baner baner

...................Silent Hill / Návod

                               Zpět hlavní strana
  

         Děj začíná na kraji silnice, kde Harry se svojí ženou naleznou
         malou, opuštěnou holčičku. Pojmenují jí Charyl. Videosekvence
         nám ukáže, co nás čeká.Potom se vrátíme zpět do přítomnosti,
         kde Harryho s dcerkou Charyl vidíme, jak jedou po silnici v
         autě v džípu do Silent Hill na dovolenou. Vidíme, jak se na
         nemocničním lůžku probouzí mladá žena s popáleninami.Na ošetřo
         vně se hádají doktor se setrou Lisou. Policistka Cybil
         Bennetová ze sousedního města obdrží telefonát, aby v soused-
         ním Silent Hillu vyšetřila jakousi podivnou událost. Cybil
         míjí Harryho na své motorce. Mezitím Dahlia utíká a je
         velmi zděšena. Poznala, že se probouzí temné síly k životu.
         Harry jede okolo Cybiliny havarované motorky. Vtom malá 
         holčička vbíhá za tmy před auto Harryho,ten strhne okamžitě 
         volant a vybourá se. Harry se probouzí z bezvědomí. Charyl ale 
         nikde není.Harry sem  vypotácí z havarovaného auta a rozhlíží
         se.Město Silent Hill je, ale zahaleno podivnou mléčnou mlhou
         a začíná sněžit. Harry zaslechne kroky, běží dál uprostřed
         lice a náhle v dálce spatří svojí malou dceru Charyl.Zdě-
         šeně na ni volá, ale malá Charyl utíká stále hlouběji do
         města Silent Hill až se úplně ztratí v mlze. Harry se při
         pronásledování Charyl dostane do jiné ulice,kde projde želez-
         nou bránou a na zemi jsou krvavé zbytky něčeho. Vzduch se 
         začíná rozechvívat pronikavým zvukem ječících sirén. Všude 
         je náhle tma. Harry rozsvítí zapalovač a jde dál.Začíná pršet.
         Prochází okolo kolečkového křesla a vidí prosakující krva-
         vou mrtvolu zakrytou bílou pachtou na nemocničním lehátku.
         Zdi se začínají měnit na ostrý a krvavý plot s visejícími 
         cáry masa. Krev je všude. Harry přichází k místu, kde vidí 
         spoustu rozervaných mrtvých těl.Náhle Harryho obklopí hnusné
         malé a zohavené zrůdy. Harry probíhá mezi nimi, až zabočí do
         uličky, ze které není cesty zpět. Zde je znovu napaden a Harry
         umírá.Harry se probouzí naprosto  zmaten na lavici v jakési 
         kavárně. Neví, co je sen a co je skutečnost ? Ale vidí, že
         není v kavárně úplně sám. Překvapeně hledí na policistku Cy-
         bil Bennetovou, která též havarovala na silnici. Vzájemně se
         představí, Cybil je policistka ze sousedního města Brahms,
         která se dozvěděla, že telefonní spojení s městečkem Silent
         Hill bylo úplně přerušena a proto byla pověřena vše vyšetřit.
         Harry od ní zjišťuje, zda někde nepotkala jeho dceru. Cybil 
         sděluje, že ne. Harry vstane a chce ji jít hledat. Cybil 
         nechce, ale Harry je již rozhodnut. Policistka dává Harrymu
         alespoň svou zbraň. Oba  si uvědomují, že v tomto městě
         není vše tak, jak by mělo být.Cybil se vrací zpět do Brahms.
 


         OLEJOVÁ SKVRNA 
         S Harrym můžete najít: mapu, kuchyňský nůž, rádio, baterku,
         léčivý lektvar (2x)

         Následujte Cheryl do husté mlhy a nechte se na konci napad-
         nout dětskými zombiemi.Probudíte se v místní kavárně.Promlu-
         vte si s Cybil, vemte si nabízenou zbraň a seberte věci le-
         žící na pultu. U notesu si uložte  hru. Po sekvenci budete 
         skrze okno napadeni létavicí. Použijte pistoli. Seberte rádio
         a opusťte kavárnu.


