baner baner

...................Silent Hill 2 / Návod

                               Zpět hlavní strana

         James Sunderland je chlapík žijící se svojí ženou normálním
         životem. Jeho žena náhle onemocní a po dvou letech Mary zemře.
         James je na dně. Za dva roky James dostane dopis od mrtvé
         Mary, aby přijel na jejich oblíbené místo = Silent Hill.Ja-
         mes je v duchu přesvědčen, že dopis je podvod, ale i přesto
         se vydá na cestu.Jamesovi se otvírá otázka,je jeho Mary stá-
         le živá či je jen už přízrak Silent Hillu ?

         1. Cesta do města

         Hra začíná v polorozpadlé budově na odpočívadle vedle města.
         Vyjděte ven a jděte k osobnímu autu, které má otevřené před-
         ní dveře. V autě leží mapa města, řidejte ji doinventáře.
         Sejděte dolů po schodech dolů k jezeru Toluca Lake. Jděte po
         cestě lesem podél jezera, dostanete se k dřevěnému altánku
         se studnou uprostřed.Podívejte se dovnitř první Save Letter. 

         Jděte po cestě dál před železnou brankou. Jste na hřbitově.
         U jednoho z hrobů najdete dívku Angelu, která zde,jak se do-
         zvíte z animace, hledá svoji matku .Projděte hřbitovem k dru-
         hé železné brance. Vyjděte ven, držte se cesty.Na pravé straně
         míjíte zelené auto,o pár kroků dál uslyšíte zvláštní rachot.
         Projděte průchodem s brankou a pokračujte dále stejným směrem
         silnicí na první křižovatku do Silent Hill.

         2. Ulice Silent Hill #1 

         Na křižovatce se vydejte po Lindsey Street na sever.U vrat ke
         garáži jednoho z domů po vaší pravé straně najdete Health
         Drink. Na první odbočce uhněte na cestu Vachss Road.Napravo
         naleznete otevřenou branku na dvorek. Tady najdete dva Health
         Drinky a druhý Save Letter. Vyjděte zase zpátky na Vachss Rd.
         a pokračujte dále. Projděte pootevřenými železnými dvířky v 
         plotu.Jděte dál k mostu, několika sudům a díře v plotě.Prolez-
         te dírou.Najdete rádio,které začne šumět, když se ve vaší blí-
         zkostí něco objeví.Zabte monstrum,potom prolezte dírou zpát-
         ky a vraťte se po Vachss Road do města.Opět se napojte na Lin-
         dsey Street, jděte na jih Po Jamesově pravé straně najdete 
         zvláštní pomník, přečtěte si, co na něm stojí. Jděte stále na
         jih, na křižovatce zabočte na západ.Jste na Katz Street.U
         křižovatky zabočte po Martin Street na jih a objevíte dal-
         ší Health Drink.Zahněte na západ do Sanders Street a projděte 
         okolo Happy Burgera. Odbočte nejdříve na jih a pak na západ 
         tak, až se napojíte na Paul Street. Objevíte otevřenou bílou
         dodávku. Je tu Save Lettera na pohovce vzkaz.Neely’s bar je na
         rohu Sanders a Neely Street. Najděte boční hnědé dveře. Na
         baru leží další mapa, ve které je označen konec Martin Street. 
         Prohlédněte si okna polepená novinami, na kterých jsou zmínky
         o jakési díře.Vydejte se na západ po Sanders Street.Před vcho-
         dem do pošty leží další Health Drink.Na křižovatce odbočte 
         na sever do Martin Street.Po Jamesově levé straně najdete u 
         plotu vedle garáže Health Drink.Jděte na konec ulice.U plo-
         tu leží mrtvola a klíč ke dveřím apartmánů. Vezměte klíč a 
         dle mapy jděte k bytovému komplexu Wood  Side Apartment.
         Vydejte se zpět po Martin Street na Katz Street a jděte na 
         západ až narazíte na branku k apartmánům-cestou vás asi bude
         otravovat dotěrný „brouk“.

         3. Wood Side Apartment

         Projděte brankou a otevřete dveře, ke kterým máte klíč.Vlevo
         visí na nástěnce mapa objektu, na její čtení je , ale zatím
         příliš velká tma. Najděte na stěně na pravo Save Letter.Nyní
         nastavte Brightness Level (Options/ Advanced Options) na nej-
         vyšší hodnotu=7. 

         První patro (2xx) 
         Jděte po schodech do prvního patra  (pokoje 2xx). Na chodbě 
         se podívejte do prádelny napravo. Objevíte tu šachtu, něco
         tam je,ale zatím s tím nemůžete nic dělat.Pokračujte chodbou
         dál k bytu č.205.Tady objevíte krejčovskou figurínu s bater-
         kou.Vezměte baterku a posviťte si na místnost.Vyjděte z pokoje
         a dle mapy, už vidíte, jděte ke dveřím  č.208. V jednom z
         pokojů bytu objevíte nápis na zdi. Všimnete si i jakýchsi
         čar u  každého ze tří jmen.Další věcí jsou staré hodiny s
         nápisem na boční straně. Později můžete hodiny posunout, ale
         nyní to nepůjde. Přesuňte se do bytu č.210. Seberte náboje do
         pistole  ( handgun Bullets).Vemte si je, i když ještě nemáte 
         zbraň. Jděte chodbou ke dveřím s číslem 202. Jsou zamčené,
         ale ne rozbité, podobně jako únikový východ na konci západní
         chodby.Protože všechny ostatní dveře jsou rozbité,jděte hlav-
         ním schodištěm až do druhého patra (pokoje 3xx).

