baner baner

....................Silent Hill 3 / Návod

                               Zpět hlavní strana

         „Ok, budu. Taky tě tati miluji.“, Heather se usmívá.Sedmnácti-
         letá Heather usíná v kavárně v blízkosti svého domova,kde
         ve svém snu vidíl lunapark zabarvený rudou krví a pohybují-
         cími se kreaturami. Všude je prázdno a ticho. Bizardní tvary
         připomínající cosi, co bylo kdysi normální. Heather se náhle
         probouzí, je zmatená a vyděšená a neví, zda je to stále sen či
         skutečnost ? Po chvíli se jí představuje starší detektiv Dou-
         glas, poté se Heather vydává ne tušíc na oné strašné místo
         ze sna. 
 

         Nákupní centrum
         První puzzly
         Jeden z prvních úkolů, které musí Heather vyřešit v shopping
         centru, souvisí s klíčem,který je zastrčen pod těžkou dřevě-
         nou paletou ( save point v místnostive druhém patře ).Potře-
         bujete nástroj s jehož pomocí byste klíče vytáhli. K tomu-
         to účelu se hodí kleště, které naleznete v pekařství. S klí-
         čem si pak otevřete cestu do knihkupectví, ale narazítea dal-
         ší rébus. Na zemi se povaluje pět svazků Shakespearových knih.
         Seberte je a vložte zpátky do regálu ve správném pořadí (podle 
         dílů ).Na jejich hřbetě si pak přečtete číselný kód, který za-
         dáte na klávesnici u dveří v zadní části prodejny za pultem.

         Pán Much
         Ve druhém patře narazíte na chodbu plnou poletujícího hmyzu,
         který vám brání v cestě. Je třeba se ho zbavit.K tomu potřebu-
         jete najít dva předměty. První je bělidlo ( bleach ), které
         se nachází v centrální části mapy v místnosti ve tvaru osmi-
         hranu. Další je čistící prostředek ( detergent ), který nalez-
         nete v místnosti v dolním pravém rohu mapy druhého patra. S 
         těmito předměty se vraťte do chodby s mouchami. Těsně před 
         vstupem vypněte větrací zařízení a přímo v chodbě smíchejte
         obě chemikálie.Poté větrák opět zapněte a sledujte,co se stane

         Červí boss
         Obrovský a hnusný červ na konci úrovně v shopping centru je
         docela jednoduchým bossem.Když se budete snažit,můžete mu dát
         tři až čtyři rány pokaždé, když se ukáže. Palte rychle, jinak
         se bude bránit vysíláním silových vln. Další nebezpečí hrozí v
         případě,že stojíte příliš blízko naproti tunelu,odkud se vyva-
         lí ven.Optimální poloha pro střelbu je přímo proti jeho hlavě,
         v boku má štíty,které ho chrání.

         Stanice metra
         Jedeme dolů
         Na stanici metra se v první řadě dostaňte až na nástupiště.
         Cestou určitě najdete louskáček ( nut cracker ). Na jednom z 
         nástupišť metra narazíte na nepříjemného tlusťocha, který
         se vás bude snažit shodit do kolejiště.Pokud se mu to podaří,
         okamžitě se vyšplhejte nahoru, jinak vás přejede vlak. Každo-
         pádně se musíte dostat na druhou stranu. Najdete  tam vrata
         zamčená pomocí řetězu.S použitím louskáčku můžete tuto překáž-
         ku snadno překonat.Tudy se dostanete na poslední nástupiště,
         které poznáte podle  toho, že na jeho konci v kolejišti jsou 
         světlem ozářené dveře. Teď je třeba vyprovokovat vlak,ale bude
         to dosti nebezpečné! Musíte slézt do kolejiště, jít směrem ke
         dveřím a být stále při praveni k okamžitému úprku zpět( na žá-
         dném jiném nástpišti toto nedělejte,pouze zde ).Jakmile se po-
         kusíte vejít do dveří, krátká animace ukáže řítící se vlak.Ny-
         ní prchejte zpět, a jak dorazíte na kraj nástupiště, vyšplhej-
         te se nahoru. Zombijských psů si ale vůbec nevšímejte, na žád-
         nou jinou akci nebude čas ( a navíc je stejně přejede vlak ).
         Teď se ještě vypořádat s tlupou nově se objevivších tlusťochů.

         Podchod
         Vlakem do pekla
         Až vystoupíte z vlaku, narazíte na systém chodem, které vás
         dovedou do další části hry,ale nebude to procházka růžovou za-
         hradou ! Předně musíte posbírat pár předmětů. Nejdříve seber-
         te prázdnou lahev a použijte ji na petrolejové topné těleso.
         Naplněnou lahev použijte na nefunkční stroj, tím mu dodáte pa-
         livo. Nyní už jen stačí zapnout čerpadlo a dívat se,jak klesá
         hladina vody Uvolní se tak cesta k žebříku vedoucímu do spodní
         části. Tam je především třeba objevit další důležitý předmět:
         fén na vlasy.Vezměte si ho s sebou do průchodové místnosti,za-
         pojte ho do elektriky a hoďte do vody. Zbavíte se tak ošklivé
         chobotnice.

