baner baner

....................Silent Hill Homecoming / Návod

............Jediný český návod Silent Hill Homecoming

                               Zpět hlavní strana
         Únik z nemocnice 
         Video sekvence nás ponoří do tmavé chodby starého špitálu,
         kde Alexe na nemocničním lůžku  přiveze zřízenec na lidu-
         prázdnou ošetřovnu. Zde se musíte se urychleněně tlačítkem
         X button vysvobodit z upevňovacího popruhu.Rozhlédněte se po
         místnosti a prozkoumejte kombinace tlačítek pohybu. Zkuste
         všechny dveře a projděte ven do další místnosti. Spatříte na
         zemi šíroký pruh krve, který ústí ke dveřím. Projděte dveřmi
         a na chodbě po pravé straně na nástěnce naleznete MISSING
         PATIENT'S BULLETIN, na levé straně naleznete klečící posta-
         vu malého Joshe, Alexova malého bratra. Alex však nemá správ-
         nou kombinaci pro klávesnici od klece a proto se společně vy-
         dáme k prozkoumání dalších dveří na téže chodbě. Vejdete do 
         ordinace s rentgeny. Na světelné tabuli objevíte rentgen s čí-
         selným kódem pod názvem X-RAY' S 624. Je to pouze jedna část
         kódu, druhou musíte nalézt. Na zadní straně zdi naleznete ná-
         stěnku s mapou OF THE HOSPITAL. Také na pultu najdete poz-
         námku ATTENTION STAFF. Použijte mapu a vydejte se chodbou na
         jih do místnosti č.203, odkud vychází dětský nářek.Vstupte a
         spatříte dětské inkubátory. V jednom z nich uvidíte dětskou
         ohořelou panenku.Seberte poblíž na stole HEALTH DRINK a pro-
         zkoumejte PAGE Z INCIDENTU REPORT. Přeskočte otvorem na dru-
         hou stranu místnosti a prostudujte manuál BASIC WEAPON COM-
         BAT. Na světelné tabuli seberte rentgen, je to druhá část čí-
         selného kódu.Vraťte se zpět oknem a jděte zpátky do první
         místnosti s rentgenem, vložte na světel. tabuli druhou část 
         rentgenu k té první. Získáte kompletní číselný kod 624872,
         nacvakejte ho a vstupte. Seberte Joshiho kresbu na podlaze
         CHILD'S DRAWING. Otevřete dveře MALE'S RESTROOM a poté se vy-
         jdete do místnosti s pánskými záchody. Prohlédněte si mrtvolu
         na záchodě, je docela k nakousnutí,co říkáte ?? Projděte dal-
         šími dveřmi, kde naleznete tradiční a první SAVE POINT.Kone-
         čně :) Teď je pravý čas vyzkoušet si zde všechny  vlastnosti
         získaných, úhybných manévrů např.kotrmelců vpřed,vzad,do stra-
         ny a pod.

         Aktualizováno dne.    14.11.2008
         

         Nyní se po odpočinku vydáme do zadních dveří v téže místno-
         sti, kde projdeme na další toalety. Uchopte zde COMBAT KNIFE,
         který je zaklíněný v zakrváceném zrcadle. Ihned po vytažení
         nože proběhne video sekvence a vám se vydá naproti zombie
         sestřička. Využijte prvního momentu napadení a bodejte ji no-
         žem, dokud nepadne. Zpět k zápisu se již nedo stanete a pro-
         to se protáhněte skrz toalety, kde najdete na zdi autolékár-
         ničku. Jděte na chodbu, kde spatříte za mřížemi červeně sví-
         tící SAVE POINT, ke kterému se musíte nyní dostat. Projděte
         tedy ke schodům,kde se na vás záhy zřítí invalidní vozík od
         malého Joshe.Ihned poté uslyšíte ze svého rádia hlasitý šum,
         jenž vás zavede k zasklenému oknu.Vyražte ho! Rozhodněte se,
         zda vypnete světlo na své baterce. Jestli ano, proskočte oknem
         a využijte zhypnotizovanou sestřičku, která zírá na TV. Napad-
         něte ji ze zadu a neběhejte.Pozor, je tam ješte jedna.Jestli
         se rozhodnete bojovat, tak baterku nechte svítit. Po boji roz-
         řízněte otvor ve zdi a projděte do místnosti č.303. Prozkou-
         mejte na posteli Note. Zapište hru. Uf, konečně jsme tady. A 
         jdeme dál, vydejte se nyní ven na chodbu, zahněte vpravo a
         přibližte se k lehátku s mrtvolou.,, Kdepak asi má ty zatra-
         cený nohy ?" Video sekvence vám ukáže krvelačné brouky, kte-
         ré musíte zabít. Dupejte na ně! Bodejte je, nedovolte, aby se
         nějaký přicucnul na vaši hlavu či záda! Jinak z vás vycucá 
         krev a je po vás. Nepropadejte panice, zvládnete to. Pozn. ,,
         Má drahá polovička to zvládla na poprvé bez jakékoliv ztráty
         na životě ".Kdo takové štěstí nemá, použijte HEALTH DRINK.Po 
         tomto masakru doporučuji ihned znovu zapsat hru. Tak to bychom 
         měli.	

         Aktualizováno dne.    20.11.2008
         

         A znovu upalujte od zápisu na tutéž chodbu, kde jste zabili 
         krvelačné brouky,vejděte do jediných otevřených dveří na kon-
         ci chodby a vstupte. Najdete zde na polici vlevo za dveřmi 
         HEALTH DRINK. ,, Díky bohu ". Vydejte se na chodbu a seberte
         ze zdi fotografii krvavého zajíce.Běžte jedinou cestou do ope-
         rační místnosti.Dojděte po horním ochozu až dozadu, sestupte
         po pravé straně po schodech,otočte se a běžte po druhém ochozu
         až k rozbořené římse, ze které uvidíte operační sál,kde stojí
         3 zdravotní zombie. Opět se rozhodněte, jak budete bojovat - 
         zhasnout, nezhasnout, nechám to na vás. Seskočte z římsi a
         jděte bojovat, používejte obranná komba a chraňte se, jak mů-
         žete! ,, Ženský jsou potvory "!Zkontrolujte místnost a zpozo-
         rujete uzamčené dvoukřídlé dveře s visacím zámkem do nichž
         nemáte klíč.Dále najdete zase tu starou známou zubatou, tla-
         čítkem X ji rozřízněte a protáhněte se.Seberte kresbu ze země.
         Poté se vydejte po schodech do patra a prohledejte mrtvolu,
         která svírá v ruce klíč. Otočte se a jděte zpět k uzamčeným 
         dvoukřídlým dveřím s visacím zámkem a odemkněte je.Projděte
         dveřmi vpravo do chodby, kde uvidíte malého,kreslícího Joshuu.
         ,, Do prdele, už je to zase zamčený ". Promluvte s ním. Vyber-
         te z nabídky, jak mu chcete odpovědět a po dialogu vstupte do
         malé mistnosti, kde seberete další HEALTH DRINK. Tam na vás
         také čeká váš vymodlený červeně svítící SAVE POINT.