         Druhé patro (3xx) 
         Na pravé straně chodby je mříž,za kterou je klíč. Zkuste pro 
         něj sáhnout. Vydejte se do bytu č.301.Na podlaze jsou kulky
         a červený nákupní košík.Vyjděte z pokoje a vyzkoušejte zbylé
         dveře-žádné nejdou otevřít,vraťte se zpět do prvního poschodí.

         První patro (2xx) 
         Vydáte-li se po hlavní chodbě na východ,zaslechnete zvuky.Pa-
         trně vycházejí z č. 208.Vstupte dovnitř, uslyšíte šumy ze
         zapnuté televize. Je tam mrtvola v křesle a klíč na poličce
         ve skříni. Je od zámku k bytu č.202.V apartmánu 202 svítí ze-
         lené světlo. Prozkoumejte díru ve zdi a získáte Clock Key.
         Jděte do pokoje č.208. Při odchodu z 202 seberte Health Drink
         v kuchyni.Vstupte do č.208 s klíčem otevřete hodiny. Jejich
         ručičkami  můžete pohybovat otočíte ručičkami,dokud hodiny
         necvaknou nebo se podíváte na trojici jmen na zdi.Henry,Mil-
         dred, Scott, tedy H,  M a  S - hodiny, minuty a sekundy. 
         Čára u Henry ho je situována vodorovně (jako ručička ukazu-
         jící na 9), čára u Mildreda je naopak nakloněna (jako ru-
         čička ukazující na 1 nebo 2), Scott je opět vodorovně (pa-
         trně na 3). Zkuste hodiny nastavit zhruba na 9:11, mělo by
         to fungovat. Když uslyšíte cvaknutí, pokuste se je odsunout
         jako poprvé, tentokrát už s nimi pohnete. Dírou za hodinami
         vlezte do sousedního bytu č.209 na druhé straně mříže, která
         rozděluje severní chodbu.V č. 209 je na stolku Save Letter,
         v kuchyni Health Drink. Jděte ven a jděte k zadnímu scho-
         dišti, po němž se můžete vydat opět nahoru do druhého pa-
         tra, nyní , ale z druhé strany. Schody edou i dolů,ale dveře
         do přízemí jsou zamčené.

         Druhé patro (3xx) 
         Jak vyjdete schodištěm do druhého patra, držte se chodby a 
         zabočte do bytu č.307.Uvidíte animaci. Pyramid Head s koncem
         animace odejde. Pokoj si prohlédněte. Seberte Courtyard Key,
         klíč od zadního dvora. Jděte na chodbu. Jděte až k mřížím,
         které dělí chodbu a u kterých vám dříve malá holčička odkopla
         klíč. Vezměte Fire Escape Key od požárního východu.Stavte se
         v prádelně pro Handgun Bullets.Vydejte se po chodbě na východ,
         na konci najdete dveře k dalšímu schodišti.Jděte po nich do-
         lů, dveře do prvního patra jsou zatlučené, musíte sejít až do
         přízemí.

         Přízemí (1xx) 
         V přízemí se nacházejí ještě jedny dveře,nyní vylomené, jimiž
         vstoupíte do severní chodby. Jděte na konec, kde narazíte na
         balíček džusů. Seberte je, vraťte se zpět do přízemního ves-
         tibulu. Otevřete hlavní dveře a vyjděte ven. Nyní jste opět 
         venku před budovou, ale u jiných dveří, než ke kterým jste
         předtím našli klíč. Vraťte se zpátky ke dveřím, kterými jste 
         do apartmánů vešli úplně poprvé. Před nimi je kout s popel-
         nicemi a šachta.Jděte do domu hlavním vchodem jako poprvé. Je-
         diné dveře v tomto vestibulu vedou na dvůr použijte klíč a
         vyjděte ven. 

         Zadní dvůr
         Jděte do středu dvoru, kde se nachází bazén. Zabijte potvory
         a podívejte se do kočárku uprostřed prázdného bazénu. Najdete
         tu minci (Coin Snake). Seberte ji a vyjděte ze dvora druhými
         dveřmi, než jste přišli.

         Přízemí (1xx) 
         Nacházíte se v nové chodbě. Jděte do bytu č.101.Seberte Han-
         dgun Bullets. Pak se podívejte do koupelny a seznamte se s
         Eddiem. Podívejte se do 104, kde leží další náboje. Dveřmi
         vedle č.104 se dostanete na schodiště, vyjděte opět do prvního
         patra.

         Zadní dvůr 
         Projděte dírou mezi pokoji 209 a 208 až k prádelně, kde jste 
         dříve objevili ucpanou šachtu. Přistupujte blíže a prohoďte jí
         krabici s džusy. Schodištěm vedle prádelny sejděte až do pří-
         zemí, vyjděte  před budovu. Zahněte do kouta s popelnicemi
         a prohledejte východ šachty. Najdete druhou  minci Coin Old
         Man.Vraťte se zpět do prvního patra ke dveřím v západní chod-
         bě, které byly předtím zamčené.Použijte Fire Escape Key a ote-
         vřete je. 