         SKLADIŠTĚ/AUTO 
         S Harrym můžete najít: krabičku první pomoci, channeling stone
         ( pouze v Next Fear módu hry), krabici s náboji (2x), léčivý 
         lektvar (4x). 


         projděte město, sbírejte užitečné věci a pak se vydejte do
         aleje. Nahoře,blízko krámku najdete náboje( na lavičce vpra-
         vo ).Jděte do obchodu, kde seberete tři léčivé lektvary, kra-
         bičku první pomoci, uložte zde hru. Severněji najdete mís-
         to vaší havárie.Zhavarovaného vozu vyndejte další léčivý lek-
         tvar. Jděte do aleje. 
  
         Next Fear mód V NF módu naleznete v obchodě ještě Channeling
         Stone, který vám umožní dosáhnutí různých konců hry. 


         ALEJ 
         S Harrym můžete najít: krabici s náboji (2x), zprávu od Charyl 


         Cestou k aleji pozor na létavici a hybridní psi.Vyhýbejte se
         stvůrám a ušetřete náboje. Na konci temné uličky  ( aleje ) 
         naleznete zprávu od Cheryl a další náboje.Přečtěte si zprá-
         vu, která ukáže místo, kde by mohla být, jděte zpět na ulici. 


         KE ŠKOLE
         S Harrym můžete najít: klíč od domu, další zprávu od Cheryl


         Za pomocí mapy jděte do Levinovi ulice.Pak jděte do Mathe-
         sovi, kde uvidíte jámu na silnici a další zprávu od Cheryl. 
         Dopis vás dovede k psímu domku Levinově ul.Jděte k psí boudě
         vlevo a seberte klíč schovaný uvnitř.


         V DOMĚ 
         S Harrym můžete najít: léčivý lektvar, krabičku s náboji (2x),
         katanu ( pouze v Next Fear módu ), krabičku první pomoci 


         Vemte krabičku první pomoci za vstupními dveřmi, jděte do
         kuchyně,jsou tam další dvě krabičky s náboji a léčivý lektvar.
         Koukněte na mapu a jděte k zadním dveřím. Jsou zamčené na tři
         různé zámky, úkolem je najít tři klíče. Uložte hru.

         Next Fear mód:V místnosti vpravo po cestě do kuchyně naleznete
         katanu. 


         DALŠÍ ALEJ 
         Basketbalové hřiště 
         S Harrym můžete najít: Woodmanův klíč, léčivý lektvar


         Použijte mapu a všimněte si dlouhé červené lajny směřující
         dolů k Fenneymu aleji. Dejte pozor na příšery a držte se 
         drátěného plotu vpravo.Narazíte na branku,kde se můžete pro-
         táhnout na basketbalové hřiště,tam naleznete léčivý lektvar
         a koš. Vyndejte zpod basketbalové sítě Woodmanův klíč. 


         ZAČÍNÁ SE STMÍVAT 
         S Harrym můžete najít: lví klíč, krabičku první pomoci, krabi-
         čku nábojů, Scarecrow klíč, léčivý lektvar (2x) 


         Vraťte se zpět k Finneymu, otočte se doprava, pokračujte k 
         rozbořenému mostu a policejnímu vozu. Seberte náboje poblíž 
         auta a z boty vytáhněte lví klíč.V ulici Ellroy uvidíte roz-
         bořenou cestu. Zahněte  vpravo a všimněte si prkna vedoucího 
         od zadních dveří domu. Tady naleznete léčivý lektvar a třetí
         ( scarecrow ) klíč. A se třemi klíči se raťte zpět ke psí
         boudě, pak pokračujte pro další léčivý lektvar z přístřešku 
         na konci Levinovi ulice. 


         CESTA ZPĚT 
         S Harrym můžete najít: léčivý lektvar (2x)


         Odemkněte zámky a vyjděte ven. Rozsviťte baterku.Ze zahrad-
         ního stolku seberte léčivé lektvary a protáhněte se dveřmi na 
         konci zahrady do další aleje. 


