baner baner

...................Silent Hill 4 The Room / Návod

                               Zpět hlavní strana

         Děj začíná na kraji silnice, kde Harry se svojí ženou naleznou    
         Před dvěma lety se Henry Townshend přestěhoval do Ashfieldu,
         nastěhoval do pokoje č.302 v činžovním domě menšího města As-
         hfield. Henry byl spokojený a v klidu žil v novém bytě až do
         doby, co se stalo něco podivného. Celý týden se mu zdá stále
         stejný,velmi divný sen.Poté zjistí,že se nemůže ze svého poko-
         je 302 dostat ven .... 

         Začátek
      
         Prohlédněte si váš pokoj a vyjděte na chodbu Zamiřte do kuchy-
         ně a prohlédněte si zeď s lidskou tváří naproti vám. Pak zač-
         něte pobíhat po bytě,dokud se nespustí FMV sekvence.Jste zpát-
         ky ve svém pokoji, tentokrát skutečném. Pokuste se odejít a
         odehraje se krátký filmeček.Vyjděte z pokoje do kuchyně,z led-
         nice si vezměte čokoládové mléko a rovnou si to namiřte ke
         vchodovým dveřím. Po filmečku udělejte čelem vzad a jděte k o-
         knu před vámi.Postava se automaticky zastaví a poví vám o bed-
         ně u stěny. Pokračujte dál k oknu a spustí se další animačka.
         Tu zrušte, odejděte od okna (stiskněte kolečko) a uslyšíte rá-
         nu. Pakliže chcete,uložte si hru a zamiřte do koupelny. V nově
         odkryté díře je zaražená tyč,v tu to chvíli jediná použitelná
         zbraň. Vezměte si jí a vydejte se na průlez tunelem.

         Metro

         Až budete znovu ovládat Henryho,jdete na druhý konec chodby,
         kde poprvé narazíte na Cynthii. Společně pokračujte dál. Pak
         bude filmeček. Sejměte hermelínové čokly a jděte se podívat,
         kde je Cynthie. Díra. Je tu, vlezte do ní. A Znovu jste u se-
         be v bytě.Vyjděte z pokoje a běžte ke stolu s lampičkou,u kte-
         rého byla v prvním snu hlava ve zdi. Prozkoumejte ho a Henry
         se zeptá, zda ho chcete odsunout, tak nebuďte líní a odpověz-
         te, že ano.Je tu bouchačka, dokonce se vzkazem.Přečtěte si po-
         vídání na stěně a pak se koukněte k sousedce. Zřejmě nám teď-
         někdo volá, jděte se podívat. Po telefonátu jděte zpět do obý-
         váku a podívejte se kukátkem ve dveřích na sousedku,jak uk-
         lízí. Potom se vydejte dírou ve zdi zpět do metra. Oberte
         figurínu o mince,co drží v ruce.Doběhněte k turniketům a min-
         cemi si otevřete průchod.Jděte se po schodech dolů. Opět ani-
         mace.Uvidíte zde duchy vylézat ze stěny. Zabít nejdou, snažte

         se co nejrychleji dostat na schodiště napravo od vás a sebě-
         hnout po něm. Objeví se tady stará známá, raději jí odem-
         kněte nebo zešílí. Teď vás čeká prolézání vagóny metra. Budou
         vás honit duchové,takže abyste nebloudili, bude lepší se kou-
         knout na mapu .Zamčené bedýnky si nevšímejte,teď je vám k ni-
         čemu. Když doběhnete do místnosti s dírou, můžete se vrátit 
         do bytu doplnit energii a uložit si hru. Pak slezte po žebří-
         ku dolů. Na rozcestí jděte nejdřív rovně, vylezte po žebříku
         do malé místnosti s náboji a odemkněte dveře.Pak slezte po že
         bříku a z rozcestí se vydejte druhou cestou. Nakonec dorazíte
         na další nástupiště. Tady se to hafany jenom hemží. Na konci
         jediné soupravy, co to je,najdete golfovou hůl a v kabině u
         řidiče zjistíte, že vám schází klika na ovládání. Vyběhněte
         zpátky na peron a pokud si potřebujete doplnit energii,vraťte
         se domů.Jinak se vydejte nahoru po jezdících schodech. Musíte
         dobře načasovat údery.Až budete nahoře,utíkejte na schodiště
         nalevo a dostanete se ke kanceláři dozorčího Vezměte si desku
         co bude připevněná na dveřích, a vstupte do místnosti. A to
         je konec scénáře. Až budete zpět v bytě,přečtěte si dopis po-
         de dveřmi.Dej si do bedny desku a vezměte si čokoládové mléko