         Aktualizováno dne.    26.11.2008
         

         Nyní se otočte čelem vzad v místnosti se SAVE POINTEM vstupte
         do dveří na dlouhou chodbu, jděte až do zadních dveří a vej-
         děte do místnosti s dětskými inkubátory. Spozorujete v zrcad-
         le zaklíněnou Joshuovu hrač.hadrového zajíce. Vytáhněte ji ve-
         lice rychle pomocí tlačítka X button, jinak vás to nadobro po-
         hltí.Pozor !!!  až vytáhnete zajíce, dejte pozor na letícího
         ptáka, který z vás chce vycucat duši.Setřeste ho a jděte zpět
         uložit hru .Poté podejte zajíce Joshuovi a po video sekvenci
         se vám otevře klec,kde Joshua opět kreslil toho starého známé-
         ho,seberte po něm kresbu a vydejte se chodbou ke dveřím, které
         se náhle zavřou, prozkoumejte je.Doporučuji, abyste se otočili
         a znovu běželi k zápisu. Po zápisu se vraťte do téže chodby
         a vstupte do výtahu pomocí ovladače vlevo na zdi.  Po video 
         sekvenci Alex zastaví v patře kde se náhle dveřmi prosekne 
         obrovský nůž či co to je ?? ,, Že by se nám ozval starý dob-
         rý Pyramid " ? Alex se brobudí ze snu v kabině tracku, který
         ho odváží do jeho  rodného městečka. Po rozhovoru s řidičem 
         Alex vystoupí a vydá se podle nově získané mapy do svého rod-
         ného domu.Během cesty Alex potká u pomníčku přítelkyni Elle.
         Po rozhovoru s ní se vydejte do svého domu.Prozkoumejte kom-
         pletně spodní část domu, nic tam ale není. Vyjděte do druhé-
         ho patra a jděte do koupelny, kde leží na stolku audio ka-
         zeta. Pak se vydejte do Alexova pokoje. Na posteli toho zatra-
         ceného malého kluka naleznete baterku. Potom se nasměrujte do
         místnosti se starou knihovnou,vyřešte hádanku s knihami a za-
         pněte knoflík. Projděte a seberte na skříňce mapy domu.Vrať-
         te se zpět po schodech dolů, kde Alex uvidí na zemi nějaké
         slizké stopy, čáry ?Ty ho zavedou do obývacího pokoje a tam
         sedí na bílé židli Alexova matka.Po rozhovoru získáte pistol,
         docela dobrej kvér, co říkáte ? A co teď ? Říkáte si, kde je
         ten zatracenej SAVE POINT ?? Než se k němu vydáme, tak se vy-
         pořádáme s jedním parchantem v domě. Vyjděte ven z obývacího 
         pokoje a jděte vpravo do otevřených dveří, jsou tam schody
         dolů, které vedou do zatopeného suterénu, tam na vás vyskočí
         z vody monstrum. Bodejte ho, zabijte ho. Nebojte se o život,
         naskočí vám jeden zdarma, pozor,pak už jede te sami za sebe !
         Po zabití prozkoumejte všechny dveře. S vodou zatím neuděláte
         nic. Prozkoumejte stěnu ve vodě a rozřízněte plachtu.Projdě-
         te a otevřete jediné dveře. Následuje videosekvence. A potom
         kdo neví, kde SAVE POINT je,tak vyjde z domu ven a vydá se na
         mapě do domu Town Hall. Přímo proti hlavním dveřím domu jsou
         dveře s velkou pracovnou, kde seberte na stolku HEALTH DRINK a 
         poté zapište hru. Máte toho běhání dost? Já zatím jo.

         Aktualizováno dne.    28.11.2008
         

         No a jdeme na to,jen takový malý kousek. Nyní se nacházíte na
         radnici v Town Hall, prošmejděte ji, nebojte se, je to jen pár
         dveří,promluvte s osobou v zasedací místnosti.Najděte pistoli
         se sérem, které vám obnoví zdraví.Jděte ke garáži svého domu.
         Použijte dálkový ovladač, který už dávno máte Otevřete garáž.
         Pozor !! Vyplazí se z garáže na vás monstrum, použijte nůž a
         ubodejte ho. Pak jděte do garáže, vezměte tyč - klasika, co
         říkáte ? Ale pozor, není tak účinná jako nůž, déle to trvá.
         Prolistujte na polici návod, jak ji použít. Jděte ke skříňce 
         a vylomte ji pomocí tyče. Vezměte z ní prázdnou nádobu.Potom
         vystupte z garáže,ale pozor, vyplazí se na vás další monstrum.
         Oběhněte ho a utíkejte rychle k zápisu na radnici, který už
         znáte. Doporučuji vám, vezměte nůž a vydejte se do ulic zabít
         4 zbývající monstra,které by vám nedali pokoj.Poté zapište hru
         

         Aktualizováno dne.    30.11.2008
          

         Po zabití 4 monster, které běhají bezprizorně po ulici, je na
         čase pozkoumat město. Projděte každý kout, každé dveře, kte-
         ré se nachází na liduprázných ulicích. Nic zvláštního nena-
         jdete, mimo jednoho domu, který se vám označí v podobě kru-
         hu na mapě, ke kterému se asi později vrátíte. Potom si své
         zkoumání opět zapište. Vy, kteří se na to cítíte,jděte rovnou
         ke svému domu.Jděte ke garáži a všiměte si vlevo ve dřevěném
         plotě díry, kterou prolezete. Dojděte až na dětské hřiště, kde
         na pravé straně plotu seberte kresbu. Prohledejte dětské atra-
         kce a naleznete na zemi fotografii velkého pavouka. Pak najdě-
         te branku,kterou otevřete pomocí tyče, jenž jste získali v ga-
         ráži u svého domu. Ale pozor! Ihned po vstupu se na vás vyplazí
         monstrum,zabijte ho, jinak to nejde a prohledejte truck. Naplň-
         te prázdnou plechovku naftou a vraťte se zpět do domu. Sejdě-
         te do zatopeného suterénu k čerpadlu,nalijte naftu,odčerpejte
         vodu a doporučuji vám zapsat hru, nikdy nevíte, kdo vás zrovna
         kousne do prdele.Projdete dveřmi, které Alex po odčerpání vody
         sám uvolní, vyjdete po schodech ven na dvorek. Vejdete do domu
         s terasou, vložte kazetu z inventáře do přehrávače a poslechně-
         te si nahrávku. Vezměte z lednice  HEALTH DRINK. Projdete do
         dalších dveří, je to pokoj matky Alexe. Nic tam ale není.Vraťte
         se zpět na dvorek až dozadu, seberte na vrátkách obrázek a vy-
         dejte se na hřbitov.Na první pohřební kryptě najdete mapu hřbi-
         tova. Procházejte dál až k hrobníkovi, co kope hrob.Docela sta-
         tečný chlapík, co říkáte ? Konečně jste se dočkali, seskočte
         dolů a připravte se na boj.Vyskočí na vás krvelačný psisko a vy 
         ho bodejte,jak jen můžete.Vzhledem k tomu,že hřbitov je docela
         obsáhlý, doporučuji jít zpět a zapsat si hru.

         Aktualizováno dne.     03.12.2008
         

         Znovu se vydejte na onen hřbitov přes svůj rodný dům a dojděte
         až k hrobníkovi, kde jste zabili psí monstrum, prohledejte kaš-
         nu.Seberte půlku zlaté tabulky a vyskočte na druhý břeh.Vezmě-
         te si z altánku HEALTH DRINK a vydejte se do temných krypt.
         Docela by jste zůstali doma, co říkáte ? Najděte opět další HE-
         ALTH DRINK.V jedné z krypt najdete nový SAVE POINT.Radím vám,
         zapište hru. Vydejte se znovu do prohledávání hřbitova,prolez-
         te několika trhlinami ve zdi. Pozor !! čeká vás boj. Po boji
         pokračujte dále na kruhový hřbitov, kde najdete na zemi další
         HEALTH DRINK. Poté se vydejte zabít psa, co požírá něco,co se
         tvářilo jako člověk. Vyjděte po schodech k další kašně a ve-
         změte z ní zbylou část zlaté tabulky.Přistupte k bráně a vlož-
         te je pomocí inventáře.Dojděte až na parkovište,kde vás čeka-
         jí ulice vedoucí do nitra Silent Hillu. Doporučuji se vrátit 
         zpět na hřbitov a zapsat si hru.Nyní se vydejte opět ze hřbi-
         tova do ulic. Za parkovištěm dojděte až k plakátovací ploše,
         kde potkáte Elle. Promluvte si s ní. Elle vám dá vysílačku.
         Po rozhovoru obejděte plakátovací plochu a vezměte si obrázek.
         Pečlivě prohledejte policejní stanici a naproti hlavních dveří
         se vydejte doleva a seberte autolékárničku. No sláva.Jděte dál,
         nikde nic není, proto projděte po vrzajících prknech zastře-
         šené lávky až na vrakoviště. Prolezte dírou v plotě na další
         dvorek až do domu s lucernou, kde potkáte další postavu. Pro-
         mluvte sním, dejte mu svojí nefunkční zbraň a on vám dá jinou,
         ale funkční !!!! Jděte za pultík a najděte manuál s náboji, v
         zadní místnosti u zápisu naleznete další náboje, HEALTH DRINK,
         mapu a SAVE POINT. Vydejte se zpět přes dvorek, zabijte psa.
         Jakmile přejdete přes vrzající lávku, objeví se před vámi při-
         čmoudlík, dejte si pozor na zplodiny,které v intervalech vyfu-
         kuje. Nožem na něj nechoďte, 2x až 3x ho střelte do otevřených
         plic a je po něm.Nebo se na něj vyflajzněte a utečte mu,za vámi
         se už klátit nebude. Ale dejte pozor na psa !! toho ubodejte,
         náboje si šetřete na jiná a složitější monstra .Utíkejte zpět
         na hřbitov, pozor !! čekají tam na vás kamarádi,zapište hru v
         kryptě a vyjděte do mauzolea. Odblokujte zámek,není to nic těž-
         kého.Po animaci se probudíte na silnici bez mapy.