         4. Západní budova Wood Side Apartment

         Projděte požárními dveřmi do druhé budovy a teď se nacházíte v 
         ložnici nějakého bytu .Zatím nemáme mapu tohoto objektu,takže
         si místo ní budeme muset vystačit jen slovně.Vyjděte z ložnice
         a podívejte se na WC. Něco plave v záchodové míse - vytáhněte
         to. Vypadá to jako peněženka, ve které je navíc jakýsi kód,
         skláda jící se ze čtyř čísel a šipek mezi nimi. Kód je ge-
         nerovaný náhodně. Uložíse do Memo vašeho inventáře, ale radě-
         ji si jej pamatujte. Ve vedlejší místnosti narazíte na sejf
         (obrázek).Jako kód pro jeho otevření použijte číslo „ze zácho-
         du“.Sejf se otevře a vy získáte spoustu nábojů. Vyjděte ven z
         tohoto pokoje. Nacházíte se na chodbě, ve  které září nápis 
         EXIT ukazující na dveře. Otevřete tyto dveře, vedou na schodi-
         ště. Ještě než sejdete dolů, rozhlédněte se,někde by se tu asi
         měla povalovat mapa objektu (obrázek). Jděte dolů a vyjděte
         dveřmi na přízemní chodbu. Dle mapy se nasměrujte do bytu 
         č.109. Tam najdete v druhé místnosti Angelu, která vám po 
         značně psychicky vyčerpávající scénce dá nůž. Při odchodu z
         pokoje seberte ze stolku minci- Coin Prisoner (obrázek),na po-
         hovce v předsíni leží Handgun Bullets.Vyjděte na chodbu a pře-
         suňte se do dveří č.105.V tomto bytě objevíte zvláštní skříň-
         ku, do které budete zasazovat mince.Pro rekapitulaci máme tyto
         tři: Snake, Old Man a Prisoner.Sami byste je měli dle legen-
         dy na skříňce zasadit do správných otvorů, kterých je ale 
         pro zmatení 5. Řešení závisí na tom, jakou obtížnost hádanek
         (Riddle Level) jste si na počátku hry zvolili:

         Pro Easy: 1-Old Man, 2- prázdný, 3-Snake, 4-prázdný,5-Prisoner 
         Pro Normal: 1-prázdný, 2-Old Man,3-Prisoner, 4-prázdný,5-Snake
         Pro Hard: 1-prázdný, 2-Old Man, 3-prázdný, 4-Snake, 5-Prisoner 

         Po správném dosazení mincí (bráno zleva) je skříňka otevře a
         vy najdete Lyne House Key.V chodbičce tohoto bytu na zatluče-
         ných dveřích také narazíte  na další Save Letter. Vyjděte na 
         chodbu,schodištěm se vraťte zpět do prvního patra, odkud jste 
         sem přišli. Otevřete dveře k bytu č.209 - použijete Lyne House
         Key.Otevřenými dveřmi jděte na balkón a odtud přejděte do dru-
         hého pokoje.Krom Handgun Bullets leží na posteli i další klíč
         Apartment Stairway Key.S klíčem od schodiště jděte ke schodi-
         šti. Vyjděte z 209 zpět na chodbu a dejte se na sever až k
         posledním dveřím.Použijte Apartment Stairway Key a otevře je.
         Určitě poznáte Pyramid Head, momentálně opět zaneprázdněného
         kopulační činností. Dveře za vámi už nejdou otevřít, tak vám 
         nezbude nic jiného, než se s netvorem utkat. Běhejte pořád
         dokola - je pomalý, než po vás sekne svým řeznickým nožem, bu-
         dete už v druhém rohu místnosti. Po několika minutách to Py-
         ramid Head vzdá a odleze dolů do „bazénku“,který hned též zmi-
         zí a vám se otevře se nová a jediná cesta ven.Sejděte po scho-
         dech a vyjděte ven z apartmán.U plotu leží lékárnička pro prv-
         ní pomoc-First Aid Kit. Seberte ji, otočte se,jděte na sever,
         do cesty se vám opět připlete malá holka. Dorazíte až k Rose-
         waterskému parku.

         5. Rosewater Park

         V parku můžete najít Health Drinky náboje, ale to nejdůleži-
         tější je potkat na nábřeží nejseverněji záhadnou dívku. Vypa-
         dá jako Mary, i ten hlas, ale je to Maria, vaše nová kama-
         rádka. Uvědomíte si, že kromě tohoto parku bylo vaše další „
         speciální místo“ ještě Lakeview Hotel a Marie se nabídne, že
         vás tam doprovodí.Vyjděte společně z parku na silnici, Maria
         se bude držet stále za vámi.

         6. Ulice Silent Hill #2

         Po Natham Avenue jděte stále na západ.Po levé straně narazíte
         na Texxon Gas. Pořádně si okolí benzínky projděte,seberte tam
         několik Health Drinků i  Handgun Bullets. Nejdůležitější je
         však ocelová tyč, umístěná na (v) kapotě auta.Dojděte po Nat-
         ham až k budovám Historical Society. Povaluje se tu First Aid
         Kit, ale dveře do muzea jsou zatím zamčené. Pokračujte dále na
         západ, dokud nenarazíte na konec silnice,je to konec herní ma-
         py.Kousek přední leží mrtvola,vedle ní mapa,na které je vyzna-
         čená Bowl-O-Rama,budova hned vedle Texxon Gas.Potom se vraťte.  

         7. Bowl-O-Rama & Heaven’s Night

         Vejděte do bowlingového centra hlavním vchodem,uvnitř potkáte 
         Eddieho a s malou Lauru,která se však ztratí stejně rychle ja-
         ko vždycky. Rychle za ní! Vyjděte z bowlingu, venku už čeká
         celá udýchaná Maria, která se jí pokoušela chytit. Jděte za 
         Bowl-O-Ramu až k železném brance.Projděte jí a po úzké cesti-
         čce se vydejte až na konec. Tady vám Maria ukáže, kde Laura
         zmizela a odemkne vedlejší dveře .A jste v Heaven’s Night.Vys-
         tupte schody nahoru a otevřete v chodbě zelené dveře, jděte do
         hlavní místnosti s podiem a barem. Seberte First Aid Kit a 
         vyjděte protějšími dveřmi ven na  schody.Sejděte dolů a držte
         se jediného možného směru po Carol Street na jih. Cestou
         zahlédnete Lauru, jak zabíhá do nemocnice. Jděte za ní.