         Les

         Utíkejte po lese až k domu s dírou.Vstupte do domu.Bude tu na
         vás nalítávat podivný hmyz,který stačí majznout tyčí a zadu-
         pnout ho. Proběhněte celý dům a znovu se dostanete na lesní
         cestu. Prohlédněte si auto a najdete v něm papír se vzkazem
         Pokračujte dál po lesní cestě okolo blázna až k velkému domu,
         u kterého bude zase díra. Teď je třeba projít až na konec
         -tři cesty. Nic zvláštního ne najdete. V jámě na konci jiho-
         západní cesty se dozvíte číslo.V jednom z obrazů severozápad-
         ní cesty naleznete kořen, vypadající jako lidská ruka. Pama-
         tujte si,kterými dveřmi se sem jde, budete se sem vracet.Jdě-
         te zpět k domu a na verandě najdete retardovaného blázna.Dej-
         te mu mlíko a on vám za něj dá lopatku. Běžte s ní k podiv-
         nému kořenu. Objevíte tam klíč s podivným vzkazem,nevšímejte
         si ho.Teď se vracejte k domu (cha cha, ono to nejde). Na klí-
         či je psáno, že ta cesta neskončí.Jděte k sobě domů na konci
         cesty je díra. U sebe doma dejte klíč do bedny a už nebudete
         bloudit. Doběhněte zpět k domu, vlezte do díry a vraťte se s
         klíčem od domu(Forrest Gump pořád pije)Odemkněte dům,jděte do
         dveří vlevo Projděte se po bytě a dejte si desku do bedny.
 
         Vězení

         Budeme mít nové nepřátelé houby.Nepřibližujte se k nim a kos-
         te je tyčí.Pro zkoumejte 1F - najdete chlápka v cele, ale ne-
         máte klíč ani on, tak ho tam zatím nechte. Najdete tady nábo-
         je a lejstra. Jděte dveřmi do vnějšího obvodu a hru si ulož-
         te, bude to drsný. Pak vyzkoušejte,které dveře jdou otevřít
         a těmi odejděte.Slezte až na konec žebříku a jděte pořád dál
         z kopce. Dojděte do sklepa, B2 a seberte z cedule klíč, přeč-
         těte si vzkaz a vraťte se do patra, ve kterém jste začínali.
         Utíkejte po ochozu do patra 2F. Prozkoumejte celé patro, se-
         berte věci a to samé udělejte i ve třetím patře.Hlavně neská-
         kejte do díry v zemi.Pokračujte dál v cestě na vrchol a do-
         běhněte na střechu. Oběhněte nádrž a pusťte vodu.Koukněte se
         na mapy a najděte místnost pod dírou, která je zamčená ve
         druhém i prvním patře.Skočte do díry až do sprch Odemkněte si
         dveře a vyběhněte na chodbu. Dveře do kuchyně budou zamčené,
         ale za chvíli je odemknete.Jděte na konec chodby a vylezte po
         žebříku nahoru. Přečtěte si instrukce ze stolu. Mrkněte se o-
         kýnkem, ve které cele je zakrvácená postel a zapamatujte si
         její polohu. Vylezte po žebříku do druhého patra, znovu naj-
         děte zakrvá cenou postel a otočte kolem tak, aby byly obě ce-
         ly přesně nad sebou. Ve třetím patře udělejte to samé. Teď,
         když se podíváte do cel se zakrvácenými postelemi, mělo by
         v nich procházet světlo ze třetího patra.Slezte po žebříku až
         dolů a vydejte se venkem do cel ve třetím patře. Potom znovu
         začněte skákat do děr,až skončíte ve vězeňské jídelně.Nyní už
         jen stačí odstranit desku ze dveří, zadat  kód 0302 a vězení 
         máte pro teď za sebou.

