baner baner

...................Silent Hill Origins | Návod

                               Zpět hlavní strana
  
         Příjezd do Silent Hillu

         
         Po úvodní animaci, při které spatříte malou ALESSU, upalu-
         jte po silnici až k hořícímu domu. Vyběhněte po schodech do
         druhého patra, projděte dveřmi hned naproti a objevíte malou 
         dívku Alessu, vemte jí do náručí a jděte ven z domu.Po krátké
         animaci oba upadnete do dočasného komatu.Až se probudíte, zís-
         káte mapu a vy se vydáte hned napoprvé do nedaleké nemocnice.

         Nemocnice Alchemilla

         Ihned po vstupu si vezměte z tabule mapu a vydejte se k výtahu
         Po video sekvenci s mužem hupsněte dovnitř. Navolte 2. patro,
         jděte stále po hlavní a potkáte  starou známou sestřičku.
         Uchopte kladivo, zabijte ji, projděte dveřmi č.205, z nemo-
         cniční kryplkáry vezměte dokumenty. Poté se dotkněte zrcadla
         a budete teleportován do jiného světa. Z kryplkáry si seberte
         skalpel, z vozíku plíce, jděte dál do pokoje č.202, seberte
         zlaté vejce a vejděte do dalších dveří č.204. V něm si vezmě-
         te dokument, který použijte k řešení hádanky, musíte otevřít
         zakódovaný chlaďák.Dále už tu nic není a proto se vydáme o pa-
         tro níž.Vejděte do dámských záchodků,najdete další zlaté vej-
         ce. Dále tam máte dokument k další hádance. Z druhého záchodu 
         vytáhněte játra a pak opět projděte zrcadlem, uf konečně zase
         doma Všiměte si krvavého nápisu na třetí kabince Amy 31,z ní
         si vezměte klíč a podle mapy se vydejte do místnosti s krvavým
         nápisem Lucy 23. Jděte ke kuchyňské lince, vezěte klíč.Přemí-
         stěte se do místnosti, z umyvadla vytáhněte žaludek a střeva,
         rozsviťte retgen, zjistíte info o dívce Sarah 19. Po přečtení
         si pořádně prohlédněte figurínu a znovu se vydejte zpět k sta-
         rému známému zrcadlu. Prolezte zpět do jiného světa a jděte
         do místnosti 204. Řešení hádanky je věk,dejte na první místo,
         na druhé krásu. Tím získáte kod 312319,který zadejte do kla-
         vesnice u chlaďáku. Seberte srdce se všemi orgány, utíkejte
         k figuríně, vložte v tomto pořadí - střeva, žaludek, játra,
         srdce, plíce. Poté seberte oči, utíkejte opět k zrdcadlu a 
         jděte chodbou až na konec. Objevíte dveře s maskou, do kte-
         rých vložíte oči, pak jimi projděte přes Exam Room.V místnosti
         zlikvidujte další monstrum a seberte pyramidku, je to první
         kus Flaurosu. Po krátkých video sekvencích utíkejte k východu,
         vedle záchodů opusťte nemocnici.


         Cesta k sanatoriu

         Utíkejte na radnici Town Hall a přes Cielo Avenue k řezníkovi 
         Butchers, který najdete na rohu Low Street. Vydejte se za řez-
         nictví, jděte rovnou k sanatoriu.


