mmementos.Posléze se vydejte k zakončení celé hry,
         projděte chodbou s obrazy do jediných  dveří naproti vám.
         Čeká vás rozřešení celé hry, opravdu nestačím se divit, 
         místo Harryho na židli sedí jeho již dospělá dcera Cheryl,
         která vám během putování Harryho po světě SH krapet povyrost-
         la.Proběhne finále a vy zajisté přemýšlíte, co to celé mělo
         znamenat.Nechám na vás, jak se s tím vyrovnáte.,, Vzdejme mi-
         nutku ticha Harrymu Masonovi, který po celou dobu v této
         hře nebyl s námi, ale pouze ve vzpomínkách Cheryl,kdy ho na-
         posled viděla, když jeli ve svém džípu v 1. dílu SH spolu na
         dovolenou.
          
         Autor návodu P.K. Zarovnání textu K.K.       23.10.2010