         Obchoďák

         Seběhněte po schodech dolů a dejte si pozor na opici se žiha-
         dlem.Pak jděte po dalším schodišti dolů a seznámíte se s dal-
         ším člověkem. Po rozhovoru vejděte do dveří a ocitnete se v
         bytě. Přišpendleného ducha oberte o klíč, odemkněte si a pak
         z ducha vytáhněte meč. Dveřmi vypadněte na chodbu a utíkejte
         dolů k dalším dveřím. Moc se necourejte,poflakuje se tu duch.
         Až vstoupíte do další chodby, jděte nalevo a projděte dveřmi 
         po vaší pravé ruce.Dostanete se do obchodu se sportovními věc
         mi.Jedny ze dveří povedou na schodiště.Rychle po něm seběhně-
         te a zalezte do zverimexu. Z regálu vezměte klíč ode dveří v
         krámku se sportovními věcmi a vraťte se ho použít. Dostanete
         se na schodiště,které bude hlídané tlupou opic.Poslední dveře
         v úzké uličce budou od výtahu. Až dojedete výtahem dolů, vy-
         jeďte zase nahoru.Na konci chodby seberte druhý meč a lopat-
         ku.Potom se výtahem vraťte zase dolů.Slezte po žebříku a jdě-
         te k houbám. Probijte se až k žebříku za nimi a vylezte do-
         uličky hlídané čokly a opicemi.Na konci té chodby vlezte do
         dveří u automatu. Teď seběhněte dva obrazy se schodišti a-
         vlezte do samostatně položených dveří.jsme v baru.Přečtěte si
         memo na baru a ze židličky si vezměte valašku. Pokud si pama-
         tujete telefonní číslo,napsané na poutači,když se díváte z o-
         kna,zadejte jeho poslední čtyři čísla,projděte dveřmi.Teď bu-
         de následovat hodně schodů ,hodně duchů a nakonec i dveře s -
         deskou.Klasicky jí seberte a vlezte do svého bytu.

         Dům přes ulici

         Vlezte do bytu za vámi seberte z červených fotek v zadní čá-
         sti bytu dva klíče.Pak vezměte červený papír a jděte na chod-
         bu. Vidíte toho malýho syčáka ? Strčte si pode dveřmi červe-
         ný papír a utíkejte celou chodbou až na konec Zatím nemáte-
         klíče. Na schodišti narazíte na podivného típka, až se vyke-
         cá, položí vedle sebe panenku, ale tu za žádnou cenu nesbí-
         rejte !!!Seběhněte po schodech dolů a jedním z dvojice klíčů
         odemkněte schránku . Přečtěte si dopis a vlezte do západních
         dveří. První dveře budou od bytu správce .Odemkněte si a jdě-
         te na návštěvu. Najděte červené papíry a svazek klíčů. Abyste 
         se dostali dál, musíte sebrat všechny červené papíry v domě.
         První papír byl v bytě 301,u které ho jste začínali,další dva
         u správce ve 105,další v lednici u pijavic ve 102,poslední ve
         203 v roztržené uniformě zdravotní sestry Až budete mít vše-
         chna lejstra, jděte k vám do bytu a prohlédněte si je.To pos-
         lední by mělo obsahovat poznámku o tom,že klíč od bytu 303 -
         je u vás v bytě vedle postele poblíž okna.Vezměte si klíč a -
         jděte zpět do strašidelného domu. Klíč použijte a vstupte do
         bytu.Doma budete mít pode dveřmi podivnou kartu.Vezměte si ji
         přečtěte dopisy a z bedny si yberte čtyři barevné pláty.Jdě-
         te do prádelny a prohlédněte si ornament na zdi.Použijte na
         něj kartu a složte puzzle. Uložte hru a vlezte do díry.