         Úřad
         Lano
         V první části budovy není mapa, avšak to nevadí. Postačí pou-
         ze nacpat špinavou matraci do díry v podlaze a skočit dolů.
         Teď se nacházíte v pátém patře budovy.Projděte všechny místno-
         sti, postupně tady naleznete šroubovák a hever. Pomocí šrou-
         bováku vypáčíte zásuvku, která se nachází ve třetím patře 
         u save pointu.I hever najde uplatnění ve třetím patře. Pou-
         žijte ho k otevření výtahové šachty. Pak už můžete snadno sla-
         nit do nižší ho patra.

         Játrovka
         Ve druhém patře otočte kohoutkem a užijte si přechod do ,, ji-
         ného světa ". V místnosti poblíž objevíte oxydol. Další před-
         mět jsou vepřová játra, která dostanete v mrazáku v prvním 
         patře. Teď se musíte vydat zpátky nahoru až do pátého patra
         sebrat tady zápalky.Se všemi těmito věcmi jděte do místnosti s
         děsivými obrazy. Pod obrazem, kde je nápis ,, Flame purifies
         All ", zkombinujte játra, zápalky a oxydol, pak nastane malý
         požár, který vám otevře cestu dál.Projděte a pokračujte až do
         místnosti s prodejním automatem. Použijte jednu ze stříbrných
         mincí, které se tu nacházejí, dostanete tak klíč od místnosti
         v prvním patře ( úřadovna životního pojištění ). Všude kolem
         naleznete vytrhané strány s textem jakési pohádky. Když si ji
         přečtete celou, zmizí překážka,která vám blokovala cestu ven.
         Až budete na ulici, zamiřte domů.

         Boss se škubající hlavou
         Problém je, že brokovnice a pistole na něj neúčinkují( dokáže
         odrážet střely svými pažemi ). Je třeba vzít do ruky katanu.
         Nechte ho, ať se k vám přiblíží, pak švihněte. Musíte vydržet
         až do chvíle, kdy se vás téměř dotýká a švihnout úplně těsně
         předtím, než zaútočí on.

         Nemocnice
         Heather se může vydat do nemocnice. Nastupte do výtahu a jeď-
         te do druhého patra. Chcete si užít řešení puzzlů, vězte, že
         správná kombinace je 8634.V další místnosti najdete aktovku.
         Pokud se do ní chcete dostat, musíte na zámku zadat číselný 
         kód. Kde ho vzít ? Co třeba se kouknout na hodiny ? V aktovce
         naleznete fotoaparát, který budete potřebovat později. Dříve
         než odejdete, navštivte ještě místnost v horní části mapy, kde 
         naleznete odlakovač. Vraťte se do místnosti s označením C4 a 
         pomocí odlakovače odstraňte lepidlo na klíči od schodiště.Tak
         se dostanete až do přízemí. Dojděte k místnosti,kterou blokují
         reály, použijte tu fotoaparát. Na fotografii zdi uvidíte dal-
         ší číselný kód. Zadejte ho do zařízení vedle zamčených dveří
         ve třetím patře. Až si vyslechnete znepokojující telefonát,
         otevře se vám cesta do zvláštního místa, které není a mapě.
         Zde se pokuste o akci na divném okultním zařízení a připravte
         se na další cestu do ,, jiného světa ".

         Kýbl krve
         Až tam budete, musíte vzít igelitku a naplnit jí krví z nádoby
         v místnosti ve třetím patře.Je čas pro další číselné puzzle.
         Jděte k výtahu a jeďte do ,, 33. patra ".Tady musíte zjistit
         správnou číselnou kombinaci.Je třeba se podívat na římské čís-
         lice vyškrábané na velkých dveřích naproti výtahu. Údaje odka-
         zují k označeným postelím a určují pořadí. Získanou kombinaci 
         pak zadejte do zařízení a vyzvedněte si klíč( cremated key ).
         S jeho pomocí se dostanete  do místnosti v dolní pravé části
         mapy prvního patra. Jděte chodbou a dostanete se do otevřené
         místnosti se save pointem a oltářem. Na oltář použijte ige-
         litku s krví a slezte po žebříku. Tam se setkáte s Leonardem.

         Leonard
         Leonard plave v odpadních vodách sem a tam a občas se vynoří.
         Když se tak stane, třikrát na něj vystřelte z pistole Opět se
         potopí, vynoří někde jinde.Opakuj te to tak dlouho, než zemře.