         Aktualizováno dne.     08.12.2008
         

         Nyní se ocitnete v pravém pekle Silent Hillu.Projděte ulicí po
         pravé straně, pozor objeví se přičmoudlík,kterého zastřelte ne-
         bo oběhněte a zabočte odkud vyšel, seskočte dolů, prolezte auto
         a vezměte si sekeru. Vraťte se a jděte na druhou stranu ulice,
         kde spatříte klečícího Joshe za zatlučenými prkny. Rozsekejte
         prkna sekerou a vstupte. Ocitli jste se v hotelu,zabočte první
         chodbičkou vpravo, tam naleznete na zdi malou skříňku a v ní
         HEALTH DRINK. Vraťte se zpět na hlavní chodbu. Spatříte v dál-
         ce opět Joshe, ten ale na vás nepočká,nehoňte ho !! Jděte do
         hlavní haly k recepčnímu pultu a seberte na nástěnné  polici
         mapu hotelu.Jděte k výtahu, přeskočte výtahovou šachtu a naj-
         děte klíče. Nyní si dejte opět bacha !!!, jestli jste přičmou-
         dlíka při hledání sekery nezabili, dostal se až  sem a máte
         opět problém. Vyběhněte ven z hotelu a vydejte se doprava,na-
         jdete železnou bránu s visacím zámkem,kterou odemknete získaným
         klíčem pomocí inventáře. Dejte pozor na  přičmoudla, je jich
         tam dost na to, aby Alex natáhnul bačkory. Vstupte, seberte
         HEALTH DRINK,přistupte ke spojovací skříňce kdo nezažil Silent 
         Hillu opravdové puzzle peklo z jiných dílů, tak ho má mít. Mu-
         síte dráty spojit do tvaru XXI, tzn., že musíte překřížit  na
         levé straně první dva dráty do tvaru X, další dva dráty do 
         tvaru X a poslední drát vpravo bude samostatně volně pro-
         pojen. Komu to není dost jasný, otočte se a seberte na  bedně
         manuál, jak dráty spojit. Poté utíkejte k výtahu, vyzbrojte se
         pistolí nebo nožem !a vstupte. Než se rozjedete, seberte náboje
         v kabině výtahu, můžete je vzít tehdy, pokud máte volné místo
         v počtu omezených nábojů v inventáři, čeká vás jízda smrti.
         Kontrolujte všechny strany klece,vyskočí na vás parazit,který
         vám bude blokovat výtah. Musíte ho zastřelit nebo ubodat dřív
         než vám jednu natáhne. Když výtah konečně ubráníte,ocitnete se 
         na malé chodbičce, nožem rozřízněte plátno a jděte okamžitě za-
         psat hru,ať to máte v suchu.

         Aktualizováno dne.     13.12.2008
         
  
         Prozkoumejte dveře s proraženou dírou, pak promluvte se ženou,
         pokračujte v prohledávání místností,mimo krvavých nápisů na zdi
         a notesu zde nenajdete nic. Na konci chodby prolezte dírou až
         na jinou chodbu, opět přečtěte krvavý nápis na zdi a notes.
         Dojděte až k díře ve zdi, která je zatlučená prkny,rozsekejte
         je sekerou, kterou si určitě nechte v ruce !!!!radím vám otoč-
         te se čelem vzad a jděte zapsat hru.Vraťte se zpět do díry vy-
         šplhejte se po  rozpadlém převisu do vyššího patra. Dejte si
         pozor!! mezi dveřmi na vás vyskočí staří známí brouci,zadupejte
         je. Pokračujte dál, čeká vás pěkně rychlá zombie,která se umí
         s nožem pěkně otáčet, vy stůjte na místě až k vám dojde !!!
         Nepokoušejte se jí utéct či oběhnout, zastaví vás animace kou-
         pelny v místě odkud vychází. Postavte se do bojového postavení
         a sekerou ukažte tý krávě, co proto. Pěkně si jí budete držet
         od těla,opravdu mocná zbraň, co říkáte ? Po boji projděte do
         pokoje, odsuňte skříň a vstupte do koupelny. Vezměte z poličky
         žlutý pohled z HALCHEMILLA HOSPITAL a vyjděte ven na chodbu.
         Pokud se budete vracet k zápisu, přejde vám přes cestu Pyramid.
         Po skončení videosekvence na vás přijdou zase brouci, dupejte,
         jak můžete. Po boji zapište hru.Nic pro  dislektiky, musíte si
         pamatovat, jak jdete, budete to opravdu dnes potřebovat. Vraťte
         se zpět, kde jste zašlapali brouky !!! Projděte dveřmi odkud 
         vylezli a narazíte na otvor, prolezte místnostmi a najděte ve 
         zdi dva otvory zatlučené prkny. Rozsekejte je.Na pravé straně
         najdete sérum zdraví.Postupujte dál, narazíte na levé straně na
         otvor s prkny, kde se nachází schodiště.Jděte a přeskočte díru
         v podlaze. Jen co vstoupíte,videosekvence nám představí dalšího
         nájemníka hotelu. Je to pavouk s ocelovýma nohama, odhaduji na
         sekáče. Doporučuji ihned utéct zpět na schody,pavouk se postaví
         mezi futra a nebude moci úplně ovládat své smrtící končetiny! 
         Popadněte sekeru a správná kombinace komb by ho měla poslat
         k zemi bez výrazné ztráty Alexova života. Postupte dál a přes-
         kočte díru v podlaze, vezměte HEALTH DRINK ,kdo chce, zapište
         hru.Vraťte se zpátky,rozsekejte další otvor se zatlučenými pr-
         kny. Vstupte, odsuňte skřín, na posteli vezměte  kartičku a
         jděte ještě dál v téže místnosti a máte další  HEALTH DRINK. 
         Rozštípejte další prkennou díru,odsuňte skříň a vemte si obrá-
         zek. Pozor, vyskočí na vás druhý pavouk, který na vás čumí ze 
         stropu.Doporučuji vám udělat ze sebe volavku a opět utíkat, co 
         vám nohy stačí na schodiště a opět ho sekerou mezi dveřmi do-
         bít. Jděte zpět a věnujte se prohledávání, naleznete otvor v
         podlaze, seskočte dolů a seberte další čum kartu ! (pohled),
         je to zřejmě poslední věc, co jste na tomto patře našli. Vy-
         lezte zpět nahoru a zapněte mozkové závity, protože budete ne-
         ustále utíkat. Kdo se cítí, může začít s likvidací hned teď.
         Přes všechna monstra, která jste měli tu čest poznat - mimo 
         hrobníkova psa.Dávejte dobrý pozor !!! abyste se při útěku ne-
         srazili s nějakým obyvatelem tohoto hotelu nebo vás dorube jako
         psa, zapište hru !!!