         ZPÁTKY KE ŠKOLE 
         S Harrym můžete najít:krabičku s náboji (2x),léčivý lektvar(3x) 


         Jděte do aleje a na sever přes ulici k rozbořenému mostu. Tam 
         bude smečka psů, těm se vyhněte. Když budete ale s nimi bojo-
         vat, získáte krabičku s náboji a léčivým lektvarem.Pak jděte
         na jih směrem ke škole a cestou sbírejte věci. Mezi Levi-
         novou ulicí a Midwichem je krabička s náboji. Pokračujte přes 
         Blochovu ulici, zahněte na západ a na jih ke škole. Narazíte
         na poničený školní autobus, tady si uložíte hru. Seberte léčivé
         lektvary a vydejte do školy. 


         ŠKOLA 
         Recepce 
         S Harrym můžete najít: školní mapu, krabičku s náboji 


         U vchodu objevíte mapu školy. Vydejte se prázdnou halou směrem
         k recepci. Na stole naleznete  několik krvavých  poznámek.
         Prohledejte je a jděte do pokoje na konci recepce,kde nale-
         znete krabici nábojů.Ze stěny sundejte obrázek a při odchodu
         ven, prohledejte registr učitelů na přepážce. 


         ŠKOLA 
         Ošetřovna/nádvoří/foyer 
         S Harrym můžete najít : krabičku první pomoci, náboje, lektvar


         Použijte mapu a vydejte se do ošetřovny  ( infirmary ), kde
         naleznete léčivý lektvar a krabičku první pomoci. Uložte hru
         a jděte ven na nádvoří. Zabijte  dětská zombie a proběhněte
         dveřmi na druhé straně nádvoří.Na konci haly seberte krabici
         nábojů.Vydejte se západními dveřmi v hale. 


         ŠKOLA 
         Foyer/druhé podlaží 
         S Harrym můžete najít:krabici s náboji ( 3x ),chemikálii,krabi-
         čku první pomoci,zlatý medailónek, léčivý lektvar


         Vyběhněte po schodech do učebny, seberte léčivý lektvar. Pro-
         jděte vedlejší učebnou do dámské umývárny,seberte krabici ná-
         bojů. Vraťte se zpět do haly a napravo uvidíte dveře ( poblíž
         schodů ). Dveřmi projděte do další haly. V laboratoři seberte
         láhev kyseliny, pokračujte do chemické místnosti, kde uvidí-
         te na pultě ruku.Poté ji ponořte do kyseliny, získáte zlatý
         medailón. Seberte náboje a jděte do knihovny. Naleznete kra-
         bičku  první pomoci. Vydejte se jižními schody do nižšího
         podlaží. Na nádvoří použijte medailónek na čidlo, čímž změníte 
         čas v hodinách na věži (na 12). 


         ŠKOLA 
         Učebna hudební výchovy 
         S Harrym můžete najít: stříbrný medailón


         Druhý medailón je v učebně hudební výchovy na druhém patře.
         Jděte tam a prohledejte básně na stěně. Nyní máte před se-
         bou  nejsložitější hádanku z celé hry. Se stříbrným medai-
         lónem běžte zpátky do hodinové věže a posuňte ručičky na pátou.


         KOTELNA 
         S Harrym můžete najít: nic

         Zapněte červený spínač a jděte na nádvoří.Dveře k hodinové věži
         se otevřou. 


         ILUZORNÍ ŠKOLA 
         S Harrym můžete najít: gumový míček, brokovnici,obrázkovou kar-
         tu, krabici s náboji2x), krabičku první pomoci, ampuli, léčivý
         lektvar (2x) 


         Vraťte se zpět. Dorazíte do jiné verze nádvoří zvláštního
         druhu jiné reality. Jděte přímo, skrze dvoje dvojité dveře
         a spolu s náboji seberte krabičku první pomoci. Pak sejděte
         do skladiště ( storage room ) pro gumový míček. Potom se vy-
         dejte do učebny po pravé straně, seberte obrázkovou kartu a
         projděte jižními dveřmi.Následuje další učebna a po pravé ru-
         ce hala. Na severu naleznete léčivý lektvar. Běžte zpět do
         ošetřovny, tam uložte hru,seberte dva léčivé produkty a jděte
         dolů do vestibulu, kde seberte ampulku z kolečkového křesla.
         Utíkejte přes recepci do dalšího pokoje a vezměte náboje.
         Obrázkovou kartu použijte jako klíč k podivným dveřím. Jděte
         pryč z chlapeckých záchodů, seberte brokovnici a bojujte v uči-
         telské kanceláři (s náboji).
         Začne zvonit ..........