         Lunapark
         Na horské dráze
         Heather se dostane do zábavného zařízení, o kterém se jí zdálo
         ve snu na úplném začátku hry. Za prvé jděte do krámku se su-
         venýry, naleznetetu klíč od horské dráhy. Nyní se vyšplhejte
         na dráhu a zastavte provoz vláčku. Procházejte se po kolejích
         tak dlouho, než nastane střihová scéna. Po ní můžete jít do
         strašidelného zámku.Uvnitř narazíte na spoustu neškodných pří-
         šer, ale dávejte si mimořádný pozor na letící rudý opar.Stačí
         jediný kontakt a je po vás. Sundejte si neprůstřelnou vestu a 
         nedržte v rukou žádnou zbraň,abyste se mohli pohybovat,co nej-
         rychleji.

         V pohádce
         Posléze se dostanete na prázdné jeviště. Seberte červenou botu
         a řetěz ležící na jedné z lavic. Najděte atrakci zvanou ,,roc-
         ket ship ", zde upevněte jeden konec řetězu k prosřednímu 
         sloupku a druhý k zamčeným vratům poblíž. Teď už stačí jen 
         zapnout atrakci a cesta bude otevřená. Potom uvnitř krátce 
         pohovoříte s Douglasem, poté vstupte do věštírny a seberte
         tu hlavu panenky. Při východu z věštírny se otočte směrem 
         doprava a projděte dveřmi. Tady uvidíte dvě panny oděné jako 
         Sněhurka a Popelka. Na Sněhurku použijte hlavu panenky, na Po-
         pelku červený střevíc. Pokračujte v cestě dveřmi nalevo.
 
         Koníčci
         Po několika soubojích jděte k malým vrátkům, za nimiž se na-
         chází dětský kolotoč. Vylezte a něj, ale mějte se na pozoru.
         Najděte jediného koníka, který se nehýbe a přečtěte si ná-
         pis na jeho boku. Kolotoč se dá do pohybu a z koní začne vy-
         cházet jedovatý plyn.Vemte si katanu a útočte na pohybující se
         koníčky, dokud je všechny nezabijete. Následuje střihová scéna
         a další souboj s bossem.

         Alessa
         V první podobě útočí pomocí nože,což není žádný problém,br-
         zy ji dostanete. Brání se proti střelám, ale můžete ji ude-
         řit vždy, když se chystá k útoku. I vy se můžete bránit, po-
         kud máte katanu a ve správný okamžik stlačíte čtvereček.Pak
         přijde druhá forma,která útočí s pistolí.Je o něco tužší a
         musíte si dávat větší pozor na její útoky. Třetí forma vás
         bude chtít udeřit železnou rourou. Pokud útočíte s katanou,
         měli byste mít jasnou výhodu v rychlosti. Ušetříte si tak 
         spoustu nábojů. Poslední, čtvrtá forma toho vašeho temného 
         dvojčete používá poloautomatickou zbraň. Poté, co zemře,může-
         te jít pouze jednou cestou. Ta vás dovede přes chodbu a scho-
         diště do kaple. Po střihové scéně zde seberete první taro-
         tovou kartu ( Oko noci ) uložte si hru.Projděte stejnými dveř-
         mi jako před chvílí Claudia a nezapomeňte si hned napravo vzít
         mapu kaple.

         Kaple
         Neztrácejte víru
         Kapličku tvoří dvě úrovně. Jsou tam čtyři karty- Velekněžna,-
         Měsíc,- Viselec,Blázen. Všechny je nejdříve posbírejte, pak
         jděte do Heatřiny místnosti a umístěte karty v tomto pořadí :

         1) Oko noci - nic - Měsíc
         2) Velekněžna - nic - Blázen
         3) Nic - Viselec - nic

         Projděte dveřmi a vyčkejte střihové scény. Nepokoušejte se
         Claudii zabít, místo toho použijte medailon, který už dávno
         máte v inventáři.Tím odstartujete další střihovou scénu. Potom
         už stačí pouze vlézt do otvoru a připravit se na finální kon-
         frontaci.

         Finální boss Bohyně
         Boj s tímto bossem je celkem přímočarou záležitostí.Jakmi-
         le uvidíte, že se začíná kroutit, vypalte na ni pár ran z
         pistole, musíte se trefit do hlavy. Postavte se nad její hla-
         vu a zvolte si palici. Bijte dokud vám síly stačí. Postup 
         posléze opakujte.Nejlepší pozice je blízko u hlavy mírně na-
         pravo od ní, tak na vás její útoky nedosáhnou. Používejte ho-
         jící prostředky, jak bude třeba. Stejně je po této scéně
         už potřebovat nebudete. Když souboj skončí, určitě si ještě
         počkejte na vaše hodnocení a uložte hru s novými bonusy.

         Návod byl přepsán z bývalého časopisu Playstation 2