         Aktualizováno dne.     20.12.2008
         
  
         Nyní utíkejte zpět ke dveřím s dírou,kde jste poprvé prom-
         luvili se ženou a dejte jí 3 kartičky. Ona vám za ně dá klíč.
         Otevřete dveře pomocí klíče a vstupte. Bude tam na vás čekat
         ten malý spratek, který vám asi nepomůže. Opět se probudíte na
         špinavé podlaze.Seberte ze stolku náboje a HEALTH DRINK.Vstup-
         te do jediných dveří,kde se vám změní podlaha před očima.A vy
         se dostanete do kruhové místnosti, tam na vás čeká starosta.
         Pohovořte s ním,pak vás čeká tuhý boj. Ze země se vyklube pra-
         podivná kreatura a s ní vaky masa. Okamžitě se vyzbrojte pis-
         tolí a utíkejte se schovat za police. Sestřelte vaky sraček a
         boss se sesune k zemi. Poté si vyměňte pistoli za sekeru a 
         vyčkejte na chvíli, kdy kreatura zarazí svojí hnátu do země.
         Má ji tam asi 4 sec ,dostaňte se k jeho ruce a sekněte ho do
         ni. On padne na zem a během toho jej sekejte do hlavy.Potom,
         co se vzchopí,to udělejte ješte několikrát, pak kreatura pad-
         ne.Po sekven. Alex propadne dírou do vězení a opět poliká prach
         na zemi. Až vás dozorce pustí,jděte zapsat hru.Následujte opět
         dozorce a po chvíli na vás  vylítnou kladivouni. Vy se jen
         dobře kryjte, dozorce je pozabíjí.Poté, co je zabije, jděte do
         kanceláře, kde najdete svojí pistoli a novou zbraň,a to broko-
         vnici. Připravte se na boj nebo úprk.Rozsekejte prkna a vez-
         měte si nůž a bodejte. Nalevo na záchodcích najdete HEALTH 
         DRINK poté proskočte rozbitým oknem pro další HEALTH DRINK.Vy-
         dejte se úzkou tmavou chodbou až na konec a prolezte malou
         dírou ve zdi. Pozor, jsou tam ještě 2 kousky. Opět rozsekejte 
         dveře,dojděte až k opravně policejních aut a zadejte do trezo-
         ru číslo, které je na hodinách ( 206 myslím time ).Seberte vše,
         co můžete a jděte za stůl, zatáhněte za páku. Otevřou se vám 
         plechová vrata. Po setkání s Elle na parkovišti budete opět bo-
         jovat, nejlépe sekerou Po sekvenci se objevíte ve stoce, kde
         musíte otevřít otočným kolem bránu.Jinak si dejte pozor na zom-
         bii potápěče. Po cestě naleznete 2 náboje. Dojděte k zápisu a 
         zapište hru, je-li vám život milý. 

         Aktualizováno dne.     27.12.2008
         

         Prohledejte zadní místnost u SAVE POINTU, na stole naleznete 
         náboje, nic víc. Nyní se o točte čelem vzad, jděte k zatopené 
         nádrži se žebříkem, dolů se Alexovi moc nechce a proto z něj
         musíte vypustit vodu. Vraťte se krátce cestou, kterou jste pů-
         vodně přišli.Na pravé straně vyskočte a pomocí tyče rozlomte
         zámek od klece. Naleznete otočný uzávěr, kterým  vypustíte
         vodu z nádrže. Nyní se vraťte s Elle a vstupte po žebříku do
         nádrže, pečlivě prohledávejte všechna zákoutí, naleznete HEAL-
         TH DRINK, jděte dál,dojděte až k dalšímu otočnému kolu. Elle
         proleze, bohužel Alex zůstane na druhé straně a vy se budete
         muset k Elle dostat jinou cestou.Jen co se Alex otočí,vyskočí
         na něj pavouk. Zabijte ho,pozor,je jich víc. Nebo se připravte
         na běh smrti až k SAVE POINTU. Od zápisu se potom vydejte dál
         starou známou cestou, kterou jste se do stoky poprvé dostali.
         Po cestě na levé straně přes mříže na vás zavolá Elle a spolu 
         s ní se opět vydáte dál do útrob smrtící stoky.Dejte si pozor
         na monstra, prolezte dalším koridorem ze žebříku na žebřík.
         Dojděte až k veliké zatopené nádrži, seskočte dolů tak, aby
         Elle zůstala nahoře a vyprovokujte 2 zombie potápěče, usekněte
         jim palici, pozor, někteří útočí i bez ní.Po jatečních hodech
         pak přejděte s Elle na druhou stranu a vyzbrojte se, vylezte
         po žebříku na zdi, sejměte pavouka a seberte v rohu na zemi 
         náboje. Pákou na zdi u světla otevřete jediné dveře. Cesta vás
         zavede až k zápisu, radím vám dobře, zapište hru. Nyní se vy-
         dejte s Elle na fakultativní výlet do dalších chodeb stoky,ta-
         ky si připadáte jako Rychlý šípy ? Dojděte k dalšímu otočnému
         kolu,kde vás Elle opět nechá ve štychu. Nějak často,co říkáte ?
         Kde se vzali, tu se vzali, vyřítí se na vás 3 kusance,které vám
         dopuručuji nalákat až k zápisu.Kopněte se do zadku a utíkejte,
         co vám síly stačí,schovejte se opět za futra, kde na vás nemo-
         hou ( stejný bojový systém jako v Hotelu ) a postupně jednoho
         po druhém rozsekejte.Zapište hru a opět se vydejte k bráně,kde
         na vás Elle čeká a ejhle starý známý.Buď s ním bojujte a sekej-
         te ho do těch zatracenejch pracek nebo utečte opět k zápisu a
         stejně jako pavouky ho zlikvidujte. Zapište hru, jděte v klidu
         spát,ovšem jestli usnete.