         Nemocnice

         Do cimry,ze které jste vylezli,se vracet nemusíte,nic tam ne-
         ní.Naproti přes chodbu je kancl. Je tu nůž na dopisy. Přejdě-
         te do sousední recepce a spustí se krátký film. Po něm jděte
         druhými dveřmi na chodbu a vlezte do sousední toalety. Tady
         máte díru domů. Uvolněte si hodně místa v inventáři, protože
         za chvilku se napakujete. V každé místnosti je nějaká věc.
         Seberte ze země kabelku a schodiš těm nalevo vyjděte do 2F-
         Přivolejte si výtah,uvolníte si tak v přízemí cestu. Prolezte
         všechny místnosti a sbírejte věci.Jedny ze dveří budou zamče-
         né.Klíč najdete v některé z místností je pokaždé jinak.Až se-
         berete klíč, spadne na vás klec,ale ta jde odemknout klíčem.
         Na chodbě najděte zamčené dveře a vstupte do pokoje.Po krát-
         kém rozhovoru musíte spolu s Eileen dojít až k díře.Cestou si
         dejte pozor na sestřičky,které ji budou chtít zabíjet ener-
         gie. Životy budete muset nahánět léčivými flaškami,takže šet-
         řit ! Vylezte z pokoje a jděte ke dveřím. V dopise najdete 
         klíček, nechte si ho u sebe.Znovu se dírou vraťte do nemocni-
         ce a jděte k výtahové šachtě. Mříž odemkněte malým klíčem a
         projděte dál. Dostanete se do dlouhé chodby s trojicí sester. 
         Až doběhnete na konec, dostanete se do ,,jiného světa". Utí-
         kejte po rampě dolů k dalším dveřím. Proběhněte pár další-
         mi dveřmi a budete zpět ve známé lokaci.

         Metro

         Zaběhněte na dámské záchodky a odtud se přemístěte k vám do 
         bytu. Opět máš pode dveřmi obálku s klíčem.Nyní už máte mince
         do turniketu.Až narazíte na zavražděnou Cynthii, sejměte ji 
         a přišpendlete na zem napořád. Použijte mince v turniketu a
         utíkejte dolů k vlakům metra.Jestliže si pamatujete, kde byla
         malá plechová skříňka, tak tam rovnou zaběhněte a použijte
         malý klíček. Získáte špinavou minci, ale nejdříve ji budete
         muset doma umýt. Doveďte Eileen až do místnosti se save poin-
         tem na západní straně kolejiště a skočte si domů. Umyjte 
         minci ve dřezu a vraťte se. Pak po žebříku slezte dolů.Přebě-
         hněte k druhému žebříku a vylezte do místnosti na východním
         nástupišti. Strčte minci do automat a dostanete klíč. Stejnou
         cestou jako na konci prvního scénáře se nyní dostaňte k mís-
         tu,kde byla zabita Cynthie, seberte si její permanent.a vlez-
         te do kanclu. Tady najdete páku k ovládání metra. Vraťte se
         zpátky k Eileen a přes hlavní halu za pomoci Cynthiiny lítač-
         ky se dopravte na nástupiště,ze kterého vedou jezdící schody.
         Tady je jediný vůz metra, ve kterém použijte u řidiče páku a
         souprava o kousek popojede. Tím si uděláte cestu ven z metra.
         Po FMV sekvenci s vrahem rychle vlezte do nedalekých dveří, 
         než se mu podaří do vaší hlavy zabořit železnou tyč. A znovu 
         jste na rampě v jiném světě.

         Les

         Seberte v rohu místnosti pochodeň a zapalte ji. Vyjděte ven
         před hřbitov a jděte ke studni,ze které vyndejte hlavu od pa-
         náka. Teď se pokuste společně s Eileen dostat do centrální 
         části s domem. Pár obrazů vás bude honit vrah s tyčí arevol-
         verem. Skočte si domů,v prádelně vymáchejte pochodeň v oleji,
         aby vám déle hořela.Pak se vraťte k domu, Eileen nechejte na
         spáleništi a vydejte se se verozápadní cestou. Studnu v dole
         zatím nechte na pokoji a utíkejte až k jezeru, kde se potká-
         te s malým klukem.Až Walter odejde,vezměte si disk s ornamen-
         tem, zapalte pochodeň a vydejte se na cestu zpátky. V prvním
         obraze leží sekyra. Ve druhém obraze je studna s nožičkou.
         Pokud máte ještě jedno místo, utíkejte do severovýchodních
         dveří. Ve třetím obraze bude studna.Jestliže vám už pochodeň
         zhasla,utíkejte dál až do části,kde je na stěně domu díra do-
         mů.Zde si zapalte pochodeň a jděte do obrazu,kde jste poprvé
         začínali tuhle lokaci.Tady je předposlední kousek panáci. Ten
         poslední najdete na konci cesty, kde jste před tím vykopali
         klíč od domu. Máte-li už všech pět dílů,vraťte se k Eileen.
         Po návratu k troskám baráku zkompletujte panáka na vozíčku
         a po animaci si skočte pro amulet, co jste sebrali u jezera.
         Z prolejzačky seberte řetěz pro Eileen a vydejte se po scho-
         dech do podzemí. Na dveře použijte amulet a projděte do světa
         se spirálovitou cestou. 