         8. Brookhaven Hospital

         Hned při vstupu sundejte z nástěnky mapu objektu. Dle ní jděte 
         do Reception Office, kde kromě dokumentů najdete i další Save 
         Letter.V zadní místnosti recepce se nachází psací stroj s lis-
         tem papíru a hlavně Purple Bull Key. děte zpět na chodbu, naj-
         děte schodiště na západní straně a vyjděte nahoru do patra, 
         které se jeví asi jako první,ale dveře jsou označeny jako 2F,
         tak jej lépe označíme za druhé.
  

         Druhé patro (2F) 
         Otevřete dveře do Examining Room, nachází se tu First Ai Kit
         a další poznámky na listu v psacím stroji. V textu je i čtyř-
         číselný kód k jakési krabici. Je pokaždé jiný,proto si jej
         dobře zapamatujte. Vyjděte opět na chodbu a zavítejte do muž-
         ských šaten - Men’s Locker Room. V kapse zkrvaveného pláště 
         objevíte Examination Room Key. Přejděte chodbu, otevřete dveře
         do Women’s Locker Room. Ve skříňce je brokovnice a vedle na
         stolku sedí méďa,ve kterém se skrývá jehlička - Bent Needle.
         Bude se hodit. Vejděte do západní chodby a otevřete dveře do
         pokoje označeného M2. Seberte Lapis Eye Key a přejděte k M3.
         Tady čeká zombie,seberte Health Drink a Handgun Bullets. Po-
         kračujte chodbou a zkuste použít výtah. Zatím to nejde.Vrať-
         te se po schodišti zpět do 1.patra (přízemí).

         První patro (přízemí) 
         Jděte do Examination Room, použijte klíč a tudy dveřmi do Doc-
         tor’s ounge. Vezměte Shotgun Shells a na nástěnce si přečtěte
         vzkaz, opět doplněn číslem. Na jeho základě nyní půjdeme do
         třetího patra.

         Třetí patro 
         Schodištěm jsme vyšli do třetího patra, avšak dveře do západní 
         chodby jsou zamčené a chráněné keypadem. Použijte kód,získaný
         z nástěnky v doktorském pokoji a pokračujte dál. Nejdříve za-
         miřte do S3, kde leží Roof Key. Maria se cítí unavená, takže 
         si tu na chvíli odpočine, vy zatím prozkoumejte nemocnici.Vyj-
         děte na chodbu a podívejte se do Shower Room. Nazelenalé pod-
         laze je umístěn otvor pro odtok, kde cosi vězí.Zatím to ale
         nemůžete vyšťourat.Podívejte se i do S11, kde se už červená 
         Save Letter,najděte Health Drink. Poslední místností je S14, 
         jejíž obsah už vypadá mnohem zajímavěji.Na zdi je krvavý ná-
         pis, zmiňující „ four ever“ a na posteli leží maximálně zabez-
         pečená krabice. Použijte Lapis Eye Key, pro otevření zámku 
         s řetězem. Na číselném ovladači vpravo vyťukejte kód, který
         jste předtím našli v psacím stroji v Examination Room.Nyní už
         zbývá pouze číselný válec a vlastní zámek ke skříňce.

         Střecha a třetí patro 
         Vyjděte na chodbu do hlavní haly,po schodišti se vydejte ještě
         o patro výš ke dveřím, označeným jako RF, které vedou na stře-
         chu.Nahoře na střeše si všimněte podivného deníku.Zkuste otev-
         řít jediné  možné dveře. Jsou zamčené a najednou tady stojí
         Pyramid Head a vypadá dost naštvaně.Po krátké animaci jste do-
         slova vhozeni do Special Treatment Room. Bylo to o vlásek Pro-
         jděte všechny čtyři pokoje -cely. V jedné z nich, která je vy-
         polstrovaná je cosi napsáno .Když se navíc na krvavý obraz za-
         díváte pozorně, najdete v něm čtyři čísla - opět budou pro 
         každou hru jiná.

         Vyjděte ven a zamiřte do S14, kde je ona zabezpečená skříňka.
         Jako kód pro válec použijte čísla z krvavé cely a nakonec skří-
         ňku otevřete pomocí Purple Bull Key. Je ale prázdná, je v ní
         pouze vlas. Schovejte ho. Vraťte se do Shower Room se zeleným
         otvorem. Zde přichází na řadu první kombinace vlasu a jehličky
         Bent Needle z médi. Použijte je, vytáhněte z odpadní roury Ele-
         vator Key a spěchejte s k výtahu. Otevřete jej a sjeďte do prv-
         ního patra.

         První patro a druhé patro 
         Nyní se nacházíme v západní chodbě, kam jsme předtím kvůli zam-
         čeným dveřím nemohli.Začněte procházet místnosti, začněte u C2.
         Laura nás,ale trikem vláká do místnosti plné děsivých kreatur,
         útočících seshora. Střílejte po těch věcech nahoře dříve,než
         vás začnou škrtit.Pak jste se na nemocniční zahradě. Vraťte se 
         dveřmi zpět do budovy a použijte Save Letter o kousek dál. 
         Vraťte se zpět do C2, seberte First Aid Kit. Podívejte se ta-
         ké do C1,kde leží Health Drink a náboje a výtahem vyjeďte do 2.
         patra.Běžte si do M4 pro Health Drink poté přejděte do místnos-
         ti označené na mapě jako Day Room.Uprostřed se nachází něco,co
         připomíná ledničku, ale James ji sám nedokáže otevřít. Přejdě-
         te do M6, vezměte First Aid Kit, přečtěte si papír, seberte i 
         Dry Cell Battery a Basement Storeroom Key.Vyjděte ven, vyjeďte
         výtahem do 3.patra.