         Aktualizováno dne.      7.1.2009
          

         Vraťte se k bráně,kde vás Elle nechala na pospas monstrům, pro-
         jděte konečně bránou, jděte až ke krvavý skvrně, která patří
         Elle,leží tam i její vysílačka. Zahněte vlevo,vyskočte na beto-
         nové podlaží a seberte si v rouře obrázek malého Joshe.Potom
         vylezte po žebříku ven na ulici u svého domu. Konečně na čerst-
         vém vzduchu, co říkáte ? Pozor !!! budete bojovat nebo si za-
         chráníte zadek tím, že budete utíkat na radnici, ke starému
         zapisu. Po radnici se opět promenádují přičmoudlíci.Pokud máte
         čím, střelte je do otevřených plic nebo je vemte do plic se-
         kerou. Prohledejte chodbu u zápisu a naleznete prkny zatlučené
         dveře, kterých jste si už dávno jistě všimli, rozsekejte je a
         vstupte.Odsunete skříň a seberte se zdi obrázek.Nyní se vydejte
         na obchůzku ven okolo radnice, jděte na místo,které vám ukázala
         videosekvence.Potkáte vyděšeného chlapíka se skalpelem v ruce,
         jděte za ním.Komu uteče, tak se vydá po jeho krvavých ťápotách,
         které vás zavedou do soukromé ordinace.Seberte V recepci HEALTH
         DRINK a na konci chodby vejděte do jediných dveří.Nalezne-
         te zrcadlo,u kterého leží prapodivná skříňka a obrázek s posta-
         vou ženy s dlouhými vlasy se jménem SCARLET.Pozor!!! jen co bu-
         dete chtít opustit pokoj,vrhne se na vás pět nadržených zombií.
         Copak vám asi chtějí ? Když to půjde,vyhněte se jim, oběhněte
         je a upalujte zapsat hru. Pak se vraťte zpátky do domu s ordi-
         nací, zombie by měli být pryč. Na té samé chodbě před recepcí
         se vám otevřou dveře, kde seberete z kufříku sérum zdraví a
         klíček s dopisem. Vraťte se zpět ke skříňce a použijte klíč z 
         inventáře. Alex se nám opět vyválí  po zemi probudí se v tom
         samém pokoji,ale značně zdeformovaném a prolitém krví.Vydejte
         se opravdu krvavou nechutnou cestou do nitra útrob kolosální 
         stavby propletenou nesčetným počtem ocelových žebříků a chodeb.
         Jak se říká, všechny cesty vedou do Říma a i my se proto vydáme
         jedinou správnou cestou,která je poměrně dlouhá, tak se na to 
         psychicky připravte.Neměl by to být až takový problém,po cestě
         dolů je několik slepých ramen. Projděte je všechny, aby  jste
         někde  nepřehlédli HEALTH DRINK. Občas budete skákat, jinak 
         nic a pozor !!! Potkáte jednoho přičmoudlíka, zabijte ho nebo
         až vyjde na rozšířenou část lávky, tak ho oběhněte. Pokračujte
         dál, pozor !!!potkáte staré známé krvelačné brouky,zašlapejte 
         je. Šplhejte,skákejte, prolejzejte, až naleznete tyč se zahnu-
         tým koncem buď pro boj nebo k použití ve hře pomocí inventáře.
         Až jíseberete,vraťte se kousek zpět,vylezte po žebříku a pokra-
         čujte dál do nitra pekla. Dojděte až ke staré známé zubaté,
         kterou pomocí nože rozříznete. Postupujte až k soustavě větrá-
         ků, obehnaných drátěným pletivem. Musíte je v určeném  pořadí
         zastavit pomocí pák. Pořadí musíte dodržet a proto se držte to-
         hoto postupu.Větráky jsou rozděleny do dvou chodeb,levá a pra-
         vá strana ( tunelů ).Na levé straně pak prolezte dvěma větráky,
         naleznete sérum zdraví, nic víc. Vyjděte opět ven a všimněte si
         svítících čísel nad pákou: zatáhněte za první páku s číslem 5,
         potom páka číslo 6,pozor !!! zatáhněte za páku číslo 4,která se
         nachází vpředu na čelní straně větráků, potom páka číslo 5,
         potom páka číslo 3 a poslední opět číslo 4 vpředu. Po tomto ja-
         sném zákysu se nám zastaví posled.vrtule větráku na pravé stra-
         ně tunelu,pak prolezte všemi zastavenými větráky,sešplhejte do-
         lů po žebříku a uvidíte na zdi svítící zápis. Zapište hru. Nyní
         se vydáte podívat tváří v tvář smrti.Projděte chodbou, která se 
         vám změní před očima. Na jejím konci naleznete jediné dveře, za
         kterými vás čeká opravdu tuhý boj s panenkou jménem SCARLET,
         docela hezká kočička.Před bojem promluvte s doktorem, jenž vy-
         padá móóóc pěkně. Aby se tento boj pro vás nestal likvidačním,
         radím vám dobře, používejte všechna úhybná komba, která jste se
         již dozajista naučili.Uchopte zbraň dle svého výběru, nejlépe
         tyč s hákem,kterou jste si v této lokaci již našli,je rychlejší
         Přibližte se ke SCARLETCE ze strany a snažte se jí co nejvíce
         mlátit do nohou.Musíte docílit,aby se jí z nohou oklepalo oplá-
         štění až do živýho masa.Čím více,tím lépe.Po tomto značném zra-
         nění si SCARLETKA klekne,vy se snažte do ni co nejvíce mlátit,
         aby se z ní opláštění,co nejvíc oklepalo. Takto opakujte, dokud
         se z ní nestane pavouk.Nyní změňte zbraň, vezměte si nůž.Po za-
         bití získáte klíč.

         Aktualizováno dne.     13.1.2009
          

         Poté, co se opět ocitnete v místnosti s panenkami, proběhne 
         videosekvence,která vám označí místo, kam musíte vložit klíč,
         který jste získali po zabití SCARLET. Kdo nebyl do statečně ry-
         chlý, vydá se zpět do radnice, kde nejprve doporučuji zapsat 
         hru.Po zapsání jděte do konferenční místnosti s řečnickým pul-
         tem. Ten obejděte a zpozorujete jakousi bedýnku s černým pruhem
         látky. Vložte do ni klíč.Kdo se bojí, nesmí do lesa,vy se ale
         vydáte otevřenou podlahou v téže místnosti do sklepení radnice.
         Sejděte po schodech a před sebou uvidíte lékárničku. Vyzbrojte
         se sekerou a jděte jednou z cest.Je jedno, kterou si vyberete,
         obě vedou ke kamennému, zúženému otvoru ve zdi. Radím vám, ne-
         lezte dovnitř,čeká na vás 5 zombie krasavic. Pěkně si počkejte
         lehce na straně a jednu po druhé rozsekněte vejpůl.Až je pobij-
         ete, prolezte do sálu, kde se na kamenném podstavci nachází 
         okultní kříž, ze kterého vyjměte obřadní dýku. Vydejte se ke
         knihám na kamenných podstavcích. Teď si fakt nasaďte brejle,
         protože mezi nimi jsou umístěny dveře s miniaturním kruhovým
         zámkem, na němž jsou vyryty symboly z těchto knih. Vložte do 
         zámku obřadní dýku, je to jediná zbraň, kterou budete otevírat 
         dveře se stejnými specifickými zámky.Projděte a ocitnete se v
         labirintu úzkých chodeb.Ničeho se nebojte, cesta je jen jedna,
         zavede vás do místnůstky se stolkem, lampičkou a žebříkem. Vy-
         lezte žebříkem nahoru a objevíte se v uzamčené kryptě na hřbi-
         tově. Nezapomeňte na zdi sebrat obrázek malého Joshe. Pou-
         žijte zase dýku. Čeká vás víc než peklo.Přeběhněte přímo napro-
         ti do další krypty, vložte dýku a seberte sérum. Pokud  máte 
         málo zdraví či nábojů,ubírejte se nejpr.cestou ven ze hřbitova
         na parkoviště přes místo, kde je plakátovací plocha a kde jste 
         mluvili s Elle.Utíkejte dál k policejní stanici,kde za naboura-
         ným policejním autem u kontejneru seberete náboje.Nyní se oto-
         čte a upalujte směr kovošrot,kde jste vyměnili od chlapíka fun-
         kční pistoli.Do areálu kovošrot. se již nedostanete, ale budete
         odměněni před brankou objektu lahvičk.a náboji. Otočte se čelem
         vzad a utíkejte skrz hřbitov na první kontrolní bod,což je SAVE
         POINT na hřbitově (označen na mapě).Až budete seskakovat do je-
         dné z průlezných jam,oběhněte dva přičmoudlíky a než prolezete,
         seberete lékárničku Cestou si též všímejte zatlučených otvorů
         krypt prkny. Rozsekněte je sekerou a získáte pistoli. Od zápisu 
         jděte směrem ke svému domu, pozor !!! než seskočíte dolů k fon-
         táně, zastřelte nebo oběhněte hrobníkovi psiska. Utíkejte do 
         zadní části vašeho domu přístřešek s altánkem s venkovním gri-
         lem.Vstupte do kuchyně a rozsekejte prkna na dveřích vlevo od 
         lednice.Vlezete do jídelny a seberte lékárničku.Vraťte se a se-
         běhněte po schodech do sklepení vašeho domu, kde jste odčerpali
         vodu. Projděte na levé straně vámi rozřízlým kusem hadru,otev-
         řete dveře dýkou dostanete se do místnosti,do které jste nemo-
         hli před tím vstoupit. Vejděte a čeká vás jakási jateční míst-
         nost, odkud na vás minule vylítnul krvavý chlapík, snad tatík ?
         Seberte ve skříňce brokovnici a se stolku klíč, se kterým vy-
         běhněte ve svém domě po schodech až nahoru. Klíč použijte do 
         dveří u pokoje Alexe a Joshe. Otevřete a objeví se před vámi 
         prostorná půda. Pečlivě hledejte,mezi balíky leží jedny náboje.
         Odsuňte polici a prolezte dveřmi. Proběhne videosekvence, kde
         malý Josh dostane od otce prsten.Místnost zdánlivě připadá jako
         armádní svatyně,kde vás čeká opravdu nelehký úkol, a to posklá-
         dat obrázek vojenského znaku, je vyšit na zástavě na zdi jako
         předloha.V řešení hlavolamu vám moc neporadím, musíte sami,je-
         dná se zhruba o 7 tahů od středu.Když zjistíte, že jste si vše
         rozházeli více tahy, tak raději začněte úplně znovu. Pozorně si
         jej prohlédněte,můžete i během skládání. Po složení hlavolamu 
         se otevře zásuvka stolu a Alex získá dopis a mapu Silent Hillu.
            