         Sanatorium Cedar Grove

         Upalujte do veliké haly, otočte se a vstupte do dveří. Z pra-
         covního stolu vezměte mapu.Díky ní si najdete ve West Sola-
         rium pistoli a 2x náboje. Pak se vydejte na schodiště, vy-
         klusejte o patro výše a jděte TB Ward. Z psacího stroje si
         vyzvedněte dokument, podívejte se na panel, máte tam 5x uka-
         zatel, který na stavte tak, aby jste získali klíč ze stroje.
         Postup je tento- zmáčkněte 2x pravé tlačítko, 2x prostřední,
         2x levé tlačítko, seberte klíč a vypadněte. Seběhněte dolů,
         odemkněte klíčem dveře a podle mapy utíkejte ke schodišti k
         severovýchodním rohu mapy. Vyklusejte až do 2 patra. místno-
         sti Female Hydrotherapy vypusťte vanu a v téže místnosti pro-
         lezte zrcad. do jiného světa. Jděte po schodišti do prvního
         patra , narazíte na dámskou umývárnu, prolezte do realného
         světa a opravte odpad v záchodu. A hlavně vyšťourejte klíč.
         Dále si v místnosti Female dorm vezměte klíče, se kterými pů-
         jdete do Patient belongings, prolezte zrcadlem, nezapomeňte 
         na brokovnici, co visí na dveřích.Upalujte na schodiště, se-
         běhněte dolů a v EAST PIPE Room najděte klíč od archivu. V
         prvním patře se teleportujte do reálného světa, po schodi-
         šti utíkejte do 2. patra a v archivu opět projděte do jiného
         světa sanatoria.V sanatoriu utíkejte dolů, doběhněte do seve-
         rozápadního rohu mapy a vydejte se směr k Male Seclusion, 
         který se nachází 1. patře. Na židli je dokument, který řeší 
         hádanku, prolezte pečlivě cely a jděte směrem ošetrovna Infir-
         mary. Prozkoumejte ozdobenou skříňku s panenkami.Pomocí zís-
         kaného klíče, který jste našli v jedné z cel, postupujte a
         umístěte pilule takto: panenka s noži - zelená, spálená panen-
         ka - modrá, pohublá panenka - modrá, panenka s žiletkou -
         červená, panenka v šatech - žlutá. Seberte klíč a vydejte se 
         zpátky do podzemí,nezapomeňte se zastavit na druhém schodišti
         ve skladišti Storage a prolezte do normalního světa sanato-
         ria. Pochodujte do kanceláře doktora Harrise. Vezměte zestolu
         artefakt Jocasta, jděte na dámské umývárny, prolezte zrcadlem
         a vložte Jocastu do dveří na druhé straně chodby Female sec-
         lusion. Vejděte do samotky s číslem 05 a zlikvidujte bosse. 
         Až půjdete ven,nezapomeňte si ze stolku vzít divadelní lístek.


         Divadlo

         Z auta seberte klíč a vydejte se k řeznictví. Poté k radnici,
         až dojdete k pile Lumber Yard. Odemkněte ji pomocí klíče z au-
         ta, utíkejte na druhou stranu a po silnici Industry jděte na
         parkovište v Greenfield Apartments,zezadu vejděte do bytu. Za-
         miřte do koupelny,kde je díra v podlaze, skočte do ni a po do-
         padu sivšimněte schránky bytu č.213. Nakonec jděte k divadlu
         a použijte lístek. Po vstupu si na lavičce seberte mapu diva-
         dla a jděte se podívat do hlavního sálu až k podiu. Jděte na 
         schody,vyběhněte do skladiště a dále až do kanceláře ředitele
         Director's office Ze stolku seberte Sun Totem a ze šuplíku
         pistoli .Poté se vydejte do mužské převlékárny Men's dressing
         Room.Prolezte opět zrcadlem do jiného světa,v ředitelně si vy-
         zvedněte klíče a vraťte se do reality.Vydejte se do haly LOBBY
         po schodišti vyběhněte do 2. patra a odemkněte dveře na pravé
         straně. V místnosti Lightning Box naleznete 4x žárovky, na
         druhé straně dokument s návodem.Vydejte se po jihovýchodním
         schodišti, seběhněte do 1. patra a v rozbité vytráži naleznete
         Monn Totem. Jděte do mužské převlékárny avlezte do zrcadla.
         Teď vyběhněte zpět do 2. patra a vstupte do chodby. Umístěte
         Monn Totem, na pravou stranu Sun Totem a utíkejte do skladiš-
         ě kostýmů k zrcadlu. V reálném světe se vydejte k prvnímu pro-
         vazovému můstku nad jevištěm Cat walk a zařaďte žarovky v tom-
         to pořadí : A-500w, C-750w, D-250W.Na konci můstku máte páč-
         ku, přehoďte ji. Otočte se a jděte do místnosti Curtain Con-
         trol a pomocí páky na zdi vytáhněte oponu. Pak na jevišti při-
         stupte k pultu, na levé straně uchopte horní páku,v pravé čás-
         ti prostřední páku a prolezte opět zrcadlem. Z otvoru vyzve-
         dněte klíč, vraťte se zpět zrcadlem na jeviště a jděte do
         Stage Office, kde naleznete ulomenou páku.Dejte ji do ovláda-
         cího pultu na jevíšti.A pomocí prostřední páky nastavte ledo-
         vou kulisu. Projděte zrcadlem, zabijte dalšího bosse a po se-
         brání dalšího dílu Flaurosu upadnete do komatu.Až se zvednete,
         prohledejte tělo, seberte klíč od motelu. Vydejte se ulicí
         Koont z street až k obchodu Andy's Book,vejděte a u kasy přeč-
         těte vzkaz.Zadejte na kase číslo 213, je to číslo z přeplněný
         schránky .Vezměte si klíč a druhými dveřmi vyjděte ven. Postu-
         pujte po silnici Crichton street na jih, vlezte do General
         Store. Zase ho druhým vchodem opusťte, jděte kousek po silnici
         Midway avenue a pak projděte uzounkou uličkou mezi staveništěm
         kde se dostanete do Cielo avenue.Odtud se vrátíte do motelu.         Riverside motel