         Vězení

         Chvilku vás bude honit magor.Buďto se pro ni vrátíte.Utíkejte
         do třetího patra a otvory v podlaze se dopravte do jídelny.
         Jděte do sousedního masokombinátu a ze země seberte košili.
         Teď se vydejte do prvného patra.Dírou se dopravte domů, jděte
         do koupelny a vymáchejte košili v krvi. Po přečtení vzkazu 
         vezměte pistoli se stříbrnou kulkou.Vraťte se do vězení a jdě
         te do druhého patra. Zde je v jedné z cel šňůra s prádlem.Pod
         postelí by měl být meč. Vezměte si meč a vyběhněte na střechu
         pro Eileen. Až dorazíte do prvního patra,nechejte tam Eileen
         a jděte do podzemní elektrárny. Tady bude duch, kterého sej-
         měte jednou ranou stříbrnou kulkou a přišpendlete k zemi Se-
         berte mu klíč od dveří a projděte do místnosti s generátorem. 
         V dlouhé hale s hřídelí bude čekat šest dvojčat.Až bude vol-
         ná cesta,doběhněte pro sousedku, vytáhněte meč a jděte k dru-
         hému východu z dlouhé haly.

 
         Dům přes ulici

         Vlezte do výtahu a vyjeďte nahoru do nejvyššího patra. Vyjdě-
         te jižními dveřmi a probojujte se na schodiště a utečte po
         schodech nahoru. Až doběhnete do krámu, seberte z pultu dor-
         tové svíčky a pokud chcete, i golfovou hůl. Nyní se vydejte 
         dveřmi poblíž save pointu.Dorazíme do bytu, kde bude duch,ale
         ten nejde zabít.Tady dejte svíčky na dort,seberte figurku ko-
         čky a jděte zpět do krámu se sportovními potřebami.Teď zamiř-
         te do obchodu se zvířaty.Běžte k pultu na druhém konci a šou-
         pněte činku do klece. Až se vám to povede, vydejte se zpět do
         výtahu a sjeďte do nejspodnějšího patra.Slezte po žebříku do
         sklepa a tam u žebříku na konci koridoru seberte kulečníko-
         vou kouli.Vylezte ven do uličky a utíkejte k automatu. U pa-
         pírových krabic bude ležet volejbalový míč. S oběma míči se 
         dostaňte do baru a položte kulečníkovou kouli na stůl.Přečtě-
         te si memo ležící na baru a vydejte se domů. Nové telefonní
         číslo je 555-4890.Vraťte se do baru,odemkněte dveře a stejnou
         cestou,jakou jste přišli, se vraťte zpět za Eileen.Vezměte ji 
         s sebou, za chvíli lokaci opustíme. Pokračujte do obchodu s 
         míči a šoupněte volejbalový míč do ohrady. Pokud jste umísti-
         li všechny čtyři věci, mělo by se objevit upozornění na tikot
         hodin.S Eileen se vypravte do Zverimexu a druhým východem jdě
         te na schodiště vedoucí do místnosti s hodinami na dveřích.

         Před tím byly zavřené, ale už jsou průchozí. Před námi bude
         dlouhá cesta ústící do uličky, ve které jsou duchové.Dojděte
         do baru, tam zadejte kód a připravte se na dlouhý ses-
         tup. Na konci schodiště slezte do dveří a jste v místnosti,ve
         které budou na stěnách desky s nataženou kůží. Pouze jedna
         je skutečná. Která deska je správná, poznáte tak, že do ní
         bouchnete a zaklepou se i ostatní kůže. Po souboji projděte 
         dveřmi, seběhněte schodištěm a jste přede dveřmi svého bytu.
         Přečtěte si memo a vstupte dovnitř.