         Aktualizováno dne.     25.1.2009
         

         Sejděte s Alexem dolů po schodech a vydejte se ke své matce,
         proběhne videosekvence, kdy Alexovi brutálním způsobem unesou
         matku. Alexe kopnou párkrát do břicha, zavřou se dveře a Alex 
         se ocitá v tiché a krvavé lázni Silent Hillu. Jeho rodný dům se
         promění doslova v peklo.Jděte k otočnému kolu a zaberte !!!!!
         řetězy blokují východ, tím si zaktivujete kladivouna,  kterého
         sundáte jednou ranou z brokovnice. Otoč se od otočného kola
         a po pravé ruce máte místnost se SAVE POINTEM.Před zapsáním se-
         berte na stolku divadelní masku.Po zapsání vyjděte z místnosti
         ven, vyběhněte po schodech nahoru a vpravo na poličce seberte
         vysvícený sekáček na maso.Hned vedle projděte dveřmi do koupel-
         ny, seberte na toaletním stolku divadel. masku a ve vaně krví
         vylouhovaného králíčka docela k nakousnutí.Vraťte se a prohlé-
         dněte vyryté symboly vedle mříží místo dveří. Poté seběhněte 
         zpátky poschodech dolů a zapište hru.Nyní projděte jedinou ote-
         vřenou cestou naproti zablokovaným dveřím, pozor !!! vylítnou 
         na vás po zemi brouci, zadupejte je, komu se jich zdá málo,mů-
         že prozkoumat dvě krvavé díry, ze kterých vám ještě nějací 
         brouci vylezou, mimochodem nepřipomínají vám ty díry něco ?
         Seber masku a na kuchyňské lince lahvičku, vejděte do místno-
         sti s dvěmi uvázanými mrtvolami drátem, nasaďte jim na ksicht 
         masky a jděte zpět zapsat hru.Naproti dveřím se zápisem je páka
         se světly, zatáhněte za ní, budou se vám postupně otvírat zav-
         řené mříže na chodbách místo dveří. Proto použijte tento postup
         na přeskáčku !!! Zatáhněte za páku a otevřou se vám dveře, 
         vyběhněte opět nahoru po schodech a po pravé straně projděte
         odmřížovaným otvorem a uvidíte známou zubatou. Vemte nůž a 
         rozřízněte ji vezměte obrázek, vraťte se zpět a v téže místno-
         sti naleznete na zdi ručičkové hodiny. Naproti je krvavý napis
         na zdi,nařiďte hodiny opět na 2:O6 min. Po správném nastavení
         hodin se vám otevřou v místnosti okenice a vy do jednoho z o-
         ken vložíte krvavého zajíce.Utíkejte si zapsat hru.Jděte opět k 
         páce, zatáhněte a otevřou se další dveře do sklepení,pozor !!

         Vemte si sekeru, po zemi se na vás vyplazí monstrum,usekněte mu
         hlavu a prolezte úzkým otvorem.Pak vemte nůž, rozřízněte zuba-
         tou, že je jich tu hodně, co ? Uvidíte pověšenýho kladivouna
         vytáhněte z něho nůž a vložte ho na tabulku s kuchyňským ná-
         řadím. Poté vložte do tabulky sekáček z inventáře. Otočte se,
         vraťte se a zapište hru.Jděte znovu zatáhnout za páku a otevřou
         se vám dveře nad schodama. Vyběhněte po schodech opět nahoru,
         čekají vás dveře na půdu, pozor !!! Vemte si brokovnici nebo
         sekeru, nahoře si s vámi hraje na schovku kladivoun, který se 
         krčí vpravo v koutě, sundejte ho. Nyní vás čeká tmavý labyrint
         prolejzaček mezi potrubím, radím vám, použijte mapu !!!Prolej-
         zejte, prolejzejte až přijdete do místnosti, kde na stole v 
         krabičce leží válečná medaile. Zapíchněte ji do uniformy ležící
         na dřevěné panně. Hledejte všude pečlivě, na zemi najdete ná-
         boje do brokovnice.Vracejte se ke schodišti,objevíte další dře-
         věnou, olezlou pannu, vezměte z ní další medaili a zapíchněte
         ji vedle té první, nyní vám chybí třetí a poslední medaile.Jdě-
         te zpět ke schodišti, seběhněte dolů do spodní místnosti,od-
         šoupněte stoleček naproti schodům,postavte se ze strany !!! 
         Seberte poslední medaili v podobě srdce a upalujte zase k pan-
         ně. POZOR !!! nyní musíte seřadit medaile na uniformě v pořa-
         dí zleva - hvězdička, srdce,bodec. Neděste se, po tomto posled-
         ním úkolu se vám rozsvítí všechny symboly okolo hlavních dve-
         ří, POZOR !!! zapište hru, zpět už se nedostanete. Ihned poté
         otočte zablokovaným kolem.Komu se rozsvítí jenom tři symboly a
         je přesvědčený,že má vše splněno, otočte kolem a mělo by to jít 
         otevřít také.Alex následně po otevření dveří potká Ellé a oba
         se vydají společně s dozorcem do jiné části Silent Hillu směr 
         vězení. Po ztroskotání loďky se Alex znovu ocitá hubou v pra-
         chu a vydává se po točitých,dřevěných schodech nahoru až k sil-
         nici.Má za úkol neustále hlásit vysílačkou pozici domů , vrat 
         atd .. Naproti zdi, kde jste vylezli, jděte do vchodu ve  zdi,
         ocitnete se na malém místním hřbitůvku, Kde stojí kamenný po-
         mník. Musíte tam vložit dva barevné kameny. Jeden kámen je ve 
         výklenku naproti pomníku. Dejte si pozor na přičmoudlíka, vybě-
         hněte s kamenem ven na silnici a upalujte po levé straně k bis-
         tru,kde se za plotem nachází SAVE POINT, obrázek a náboje.Době-
         hněte po silnici k bráně věznice = GATE, kde se opět spojíte
         vysílačkou s dozorcem. Pozor !!! nedotýkejte se brány nebo do-
         stanete elektrickým proudem. Utíkejte dál do ulic, až vás pes
         zažene do dveří, tam jsou zatopené místnosti - Boiler Room.

         Pozor !!! vypluje na vás potápěč, usekněte mu hlavu a vezmě-
         te si na vodním  potrubí ležící HEALTH DRINK. Vyběhněte ze
         dveří - Boiler Room, zahněte doleva a jděte podél zdi.Po pár
         metrech máte bránu se stejným vchodem - Alchemilla Hospital, 
         kde je malý parčík s lavičkami, na jedné z nich najdete ze-
         lený - žíhaný kámen. Vyběhněte ven, utíkejte opět podél zdi 
         a najděte vchod - Alchemilla Hospital s bránou - parčík s 
         lavičkami. Na jedné z nich leží sérum,seberte ho.Utíkejte dál
         ulicí Wilson St.do jediné otevřené budovy - Toluca Lake Offi-
         ces a ocitnete se v rozbořeném domě,kde si po projití pár míst-
         ností zapište hru.Získáte mapu,vezměte náboje a pozor !!! V u-
         myvadle u vchodu naleznete třetí barevný kámen.Nikam nelezte !!
         vydejte se na zpáteční cestu směr pomník. Kousek u havarované-
         ho auta u zúžené lávky je ještě jeden podob. otvor jako vpře-
         du. Vstupte do druhé poloviny hřbitova a prohlédněte zdi, po-
         mocí sekery rozbijte kamennou zeď, projděte jí a na kamenné 
         lavičce získáte poslední - žíhaný kámen.Po získání kamene se
         vydejte k pomníku a prokombinujte několikrát kameny v náhodném
         pořadí, následně z obdélníkového otvoru vezměte klíč, kterým
         otevřete branku na hřbitově. U zdi se skvrnou seberte pušku a 
         zapište opět u bisra hru.Vydejte se do rozbořeného domu Toluca
         Lake Offic.,kde jste v umyvadle našli barevný kámen.Na stolku
         leží klíč,otočte se a jděte skoro ke vchodu, kudy jste přišli z
         ulice a odemkněte dveře klíčem.Vezměte si pistoli a zastřelte
         dva paliče, co mají na starost generátory. Potom vyjděte po 
         schodech a jděte až dozadu, vezměte náboje a oběhněte celý ob-
         jekt.Vylezte po žebříku nahoru, najděte si na zdi lékarničku a
         dvoje náboje. Povšimněte si otočných kol s písmeny A B C.Musíte 
         je vypnout v pořadí B A C. Potom zatáhněte za páku,náhle se vy-
         pnou světla a opět po vás půjdou paliči.Zabte je a utíkejte za-
         psat hru.Nyní jste vypnuli elektřinu v elektrickém  ohradníku
         vězení - vrata,u kterých jste již byli s vysílačkou. Vydejte se
         tam. Projděte vraty, pozor !!!než vlezete do dveří,seberte si z
         nákladního auta sekeru, je lepší než co máte,tak neváhejte.Také
         vedle domu na bedně je HEALTH DRINK,pak obejděte barák a vstup-
         te do dveří, zapište hru!!! ven už to nejde !!!