         Třetí patro s procházkou do sklepa 
         Prozkoumejte dveře hned u výtahu. Je na nich portrét jakési
         ženy. Běžte do S3 a zkuste požádat Marii o pomoc s ledničkou.
         Ale Maria je pryč,zbylo po ní jen několik ampulek.Jděte do S11,
         přečtěte si papír, vezměte Health Drink a ampule. Pak se vraťte 
         ze západní chodby zpět do hlavní a otevře dveře do Store Room.
         First Aid Kit, Shotgun Shells a Handgun Bullets.Přejděte zpát-
         ky ke schodišti a použijte čerstvě zrozený Save Letter na zdi
         u schodištní chodbě.Jděte po schodech až úplně dolů a otevřete 
         dveře do Basement Storeroom.Posbírejte Shotgun Shells, odsuň-
         te skříň. Objevíte Marii. Po animaci prolezte dírou a seberte
         ze země Copper Ring.Vyjděte po schodech do druhého patra,pře-
         jděte k výtahu a vyjeďte do třetího patra.Cestou si poslechnete
         rozhlasovou soutěž. Bedlivě poslouchejte všechny tři otázky i
         nabídky odpovědí. Moderátor vás potom pošle do Store Room ve 
         třetím patře.Jděte tam, otevřete zdobenou skříňku pomocí kódu
         sestaveného z pořadí správných odpovědí (pro všechny mody by
         měl být 313), najdete v ní Shotgun Shells a ampule.

         Závěr putování nemocnicí 
         Sjeďte výtahem do druhého patra a vraťte se do Day Room,kde je 
         lednička,kterou jste předtím nedokázali otevřít. Maria vám nyní 
         pomůže a vy objevíte další prsten Lead Ring.Vraťte se do třetí-
         ho patra přistupte ke dveřím s namalovanou dámou hned vedle vý-
         tahu. Dejte na její prsty oba prsteny - Copper Ring i Lead Ring
         dveře,na kterých je obraz namalován, se otevřou. Jděte touto
         chodbou až úplně dolů a otevřete dveře .Po chvilce chůze se za
         vámi objeví Pyramid Head. Jediná možnost je utéct.Běžte co nej-
         rychleji chodbou stále dál až k výtahu. Uvidíte strašnou anima-
         ci, kdy Maria už doběhnout nestačila.Výtah vás vyhodí v prvním 
         patře. Jděte do Director’s Room, vemte si mapu a Hospital Lobby
         Key. Přemístěte se k hlavním dveřím a pomocí tohoto klíče je 
         odemkněte.Někde poblíž by se měl nacházet Save Letter. 
  
         9. Ulice Silent Hill #3

         Podle mapy jděte na roh Sanders a Lindsey Street po Caroll na
         jih,pak po Rendel a nakonec projděte Saul. Tady je průchod po 
         mřížích. Když projdete na druhý konec, dojdete až na vyznačené
         místo. Běžte rychle dál. Cestou také sledujte chodníky,na kte-
         rých občas leží náboje nebo Health drinky. Kousek od zmiňované 
         restaurace na rohu najdete dům, před nímž leží francouzský klíč
         (wrench) a vzkaz,  podle kterého jděte zase do Rosewaterského
         parku. Vydejte se tampo Sanders, Neely a Katz Street. Cestou
         odemkněte dveře, které byly předtím zavřené a které teď dopro-
         vází i krvavý nápis.Zdá se, že je toto jediná možná cesta, jak
         sedostat k Rosewater Park, ostatní směry jsou neprůchodné. V
         Rosewater Park zamiřte na západní stranu na prostranství, kde
         stojí socha modlící se ženy.Obejděte jí začněte kopat.Vyhrabe-
         te truhlu,na jejíž otevření potřebu potřebujete použít fran-
         couzák.Najdete Old Bronze Key. S klíčem běžte po Natham Avenue
         až k Silent Hill Historical Society a odemkněte hlavní dveře.
         Za nimi u pokladny leží Save Letter.

         10. Silent Hill Historical Society

         Jděte do další místnosti s obrazy, prohlédněte si je a pak vej-
         děte do dalších dveří. Ve zdi je velká trhlina a schody dolů. 
         Až dojdete na konec, otevřete dveře a jděte chodbou V prvních 
         dveřích najdete náboje, za druhými další díru, nyní ale musíte
         skočit.Proskočíte do kruhové místnosti.Tápejte po zdi až obje-
         víte místo, které je trochu jiné. Zatlačte na něj, nejlépe 
         motorovou pilou.Pod cihlami se objeví dveře, projděte jimi na 
         chodbu, vstupte do dveří vpravo.V další místnosti najleznete na 
         zemi klíč Spiral-writing  Key. V tu chvíli zhasne baterka...
         Zkuste vyměnit baterie - použijte Dry Cell Battery z inventáře.
         Dveře nejdou otevřít.Podívejte se na keypad vedle nich.Tři klá-
         vesy jsou podsvíceny. Máte jen 6 možností, žádná se neopakuje.
         Pokud z místnosti vyváznete,jděte do další, ve které se na pod-
         laze nachází mříž. Otevřete jí pomocí získaného klíče a skočte
         dolů. 