         Byt 302

         Nejdřív seberte z pultu poznámky a pak jděte do pokoje, na-
         leznete čtyři červené papíry. Až si je prohlédnete, jděte na 
         chodbu a podívejte se na nápisy na stěně. Pak jděte směrem
         do kuchyně. Spustí se FMV animace s bývalým obyvatelem bytu,
         který vám vše skoro objasní.Po rozhovoru jděte na konec chod,
         by k nápisům,seberte ze zdi krumpáč. Jediná cesta ven, je ta
         hnusná díra. Až budete u sebe v bytě, jděte na chodbu, kde
         byl v druhém světě zabodnutý krumpáč a použijte ho. Objeví se
         díra a po bližším prohledání najdete Sullivana. Pořádně ho
         prošacujte a oberte o klíče. Odemkněte si je ho klíči vchodo-
         vé dveře a vyrazte na svobodu.

         Činžák

         Až vyjdete z vašeho bytu,utíkejte rychle k sousedům nalevo.Za
         mřížemi napravo čeká Walter.Až zalezete do č.301,seběhněte po
         schodech dolů do druhého patra. Vyjděte z 201 a jděte do 202. 
         V něm bude rozbouraná zeď, kterou se dostanete do 203. Vybě,
         hněte na chodbu,utíkejte k hlavnímu schodišti a vlezte do zá-
         padního křídla.Ve 206 je další díra, kterou prolezete do 207.
         Vyjděte z  207 a poschodišti se dostanete do prvního patra 
         přízemí.Jděte ke správcovu bytu a na něm najdete šest řetězů.
         Ty odstraní te postupně tak, že šestkrát najdete spoutaného 
         Waltera. Najdete ho ve východním křídle prvního patra.2x pří-
         mo v chodbě a pak v každém ze čtyř bytů.Až budete mít naleze-
         no všech šest těl můžete se vydat ke správci do bytu.Až si to 
         tu prohlédnete, jděte ke knihovně a prozkou mejte červenou
         krabičku. Až skončí sekvence, jděte na chodbu a bude následo-
         vat další po skončení se podívejte na obrázek ležící na zemi.
         Pak se vydejte zpět do vašeho bytu, připravit se na finální 
         souboj.

         Finále

         Takže jsou dvě možnosti, jak budete bojovat. Buď se zásobíte
         flaškami a budete Waltera mlátit vším, co máte po ruce a nebo
         budete mít pár flašek, ale zbytek místa vám zabere munice do
         pistole. Tak nebo tak si musíte s sebou vzít Umbecial Cord.U-
         ložíte hru a jděte k díře do tajné místnosti. Na místě, kde
         předtím byl Walter, teď bude vchod do jiné dimenze. Skočte
         do něj a v následné lokaci hupsněte do další díry.Při finálo-
         vém souboji budete mít dvě velké starosti, a - Waltera a Eil-
         een. On vás bude zdržovat a snažit se zabít, zatímco ona se
         půjde zabít sama. Pokud se Eileen podaří dojít až k rotujícím
         kruhům,je po ní a vy se můžete rozloučit s dobrým koncem.Tak-
         že jednejte rychle. Když máte dost místa, sbírejte po cestě k 
         velké hlavě ostěpy zabodnuté v deskách.U hlavy použijte Umbe-
         cial Cord a pak do ní zabodejte všechny ostěpy. Teprve poté
         bude Walter zranitelný. Začněte ho mlátit, jak jen to půjde.
         Jestliže Eileen nestačila do pochodovat, můžete se radovat.
 
         Zakončení

         Ve hře jsou čtyři zakončení.
 
         Escape - nejlepší zakončení.Musíte Eileen udržet naži-
         vu a pokud možno pokaždé vyčistit váš byt od duchů.
 
         Mother - Eileen sice přežije, ale moc slavně to s ní
         nedopadne.Tento konec je způsoben tím, že jste nelikvidovali
         duchy ve vašem bytě.

         Eileens death - Eileen zemře, ale podařilo se vám od-
         vrátit útoky duchů,takže se vrátíte zpět do normálního světa
         21 Sacraments - nejhorší zakončení, jaké může být.Ne-
         jen, že nezachráníte sousedku, ale duchové ovládnou váš byt.

         Návod byl přepsán z bývalého časopisu Playstation 2