         Ocitli jste se ve věznici, čeká vás dlouhá a nebezpečná cesta,
         proto sbírejte náboje, lahvičky atd ..Pozor !!! k zápisu se jen
         tak nedostanete. Vydejte se jedinou cestou,přijdete k zabloko-
         vaným mřížím.Ve strážné budce zatáhněte za páku,otevřete dveře,
         uvidíte zatlučený otvor prkny, rozsekejte ho a vezměte HEALTH
         DRINK,Jděte dál, rozbijte okno a pak jím proskočte Prohléd-
         něte stolky, vezměte náboje, projděte dveřmi. Přijdete k to-
         čitým schodům, nejdříve si projděte všechny cely,seberte,co jde
         a jděte nahoru.Vlezte do budky pro ostrahu,zatáhněte za páku,
         odblokujete dveře a projděte. Vstoupíte do labiryntu sektoru
         chodeb a cel,které vám doporučuji všechny projít,posbíráte dů-
         ležité věci. Jděte dál, potkáte dva paliče zastřelte je a sebě-
         hněte po schodech dolů. Pozor z jedné z cel na vás vyběhne
         pavouk, zabijte ho a pokračuj. poctivě podle mapy až dorazíte
         ke dvěřím, za kterými jsou opět dva paliči, dejte jim co proto.
         Po zabití na vás zavolá dozorce,který je uvězněn v jedné z cel.
         Otevřete mu pomocí páky na druhé straně na zdi. Nyní si vyzkou-
         šíte kooperační boj. Zabijte společně monstrum a vydejte se za 
         dozorcem.Po krátké cestě se s vámi rozloučí a vy budete prochá-
         zet cely tak, jak je on vám pomocí vysílačky otevře. Pozor !!!
         nelezte do otevřených dveří dříve,dokud si neprohlédnete všech-
         ny cely, už by jste se zpět nedostali. Dojděte až do umývárny,
         jsou tam dva pavouci, zabte je pomocí nože,jinak vypustíte duši
         jako já a půjdete bez milosti znovu od zápisu !!!Berte si HEAL-
         TH DRINKY či lékárničky,cesta je dlouhá, nestojí to za to,ovšem
         pokud máte.Dojděte až dozadu a rozbijte v umývárně zeď sekerou.
         

         Aktualizováno dne.      3.2.2009
         

         Projděte zdí a těšte se,protože vás čeká nahoře nad schody SAVE
         POINT !!!Určitě si zapište hru.Jděte dveřmi hned vedle zápisu.
         Dostanete se do slepé chodby,chytněte dvakrát za kliku u dveří
         na konci chodby a dozorce vám vysílačkou oznámí,že se máte vrá-
         tit zpět zapište po cestě hru a zatočte pod schody,dozorce vám
         otevře zamřížované dveře. Projděte chodbou až k sutinám kamení
         a po pravé straně dveřmi prolezete na vězeňský dvorek.Prohlede-
         jte cely, posbírejte, co jde, přímo naproti máte velké dvou-
         křídlé dveře,projděte a na levé straně máte tlačítkový ovladač,
         který ale není funkční, musíte opravit elektrické spojení. Aby 
         jste ho mohli opravit, musíte najít celkem tři barevné dráty,
         které musíte namontovat do elektrické rozvodné skříňky a pře-
         křížit je tak, aby jste spojení opět obnovili. První drát se 
         nachází u nabouraného auta, prolezte celami a odmontujte drát
         ze světla auta. Poté vyběhněte po schodech nahoru, přeskočte 
         zbořený vězeňský ochoz a prošmejděte cely,objevíte staré rádio,
         na kterém leží druhý barevný drát.Pokračujte po té straně, jak
         leží radio a dojděte ke dvoukřídlým dveřím, kde najdete malou
         místnost. Na stole leží brašnička s nářadím,na ní leží poslední
         třetí drát. S ním upalujte k rozvodné skříni,která je umístěna
         z jedné z cel na ochozu v prvním patře. Dráty musíte propojit
         následujícím postupem :

         A) první drát zleva zapojíte do druhého kontaktu zleva dole 
         B) druhý drát zleva zapojte do třetího kontaktu zleva dole
         C) třetí drát zleva zapojte do pátého kontaktu zleva dole
         D) čtvrtý drát zleva zapojte do čtvrtého kontaktu zleva dole
         E) pátý drát zleva zapojte do prvního kontaktu zleva dole

         Zapněte test a rozsvítí se vám všechny kontrolky.Po levé straně
         naleznete páku,zatáhněte za ní !!! otevřou se vám dveře od cely
         na ochozu,který obejděte, přeskočte do cely a seberte sérum.
         Seskočte z ochozu dolů a upalujte k tlačítkovému ovladači,jest.
         jste si z jedné z cel již sebrali do svého inventáře - ze zdi
         papír se zprávou se zadaným číslem 110391,namačkejte ho tlačít-
         ky na display.Připravte si kapesník, protože ALEX možná shledá
         svojí matku naposledy.Alex po krátké procházce podzemí zpozoru-
         je matku přikovanou na okultním kříži se smrtícím mechanismem. 
         Nyní má možnost skoncovat s jejím už tak zatrace ným životem,
         bytostně prolezlým v ponurém svě.Silent Hillu nebo jí může ne-
         chat vytaženou za zápěstí na kříži. Rozhodni se sam ,já jí bez 
         nějakého spekulování okamžitě svědomitě zastřelil,co s ní ? Už
         jí stejně nebylo pomoci. Že jsem cinik ? Co vy ? Po zastřelení
         matky,smrtící mechanismus její tělo roztrh.jako papírovýho dra-
         ka a vy se vydáte zpět krvavou cestou,až narazíte na pletivu na
         rudě svítící SAVE POINT.