         11. Vězení

         V místnosti, do které jste spadli, sedí i Eddie.Po animaci se-
         berte Health Drink a destičku The Gluttonous Pig.Na jednom ze
         sloupů visí Save Letter.Vyjděte dveřmi a jděte chodbou „nahoru“
         až narazíte na stoleček mapkou vězení.Teď bude následovat prů-
         chod samotným vězením. Získejte tři destičky a následně koň-
         skou podkovu, voskovou panenku a zapalovač.Jednu z možných cest
         Od stolku s mapou se vraťte úplně dolů a otevřete dveře do cho-
         dbičky s celami na východě.Jděte do východního bloku nachodbič-
         ce dívejte se do každé cely. Většina z nich bude zamčená, ale 
         některé ne.V páté cele zleva najdete Handgun Bullets, před po-
         slední najedete voskovou panenku Wax Doll a zvláštní knihy. Na
         konci chodby s celami vyjděte dvěřmi ven a novou chodbou po-
         pojděte nahoru. V půlce chodby jsou proti sobě postaveny dvoje 
         velké dveře. Půjdeteli do těch západních, najdete Rifle Shells, 
         východní vedou na velkou zahradu. Jděte doprostřed zahrady 
         a podívejte se na šibenici.Dole jsou tři místa na tři destičky.
         Jednu už máme(Gluttonous Pig),zbývá najít ty další dvě. Vyjděte
         ze zahrady na chodbu a jděte na severní konec.Zahněte na západ
         do horní chodbičky s celami, k té nejsevernější se nedostanete.
         Opět procházejte jednu celu po druhé.V 7.cele zprava, leží des-
         tička The Oppressor. Vyjděte na hlavní chodbu, kde jsme našli 
         mapku přesuňte se do jejího prostředku.Na východní stranu vedou
         velké dveře (na toalety) Prozkoumejte všechny místnůstky.V jed-
         né sprše leží destička The Seductress. Seberte ji a vraťte se
         do zahrady. Na jděte šibenici a zasuňte všechny třidestičky do
         otvorů mělo by být jedno v jakém pořadí,samy se nacpou do přís-
         lušných otvorů Když se vrátíte ke dveřím, vedoucím ze zahrady,
         uvidíte na klice pověšenou podkov.Seberte jí a vraťte se zpát-
         ky do hlavní chodby, kde jsme původně našli mapu.V její severní
         části jsou směrem na západ dvoje otevřené dveře. Jedny vedou do
         místnosti se sklem, kde leží First Aid Kit,druhými se projde na
         druhou stranu, do další chodby.Projděte jimi a podívejte se z 
         druhé strany do místnosti, kde jste našli lékárničku. Na stolku
         leží zapalovač-Lighter.Sejděte jižněji a zabočte do některých
         dveří na východ, najdete toalety.V pánských je Save Letter.Jdě-
         te dolů až k mříži a zabočte do dveří hned vedle ní.V kanceláři
         je First Aid Kit,Health Drink, zombie a na stole se válí divné 
         magazíny.Otevřete dveře do zadní místnosti,najdete Hunting Rif-
         le a spousty nábojů.Vyjděte ven, projděte mříží a podívejte se 
         na zem na poklop,ke kterému chybí klika.Zkuste zapalovačem tro-
         chu roztavit voskovou panenku,horkou hmo. nacpěte do otvoru po
         klice a ještě než ztuhne, zasaďte do ní podkovu - zkombinuje v 
         inventáři Lighter, Wax Doll a Horsehoe.Poklop se otevře a je tu
         další díra. Skočte dolů. Dopadnete na chodbu, otevřete dveře a
         podívejte se do krematoria. Dveřmi projdete k další díře, opět
         do ní skočte.Nakonec se dostanete k výtahu, kterým jedete dolů! 
         Až výtah zastaví,vystupte a jděte ke dveřím,u kterých září Save
         Letter.

         12. Labyrint

         Projděte dveřmi, nezahýbejte doleva a podívejte se na průchod 
         zabezpečený dráty. Pak se vraťte,zabočte doleva a jděte chod-
         bami tak dlouho, dokud se nezačnou vidličkovitě dělit.Vyberte
         si levou stranu, dojděte až k uličce, která na každé straně 
         končí žebříkem dolů.Oblast dole je kruhová a jsou tu i dveře do
         místnosti s obrovským nožem. Vezměte nůž a vylezte po nějakém 
         žebříků zase nahoru do uličky. Dole v kruhové chodbě je i Py-
         ramid Head. Nyní se vraťte po chodbě zpátky a jakmile to bude 
         možné, zabočte doleva.V podlaze je proláklina s žebříky na obou
         koncích. Slezte jedním dolů, druhým vylezte. Až vylezete,dosta-
         nete se do místnosti s hlavolamem ve formě hlav.Když ho natočí-
         te správně, za vámi se otevřou další dveře.Hlavy otáčejte vše-
         mi směry - řešením bylo umístit hlavu se zelenýma očima smě-
         rem k sobě, ale vzhůru nohama.Pokračujte do nově otevřené míst-
         nosti za vámi dalším otvorem po schodech dolů. Maria. Nechte jí 
         a vraťte se zpět do místnosti s hlavolamy. U žebříku naleznete
         Wire Cutter. Vraťte se k otvoru, který byl zabezpečen dráty a 
         přestříhejte je.Za nimi se nachází žebřík vedoucí dolů. Postup-
         ně projdete všechno,pak není možné, že byste správnou cestu mi-
         nuli.Když jste dole,zamiřte k prvnímu žebříku po pravé straně.
         Vylezte nahoru a projděte chodbu a slezte zase dolů. Jděte dál
         až k dalšímu žebříku. Opět nahoru a dolů. Držte se tunelu a
         dalším žebříkem nahoru.Tuto chodbu poznáte také podle mříže. O-
         pět slezte druhým koncem dolů další žebřík vede nahoru do chod-
         bičky,seberte tu Handgun Bullets. Projděte chodbičku a slezte 
         dolů. Nejbližším žebříkem naposledy nahoru do malé místnosti,
         kde na zemi leží noviny ,před vámi jsou dveře se Save Letterem.