         Odemkněte si dveře recepce, z nástěnky seberte mapu z věšáku,
         za pultem klíč k pokoji č. 306. Dalšími dveřmi vyjděte na 
         nádvoří. Po železných schodech vystoupejte k pokojům,které se
         nachází ve 2. patře. Seběhněte opět dolů a otevřete branku
         v pokoji č. 305.V pokoji 306 prolezte zrcadlem do jiného světa
         Vydejte se úzkou chodbou do pokoje č. 500-504 Maintenance a v 
         její zadní části si vezměte dokument k porouchané pračce. Na 
         chodbě si všiměte malého otvoru nalevo, kde si zapamatujte den
         12. Na konci chodby seberte ze stolku klíček,oto a uličkou za 
         Staff Accomodation se jdete zpět do recepce a vstupte do kan-
         clu manažera. Odtud utíkejte přes severní nádvoří do kuchyně
         a likvidujte bosse pomocí sekáčku na maso. Přes jídelnu jděte
         k bazénu a následně k hrací místnosti s automaty.V pinballu je 
         žetonek. Upalujte s ním do prádelny Laundro mat, zkoukněte
         návod na žehlícím prkně : pračku restartujete volbou Low spin,
         60 degree wash, drain, pre-rinse a získáte klíč.Od apartmánu
         Kleopatra po schodišti u bazénu vyběhněte nahoru a vstupte
         do apartmánu. Na posteli seberete fotku a jděte do koupelny,
         kde pomocí díry ve vaně seskočíte do pokoje pod vámi. Po vi-
         deosekvenci se vraťte pomocí zrcada zpět do koupelny a prole-
         zte do jiného světa. Po cestě ven z pokoje vezměte z mříží 
         fotku a jděte rovnou do jídelny. Vyjměte dýku s ornamenty, vy-
         běhněte ven a prozkoumejte bazén. Naleznete srdce s drahokamy.
         Opět vyběhněte ven po schodišti do 2. patra do dveří Nero za-
         suňte dýku, vstupte.Seberte fotku a v koupelně seskočte o pa-
         tro níž a ješte jednou. Dostanete se do uzké chodby, kde se
         na jejím konci náchází další fotka. Opusťte chodbu dveřmi
         a dveřmi č. 503 prolezte zrcadlem do reality. Pomocí svěráku
         v Maintenance Room rozlomte srdce.Dostanete svatební prsten
         a prozkoumejte ho. Konání svatby je červen 06. Rok svatby na-
         leznete na přívěsku Lucy Quarter, který máte dávno u sebe.
         Rok svatby je 1961.Utíkejte na recepci, na kalendáři nastavte
         06_12_1961 a do otvoru vložte svatební prsten.Z věšáku seberte
         k pokoji č. 500 klíč a vydejte se do jiného světa. Po velice
         dlouhém schodišti seběhněte dolů, zavražděte Travisova otce,
         který se stačil proměnit v bosse a seberte poslední článek
         Flaurosu.


         Finále

         Jedinou cestou dojděte k finálnímu kameni Flaurosu, kde musíte
         poskládat ostatní díly kamenů. Musíte k sobě natočit tři stej-
         né symboly tak, aby se podobaly znaku uprostřed.Hned,jak se
         vám to podaří,upalujte dál,až se ocitnete v nemocniční chodbě. 
         Východem ji opusťte a proběhne videosekvence. Ihned poté utí-
         kejte jiným světem, co nejrychleji umíte.Bohužel nemáte mapu,
         utíkejte pořád za nosem, po několika minutách dorazíte k do-
         mu, kde se po schodech dostanete do špinavé místnosti,prolez-
         te dírou ve zdi do tunelu a přichystejte se na boj s finálním
         bossem.


  
         Druhy zakončení

         Good:Zakončení získáte po dohrání hry vždy i když nesplníte ú-
         koly potřebné pro jiný konec. ad: po dokončení hry ji začnete 
         znovu a zabijte alespoň 200 nepřátel Ufo: až opustíte divadlo
         Artud a půjdete k motelu, tak na schodech u pošty vedle Andyho 
         knihkupectví najdete klíč od pokoje 502, který následně použi-
         jete v motelu.

         Návod byl propůjčen od neznámého autora, tímto mu děkuji.