         Aktualizováno dne.      9.2.2009
         

         Vyběhni z jediných dveří, videosekvence vám představí další 
         okultní nástroj v podobě výtahu,který jenom zkrátí ruce na míru
         Máte tři otočná kola, která musíte nastavit tak, aby Alexovi
         zůstaly obě ruce. A)nahoře koní hlava B) nahoře rakev C) naho-
         ře prazdné pole, poté Alex vytáhne z otvoru další ceremoniál-
         ní dýku.Cesta nikam nevede, tak seskočte dolů. Po seskoku spa-
         tříte opět svého přítele dozorce, se kterým se opět vydáte do 
         nitra chodeb Po delším výšlapu dojdete do místnosti,kde zabij-
         te dva pavouky, použijte nůž. Po zabití pavouků pokračujte dál,
         dorazíte ke dveřím s otočn. kolem, otočte a vstupte. Po video-
         sekvenci na vás nastartuje jakási obscézní stonožka.Vemte si
         brokovnici a na závěr ji chytněte za pracky a doškrťte ji. Smů-
         la Alex přišel o svého kamaráda a musí se na cestu vydat už sám
         Proskočte oknem, projděte dvěmi dveřmi, ocitnete se na střeše 
         vězení, kde uvidíte po dlouhé době toho zpropadeného kluka. 
         Pozor !!! jsou tam dva přičmoudlíci, seberte náboje, otočte v
         první polovině střechy kolem a otevřete si bránu,pak utíkejte
         směr kostel. Dojděte až dozadu, kde stojí varhany, musíte 
         vyřešit hádanku. Strčte okultní dýku do otvoru a otevř.si dvíř-
         ka,kde máte kolo s lopatkami, na které musíte ve správném pořa-
         dí nasadit pláty se symboly.Otočte se a jděte k hlavním dveřím,
         pozor !!! máte tam dvě cesty, jděte, jakou chcete. Dojdete ke 
         kašně a u zrcadla si vemte foto,pak otočte kolem, vyjede z vody
         mrtvola, vezměte plát,zašlapte brouky a vyběhněte vedle zrcadla
         po schodech.Jděte do zadní místnosti, na stole leží svíčka, u 
         zbořené podlahy HEALTH DRINK, otočte se,jděte do místnosti se
         zápisem, zatočte do zpovědnice a vyzpovídejte se, pak získáte 
         další plát.Určitě zapište hru a vraťte se zpět do hlavní haly.
         Pozor !!! čeká tam nas vás kladivoun, zastřelte ho. Proběhněte 
         na druhou stranu, sejděte schody, najdete stojící sochu,vložte
         svíčku na podstavec a socha vám vydá další plát. Otočte se, 
         za vámi se otevřely dveře, vyběhněte po schodech, jsou tam po-
         věšené tři natažené kůže s motivy,vezměte nůž a rozřízněte je.
         Pozor !!! zašlapte ty hnusný brouky. V jedné z nich je další 
         plát,seberte na stolku HEALTH DRINK, vedle lavic náboje,zabijte
         kladivouna a projděte železnou bránou Těsně za bránou vpravo 
         leží náboje, jděte k oknu s barevnou vytráží, je tam poslední 
         plát a pozor !!! jakmile ho získáte, vyskočí na vás monstra,
         schodí vás dolů, zabte je sekyrou.Po zabítí přistupte k hlavo-
         lamu, vložte pláty v tomto pořadí A) NAHOŘE NŮŽ B) ZPRAVA STROM
         C) zprava svíce D) zprava pohár E) zprava ten poslední, kdo ví 
         jaký ? - hlavolam se uzavře a vy zpozoruje. svého otce nata-
         ženého na skřipci za ruce. Máte též pocit,že Alex ke své mu ot-
         ci nesdílí sympatie ? Ani se mu nedivím, Alex přeci žádný prs-
         týnek nedostal jako ten spratek Joshua. Poté, co pyramid roz-
         sekne otci tělo vejpůl, vezměte HEALTH DRINK. Sestupte po scho-
         dech dolů, pozor !!! až sejdete do chodby s párou, nevstupujte
         do ní, ale vezměte si nejdříve azbestový oblek, boty, rukavice
         atd. Pak se vydejte na cestu přes páru. Zavolejte si výtah,
         přijede i s obsluhou, bohužel obsluha Alexe identifikuje podle
         psích známek. Po odhalení dostane Alex tyčí do ledvin a ocitá
         se přikurtovaný na zubní stolič, kde se musí po videosekvenci
         ubránit tý krávě s vrtačkou pomocí tlačít. S jedním okem či
         žádným by to ALEX zřejmě nedohrál. 

         Aktualizováno dne.     10.2.2009
         

         Poté, co jste vrtačku tý krávě vrazili do tlamy, sesbírejte,
         co jde - mapu, nůž atd .. a zapište hru. Pozor !!! než vejdete
         do nitra chodeb, vezměte si něco na zabíjení, skrývají se tam
         všude paliči. Vyjděte, jedna chodba je slepá, podlezte mříže,
         dojděte k zamčeným dveřím, ke kterým musíte najít klíč. Po-
         kračujte až dozadu, zahněte doleva, za dveřmi zpozorujete pali-
         če, visí u něho dozorce, z jehož zad ční kovová trubka. Pro-
         ražte skleněnou výplň a vyběhne další palič, zlikvidujte ho, na
         stole seberte pistoli, na nástěnce klíč, ve kříni náboje, jděte
         do zadní místnosti, za rezavými nádržemi najdete obrázek Joshe.

         Vyběhněte zpět ven z jateční místnosti. Pozor !!! jsou tam dva
         paliči, zabte je, utíkejte zapsat hru. Vydejte se ke dveřím
         číslo SO-2, které musíte otevřít klíčem pomocí inventáře. Pozor
         !!! za dveřmi vyběhne palič, poté přistupte ke dveřím a pomocí
         tyče vylomte dveře. Pozor !!! už jsou tam zase, podlezte pod
         mřížemi, dojdete k okénku, kde se dějou hrozné věci. Nyní musí-
         te být velmi rychlí, po levé straně přelezte bránu, odsuňte
         skříň, vylomte tyčí dveře, jděte jednou provždy zlikvidovat to-
         ho zmrda. V místnosti, kde stojí židlička, vezměte lékarničku a
         HEALTH DRINK, projděte do další klece. Pozor !!! visí tam dal-
         ší klíč,určitě si ho vemte,je to pro vás jediná záchrana,kte-
         rá rozhodne, jestli hru v poklidu dohrajete. Kdo se cítí, ať 
         nechá být.Vraťte se k Elle, jděte k otočnému kolu a pomocte si
         navzájem. POZOR!!! Vyběhnou dva paliči.Po zabití otevřete dveře
         č.301, ano , je to to, na co jste natrpělivě čekali.Naproti vám
         se na vás směje pytel vašich zbraní,jinak si vemte okolo vše,
         co jde, HEALTH DRINK, sérum, náboje. Až to budete mít,rozbijte
         sklo, po pravé straně leží lékárnička.Vraťte se do dveří SO-2.
         POZOR !!! vyběhne na vás palič,opět si oba pomůžete otočným ko-
         lem,jediné dveře vás zavedou do místnosti,seberte náboje, pušku
         a přes sklo spatříte dozorce, vypadá, jako králičí ražniči,
         co vy na to ? Můžete mu pomoci lékarničkou nebo ho tam nechat,
         jak chcete.Projděte jedinými dvěřmi,dostanete se k SAVE POINTU,
         zapište hru.Vejděte do kruhové místnosti, máte před sebou hla-
         volam, postup je následující : A) otočte malým vnitřním kolem 
         doprava a nastavte panáčka do plíšku s otvorem , na kterém leží
         zlatý lupínek, pod symbol dvouramenné váhy
         B) otáčejte velkým kruhem doleva tak dlouho, dokud to necvakne.

         Čeká vás další hlavolam v podobě malého kola :
         A) nastavte do plíšku s otvorem nahoře kapku
         B) velkým kolem otáčejte tak dlouho, dokud se dveře neotevřou,
         pozor !!! nevstupujte, jděte si zaps.hru.Vraťte se,prozkoumejte
         rodinnou hrobku a ocitáte se v samém závěru hry,záleží na vás,
         jestli se dočkáte konce, použijte vše, co máte k dispozici. Než
         se nadějete, vyskočí na vás železo-elektrický monstrum, jakýsi
         pavouk, který má na prdeli vak, na který musíte útočit. Nejprve
         si vemte brokovnici a střílejte do těla,až se vám podaří monstr
         dostat do druhého stádia, střílejte a bodejte do vaku, využijte
         možnosti prodlevy,když monstrum ze sebe bleje toxický plyn. Tak
         bacha !!!Až bude hotovo,vypadne z vaku ten zatracený spratek 
         Josh,bejt po mým, tak ho tam nechám.Mimochodem, už jste viděli
         jeden z konců,jak vlastní fotr topí svého syna Alexe ve vaně,
         až ho utopí ?!!! Tak zase někdy příště při dalším díle.
          
         Autor návodu P.K. Zarovnání textu K.K.        12.2.2009