         13. Vězení #2

         Otevřete dveře a udělejte chodbou pár kroků. Animace vás zavede
         do místnosti s Angelou a „eddym“. Až animace skončí,neváhejte a
         začněte střílet.Pak vyjděte zase na chodbu. Na jejím konci jsou
         další dveře,další chodba.Jděte po ní až nakonec, projděte dveř-
         mi až k mříži,jejíž otáčecí kolo je zabezpečené pouty .Potřebu-
         jete najít klíč.Vraťte se zpět do chodby a otevřete první dveře
         vedou. z vašeho pohledu nalevo. Ocitnete se v místnosti s šesti 
         mrtvými těly.Přečtěte si o každém z nich a vraťte se na chodbu
         směrem ke dveřím vedoucím k mříži. Ještě před nimi jsou další
         dveře,vedoucí do místnosti s šesti oprátkami Přečtěte si legen-
         du na cedulích a zamyslete se nad tím,který z šesti popravených
         mohl být nevinný. Zadání i řešení jsou pro každou obtížnost ji-
         ná, a to:

         Easy: únosce (Kidnapper) 
         Normal: žhář (Arsonist) 
         Hard: padělatel (Counterfeiter) 

         Zatáhněte za příslušnou oprátku toho, kdo je nevinný (pamatujte
         si rozmístění těl ve druhé místnosti).Vraťte se do cely s těly.
         Na místě nevinného je klíč k poutům-Key of the Persecurted.
         Otevřete mříž, otočte kolem a pokračujte po žebříku dolů.Jděte
         až na konec chodbičky,ve které se ocitnete a otevřete dveře.Je
         tu Maria. Vyjděte ven a zatočte doleva k mříži,která byla před-
         tím zamčená. Přes chodbu s lékárničkou se dostanete až na dvůr
         s hroby.Použijte Save Letter na jenom náhrobku a posbírejte ná-
         boje. Skočte do hrobu s vaším jménem. Po schodech sejděte dolů
         ke dveřím,za kterými je Eddie.Po krátké animaci se Eddie urazí
         a bude se vás snažit zabít. Bojujte, pak seberte vše na zemi a
         vydejte se zase za Eddiim.Když ho zabijete,vyjděte ven hlavní-
         mi dveřmi.Jezero!Jdejte V vpravo a použijte Save Letter na sudu
         pokračujte dál po molu až k bárce. Naskočte do ní a plavte přes 
         celé Toluca Lake. Nejdříve však loďku natočte tak, abyste jeli
         směrem k světlu v dáli-Lakeview Hotel.Pak mačkejte šipku vpřed
         až se objeví břeh.

         14. Lakeview Hotel

         Vylezte z loďky na břeh jděte před hotel.Zabočte k jedné z fon-
         tánek a vemte Little Mermaid Music Box. Pokračujte až k hlav-
         nímu vchodu hotelu. Za dveřmi seberte mapu pro hosty. Dle ní
         se orientujte do restaurace a pohovořte s Laurou. Tam seberte
         Fish Key. Jděte do hlavního vestibulu-Lobby. Přečtěte si vzkaz
         na recepci, ať víte, kam si pak dojít pro videokazetu.Podívejte
         se na music box/hodiny uprostřed a uložte hru.Vraťte se zpět do
         chodby a sejděte po schodech dolů.Najděte otevřený, ale nepojí-
         zdný výtah a ze země vezměte ředidlo-Thinner.Vraťte se zpátky 
         do přízemí a jděte ještě o patro výš. Otevřete dveře do Cloak
         Room avezměte si First Aid Kit,Shotgun Shells a Handgun Bullets
         Na desce leží taška, pou žijte Fish Key a odemkněte ji. Uvnitř
         se nachází klíč k pokoji č.204.V pokoji č.204 najdete Employee
         Elevator Key a díru ve zdi, vedoucí do pokoje č.202.Ve 202 jsou
         fotografie, rozházené na posteli.Na jedné něco je,ale přečmárá-
         no fixem. Vedle postele leží kufřík se zámkem.Jako klíč se má
         použít čtyřpísmenné slovo. Použijte ředidlo Thinner na fotogra-
         fie a slovo si přečtěte.Pak jej „vytočte“ na zámku a otevře-
         te kufřík Cinderella Music Box).

         Výtah 
         Jděte zpět na chodbu do druhého křídla k výtahu (E) a u dveří
         výtahu je místnost, kterou otevřete pomocí Employee Elevator
         Key-tato místnost je na mapě vyznače. šedě. Na stěně visí Save
         Letter a před vámi stojí otevřený výtah. Když nastoupíte,začne
         pískat. Jste moc těžcí.Všechny vaše věci vysypejte do poličky
         před výtahem.Až nebude ve vašem inventáři nic, můžete nastoupit
         a sjet do 1.patra.Vystupte z výtahu a sundejte z nástěnky zamě-
         stnaneckou mapu hotelu.Jděte do spižírny(Pantry), u které sví-
         tí červené světlo a najděte tu Snow White Music Box. Stavte se 
         v Employee Lounge pro Rifle Shells a jděte do Office. V kance-
         láři se nachází sejf s vaší videokazetou a také otvíračem ple-
         chovek.