         ILUZORNÍ ŠKOLA 
         S Harrym můžete najít: náboje do brokovnice a pistole, klíč od
         knihovny,léčivý lektvar         Následuje animovaná sekvence, poté běžte po schodech dolů do
         haly, seberte lektvar a jěte zpět nahoru do učebny pro náboje.
         Protáhněte se dveřmi,  spojující dvě sousední učebny. Vemte
         náboje do brokovnice, vyjděte ven a projděte dvojitými dveřmi. 
         Pokračujte halou do šaten. Následujte divné zvuky a po další
         animované sekvenci seberte klíč od knihovny. Jděte zpět a
         použijte dveře po levé straně a postupte na střechu. 
         ILUZORNÍ ŠKOLA 
         Střecha 
         S Harrym můžete najít: nic 

         Čeká vás hlavolam. Po své pravé ruce naleznete klíč zaseknutý v
         trubce na střeše. Sledujte krvavé stopy a vlevo najdete další
         trubku. Do trubky dejte balónek, jděte doleva, kde naleznete 
         ventil. Pusťte vodu a vydejte se zpátky na nádvoří. 

         ILUZORNÍ ŠKOLA 
         Nádvoří 
         S Harrym můžete najít: klíč od učebny


         Klíč, který byl ještě před chvílí zaseklý v trubce naleznete v
         severovýchodním rohu nádvoří. Seberte ho a jděte zpět do kni-
         hovny, ale použijte klíč, který jste nalezli dříve. 
         ILUZORNÍ ŠKOLA 
         Druhé podlaží/suterén. 
         S Harrym můžete najít:náboje do brokovnice ( 2x ),náboje,léčivý
         lektvar ( 2x ),ampuli, krabičku první pomoci         Seberte krabičku první pomoci a vydejte se do knihovny. Cestou 
         seberte věci a  uvnitř knihu, kterou si pečlivě nastudujte.
         Dozvíte se, jak porazit prvního z bossů. Použijte klíč od
         učebny, abyste se mohli dostat do vedlejší  místnosti. Tam 
         jsou léčiva a jděte nazpátek do haly pro další. Pak se pro-
         bojujte do přízemí, seberte ampuli a náboje do brokovnice ze
         skladiště. Vyzbrojeni se vydejte do kotelny.          ILUZORNÍ ŠKOLA 
         Kotelna/šéf kotelník 
         S Harrym můžete najít: krvežíznivého bosse          Zatočte levým závitem 1x doprava a pravým závitem 2x doleva
         Otevře se průchod, kterým se dostanete k prvnímu bossovi.
         Několikrát bosse střelte, dokud nebude krvácet,pak si vemte
         brokovnici a namiřte přesně do zvířecího žaludku. Stejný pos-
         tup opakujte,než boss začne hlasitě škemrat. 
         ŠKOLA 
         Kotelna 
         S Harrym můžete najít: K-Gordon klíč 


         Nyní budete opět zpátky v normální škole městečka Sillent Hill.
         Seberte Gordonův klíč uschovaný kousek od kotle.Následujet ani-
         movaná sekvence, poté se vydejte směrem ke kostelu. 
         KE KOSTELU 
         S Harrym můžete najít: krabici nábojů (3x)


         Vydejte se Bradburyho ulicí až spatříte alej. Jdětě tím smě-
         rem a pokračujte, až najdete cestu po pravé straně vedoucí
         k domu, který otevřete Gordonovým  klíčem. Najdete spoustu 
         nábojů a hru uložte. Projděte vstupními dveřmi zpátky na
         Bradburyho ulici a pokračujte v cestě, až naleznete další alej
         a krabici nábojů. Jdětě po Blichově ulici ke kostelu. 
         KOSTEL 
         S Harrym můžete najít: Drawbridge klíč,"flauros",léčivý lektvar


         Vstupte do kostela,následuje animovaná sekvence. Poté si vezmě-
         te klíč, „flauros“ z oltáře a léčivý lektvar ukrytý poblíž. U
         dveří si uložte hru. 
         GARÁŽ
         S Harrym můžete najít: krabici nábojů
         nádržku s benzínem (pouze v Next Fear módu hry).
 