         Bar a kuchyně 
         Naproti kanceláři jsou schody dolů.Rychle je přeběhně.a zamiřte
         do Boiler Room.Je tu First Aid Kit i Bar Key. Abyste se ale do-
         stali do baru, musíte nejdříve projít kuchyní.V Kitchen najdete
         Health Drinky a plechovku bez štítku.Otevřete jí pomocí otvíra-
         če a vezměte si žárovku. Přejděte do baru. Na barové desce u 
         jukeboxu leží lampa,která nesvítí.Vyměň. žárovku a posviťte si
         na dveře,které odemknete pomocí Bar Key. Vyjděte ven a vraťte 
         se po schodech do Lobby.Vyjděte velkými schody nahoru a vraťte
         se pro své věci k výtahu.Všechny je vyndejte z police a zamiř-
         te zpět do Lobby .V hlavním vestibulu se podívejte do recepce,
         leží tady klíč k pokoji č.312 . Přejděte k music boxu uprostřed 
         místnosti a zasuňte do třech otvorů tři hrací skříňky,uprostřed
         by měla být Little Mermaid.Pokud jsou skříňky zasunuty správně,
         music box začne hrát melodii a vy dostanete Stairway Key.S ním
         můžete vyběhnout až k mříži ve třetím patře otevřít ji.V poko-
         ji 312, kde vás má Mary čekat,je ale prázdno. Pusťte si na vi-
         deu tu kazetu,co jste našli v sejfu. Můžete sejít do 2.patra a 
         v Reading Room si ze sluchátek pustit alespoň hlasy.

         Proměna hotelu 
         V pokojič.202najdete Handgun Bullets,projděte jím, jste v chod-
         bě v opačném křídle u pokoje č.219. Běžte k zaměstnaneckému vý-
         tahu, který předtím zepředu nefungoval. Sebrat ampule a sjeďte
         výtahem do přízemí (tlačítko B).Pokračujte do baru.Tady seberte
         všechny Health Drinky a přesuňte se do kuchyně. Vyjděte ven ke 
         schodům ved. Store Room.Schody hoří a mezi nimi se potácí Ange-
         la.Pak následuje animace a vraťte se zpátky.Objeví  nové scho-
         dy, běžte ponich tedy nahoru a potom zamiřte ke dveřím na konci
         chodby u Security Office.

         Závěr 
         Jste na malém prostranství. Použijte 9 Save Letterů a otevřete
         další dveře.Následuje animace. Maria je opět živá! Jsou tam dva
         Pyramid Head.Bojujte.Když oba zabijete,vezměte z každého jakési
         barevné vajíčko -Egg. Před vámi jsou dvoje stejné velké dveře.
         Zasaďte do každých jedno vajíčko a některými z nich jděte dál.
         Na konci této chodby jsou dveře. A další chodba, slyšíte hlas
         Mary. Jako ze záznamu něco povídá, možná to jsou vzpomínky na
         vaši návštěvu v nemocnici.Když vyjdete druhou stranou jste opět
         venku. Jděte po železných schodech nahoru, dokud nenarazíte na 
         konec a na postel s Mary/Mariou.Po rozhovoru se stane něco di-
         vného zde zaútočí smečka netopýrů a i tato žena. Když spadne
         na zem a začne šeptat,dejte jí poslední ránu.Následuje posled-
         ní animace. 

         15. Konec ?

         Existuje několik možností konců v závislosti na vašem chování v 
         průběhu celé hry.

         Maria Ending 
         „Maria Ending-konec kdy se v závěru James utká s Mary a spolu s
         novou láskou Mariou opouští Silent Hill. Pokud chcete vidět pár
         spolu, měli byste dodržovat následující:

         - chodit s Mariou pomalu (neběhat)
         - neprohlížet si příliš dopis či fotku Mary v inventáři 
         - v nemocnici, kde si Maria lehne v jednom z pokojů, ji často 
          navštěvovat 
         - v závěru hry,kdy jdete po chodbě a slyšíte Mariin hlas,neče-
          kat až domluví, ale jít hned a co nejrychleji pryč Principem 
          jsou různé možnosti citových vazeb mezi Jamesem a Mariou.

         Leave Ending 
         Další možností je únikový,tedy„Leave Ending“,pro jehož dosažení
         bys. měli dělat opak toho než jsme zmiňovali výše,tedy počk. v
         chodbě, až Mary dopovídá, prohlížet si často její fotku a s Ma-
         riou běhat,aby se unavila.Měli byste také Mariu bít,třeba laťí.

         In-Water Ending 
         Mary nebo Maria? Když váš James unaven životem a upadl díky va-
         ším krokům do letargie, čeká na něj třetí možnost konce,jakási
         sebevražda. Nejsnáze ho k ní doženete pokud budete zkoumat nůž,
         který vám dala Angela a pokud budete polykat Health Drinky až
         když to bude skutečně vážné.Jestliže se v hotelu rozhodnete po-
         slechnout si pásku v Reading Room, měl by vás i tento krok po-
         sunout blíže k Water či k Leave Ending.

         Rebirth Ending, Dog Ending, UFO Ending 
         Maria, Leave a Water Ending jsou 3 ihned dostupné konce Silent
         Hill 2. Když dohrajete hru poněkolikáté, následují další konce:

         Jedním z nich je i tzv. „Rebirth Ending“. Pro toto mystické 
         znovuzrozen musíte při svém druhém průchodu hrou posbírat čty-
         ři rituální položky:White Chrism Book, Lost Memories, Obsidian
         Goblet Book a Crimson Ceremony. 

         Dalším koncem, který je ale určen pro skutečné fanoušky, možný
         až na třetí pokus, by měl být tzv. „Dog Ending“, k němuž se
         dopracujete v jednom hotelovém pokoji, nutno mít Dog Key, který
         najdete poblíž Texxon Gas.Šestým možným koncem je „UFO Ending“.
         Pro dosažení tohoto šíleného konce potřebujete nejdříve dohrát
         druhý scénář za Mariu (Born From a Wish) a poté na odpočíva-
         dlech,kde hra začíná, sebrat na toaletách Blue Gem.Hra sama po-
         dle vašich kroků vyhodnotí, k jakému konci jste nejspíše do-
         spěli. Váš konec i ovlivní třeba způsob, jakým chodbu s hlasem
         Mary projdete nebo jaké dokumenty čtete.

         Návod byl propůjčen od neznámého autora, tímto mu děkuji.