         Dále najdete garáž s náboji a pokud hrajete v NF módu, tak
         tam objevíte i kanystr s benzínem. Vydejte se Ellroyovou 
         ulicí k opuštěnému náklaďáku, kde seberete náboje do pisto-
         le a brokovnice. Pokračujte dále až narazíte na most. Napra-
         vo najdete schody vedoucí dolů. Dole posbírejte věci a jděte
         k ovládání mostu. 
         MOST 
         Řídící místnost 
         S Harrym můžete najít: mapu, vrtačku na kámen (pouze Next Fear
         mód), motorovou pilu (rovněž NF mód), léčivý lektvar          Drawbridge klíčem spustíte most Silent Hillu. Seberte mapu,lé-
         čivý lektvar, uložte a hru.

         Next Fear mód hry : Ve spodní části naleznete vrtačku na ká-
         men, ale budete potřebovat trošku benzínu k jejímu zprovoz-
         nění. Motorovou pilu naleznete v Cut-Rite Chainsaw domku.
         CENTRUM SILENT HILLU
         S Harrym můžete najít: krabici nábojů. 


         Držte se strany silnice, kde se rozkládá ovládací místnost
         , narazíte na spirálovité schody vedoucí dolů. Seberte nábo-
         je a pokračujte dál. Jděte dále Crichtonovou ulicí k nemocnici. 
         NEMOCNICE 
         S Harrym můžete najít: mapu (2x), plastikovou láhev,léčivý lek-
         tvar(4x),krabičku první pomoci, neznámý lektvar,klíč od přízemí 
         Uložte hru a vstupte do místnosti, kde potkáte doktora Kauf-
         manna. Pak jděte do recepce,vemte krabičkou první pomoci s ma-
         pou. Projděte medicínským pokojem a vstupte do doktorské kan-
         celáře. Zde naleznete mapu od suterénu a klíč hned za vedle-
         jšími dveřmi.Následuje kuchyně, kde seberete léčivý lektvar 
         a plastikovou láhev schovanou kousek od umyvadla. Láhev pou-
         žijte v ředitelově kanceláři a nalijte do ní trochu lektvaru.
         Jděte do suterénu až do místnosti s generátorem a zapněte ho,
         tím zprovozníte výtahy za rohem.Použijte výtah, zastavujte na
         každém  patře a na každém z nich vyzkoušejte dveře. Třetí
         dveře se otevřou,ale na výtahu bude svítit čtyřka (iluz. paro ) 
         ILUZORNÍ NEMOCNICE 
         S Harrym můžete najít: krabici s náboji (2x), náboje do brokov-
         nice, pláty (Queen,Cat, Hatter a Turtle), ampuli, krabičku pr-
         vní pomoci,balíček krve, léčivý lektvar (3x)         Nyní jste v jiné dimenzi. Jděte ke dveřím a pokračujte až k 
         dalším. Pak se vydejte poschodech a dostanete se do třetího
         patra. V pokoji 302 si uložte hru a seberte náboje.V pokoji
         číslo 304 si vemte speciální plát a léčivé zásoby. Skladiště
         obsahuje sáček s krví, léčiva a náboje do pistole. V pokoji
         306 je další plát (Cat). Odemkněte výtah na konci chodby a 
         jděte dolů na chlapecké záchody pro plát (Turtle). Sestupte
         po schodech do druhého podlaží.V pokoji 201 je zapalovač a
         v 204 další plát (Hatter). Na příšeru použijte balíček s krví
         a běžte do prvního  podlaží. Ředitelova kancelář má nástroj
         k uložení hry, ale i poslední plát  (Queen). Zastavte se v
         kuchyni pro léčivý lektvar, z vedlejší kanceláře seberte krabi-
         ci náboji. Cestou zpět do druhého podlaží najdete sesterské
         centrum. Vložte pláty v následujícím  pořadí - modrý, zelený,
         žlutý, červený a otevřou se dveře. 
         ILUZORNÍ NEMOCNICE (POKRAČOVÁNÍ) 
         S Harrym můžete najít: desinfekční alkohol,krabičku první pomo-
         ci, náboje do brokovnice (2x), videokazetu, kladivo, klíč od
         ošetřovny, náboje do pistole, klíč od skladiště v suterénu         Proběhněte předoperační místností do operačního sálu, najděte 
         klíč od skladiště v suterénu. S klíčem se vydejte halou na je-
         dnotku intenzivní péče. Seberte desinfekční alkohol a krabici
         první pomoci z pokoje číslo 206. Najděte výtah a sjeďte do su-
         terénu. Z márnice seberte léčivý lektvar a ampuli. U generátoru
         naleznete kladivo.Ve skladišti si vezměte zásoby munice a vši-
         mněte si skříňky. Dostaňte se za ní, odstrčte ji, objevíte tam
         tajnou chodbu. Mříže polijte alkoholem a zapalte. Tím zabijete
         popínavé rostliny. Poté projděte dveřmi a za chvíli narazíte 
         na další vlevo. První dveře po pravé straně skrývají video-
         kazetu a v poslední místnosti po levé straně je klíč od oše-
         třovny. Jděte zpět do pokoje 302,projděte do ošetřovny na prv-
         ním podlaží. Probudíte se ve skutečné nemocnici. 
         CESTA K ANTIKVARIÁTU 
         S Harrym můžete najít: klíč od antikvariátu, sekera          Najděte zapomenutý klíč a vydejte se do antikvariátu v pravém 
         horním rohu mapy. Otevřete zámek a narazíte na další skrýš.Drž-
         te se cesty do kaple, kde naleznete sekeru. Následuje další
         animované sekvence a poté se můžete ocitnout v jiné verzi kaple 
         ILUZORNÍ MĚSTO & PIKNIK S BOSSEM 
         S Harrym můžete najít:krabičku pomoci,náboje do brokovnice (2x)         Opusťte budovu a jděte do Simmonsovy ulice, vlevo najdete ot-
         vor v drátěném plotě. Jděte po eskalátoru na druhé straně a po
         své levici bude pokoj se dvěma krabicemi s náboji do brokovnice
         a trochu léčiv. Pokračujte chodbou a po chvíli objevíte skryté
         dveře, kde je další boss.Otočte se a rychle použijte brokovni-
         ci. Zabijte malé stvoření za sebou. Počkejte až prorazí část
         povrchu a poté do něho palte další dávky nábojů,dokud se nepro-
         bourá zdí.Promluvte v nemocnici s Lisou. Po krátké animaci se
         připravte na další utkání s druhou částí bosse, s kterým jste
         před okamžikem bojovali. Zápas bude probíhat na střeše. Pou-
         žijte brokovnici. 
         STOKY
         S Harrym můžete najít: náboje do brokovnice (3x) a pušky,krabi-
         ci s náboji (5x), klíče od stok (2x), mapu stok, krabici první
         pomoci,léčivý lektvar (4x)          V nemocnici uložte hru a z kavárny na rohu Simmonsovi a Koont-
         zovi ulice seberte léčivý lektvar. Pokračujte Simmonsovou u-
         licí k policejní stanici (Saganova ulice), tam seberte náboje.
         Přeběhněte  most do starého Sillent Hillu. Seberte léčivý 
         lektvar z barelu po pravé straně. Znovu jste před školou.
         Rozbijte zamčenou bránu kladivem a projděte do stok.Pokra-
         čujte vlevo, poté vpravo až se dostanete do místnosti se 
         třemi dveřmi,kde je klíč od stok a mapa.Horní část stok obsahu-
         je hodně munice, ale abyste se tam dostali budete muset jít 
         dolů na mapě do velké místnosti se zamčenými dveřmi.Novým klí-
         čem odemkněte zámek a vylezte po žebříku.Vydejte se pak na ma-
         pě dolů a poté vpravo. Přijdete do místnosti s léčivým le-
         ktvarem a náboji. Pokračujte dolů a pak vlevo, kde vstoupíte
         do slepé uličky s krvaými zdmi. Prohledejte kaluž, tam bude
         další klíč od stok. Nakonec jděte na mapě zpátky vpravo.
         „RESORT“ ÚZEMÍ 
         S Harrym můžete najít:mapu, náboje do brokovnice,klíč od motor-
         ky, magnet,náboje do pistole,náboje do pušky (3x),krabičku prv-
         ní pomoci, Kaufmanův klíč, recept, léčivý lektvar (6x), bezpeč-
         ností klíč
         Protože hra obsahuje různé konce, chcete-li ten špatný, ne-
         chejte motorku být. Po levé straně je budova s hodně náboji,
         krabice první pomoci a na nástěnce je ukryta mapa.Doktor Kauf-
         mann na vás bude čekat v Ančině baru. Po animaci seberte v baru
         recept a klíč,uložte hru a vezměte léčivé lektvary z rohu míst-
         nosti. Recept pečlivě pročtěte, získáte kód ke dveřím indické-
         ho běžče ( Indian Runner ). Pomocí získaného  kódu odemkněte 
         vstupní dveře. Seberte léčivo a náboje do pušky. Podívejte se
         na zeď a uvidíte poznámku obsahující kód od dveří k Normanově
         hospodě, kde bude doktor Kaufmann. Opusťte " indického běžce“ a 
         jděte do Haerbyho hospody. Z pohovky seberte magnet a jděte
         otevřenými dveřmi. Uložte hru a pokračujte, ven.Běžte do poko-
         je č.  tři, seberte lektvar a jděte okolo velké truhly, kde
         použijte magnet a získáte klíče od motocyklu. Vraťte se zpět 
         cestou, kterou jste přišli a vstupte do dveří, ve kterých jste 
         ještě nebyli. Dostanete se do garáže, jsou tam náboje do bro-
         kovnice, léčivý lektvar a použitím nového klíče získáte malou 
         skleněnou ampuli. Opusťte hospodu, běžte  Sandfordovou ulicí, 
         držte se levé strany. Narazíte na schody, kde jsou konci ná-
         boje do pušky a léčivý lektvar.Kousek dálobjevíte vstup do al-
         ternativní sekce úrovně. 
         ILUZORNÍ „RESORT“ 
         S Harrym můžete najít:náboje do pušky,pistoli a brokovnici,kra-
         bičku pomoci,léčivý lektvar (2x)

         Pokračujte dolů malou alejí do severozápadní části,najdete si
         další léčiva a náboje do brokov nice. Po cestě k majáku nara-
         zíte na loďku. Vlezte do ní a promluvte s Cybil. Seberte ná-
         boje do pušky, léčivý lektvar, náboje do pistole a uložte si
         hru. U majáku seberte krabici první pomoci a vydejte se naho-
         ru, kde na vás čeká Alessa. Po opuštění majáku se znovu dosta-
         nete do loďky. Uložte si hru a jděte se do Sandfordovi uli-
         ce. Otevřete dveře a vlezte se do dalších ramen stok. 
         ZÁBAVNÍ PARK
         S Harrym můžete najít: krabici nábojů, mapa,léčivý lektvar (2x)
         Seberte mapu u vchodu a vydejte se do levého rohu pro náboje a
         léčivý lektvar. O několik výklenků zpět naleznete další léčivo.
         Seberte ho a vstupte do zábavního parku. Ve stánku se zmrz-
         linou uložte hru. Naleznete kolotoč, kde vás čeká Cybil v po-
         době zombie . Musíte ji zabít. Počkejte si na okamžik až za-
         čne střílet a ve chvíli, kdy vyplýtvá všechny náboje ji zabij-
         te.Pokud chcete vidět dobrý konec, použijte na ni láhev s lek-
         tvarem z nemocnice. 
         NICOTA 
         První podlaží 
         S Harrym můžete najít : krabici první pomoci, krabici nábojů do
         pistole a brokovnice,kleště,šroubovák, kámen času,Ophelin klíč,
         Hagithův klíč,solomonův amulet 


         Probudíte se v nemocnici s Lisou. Promluvte s ní a pak jděte k
         výtahu. Sjeďte do suterénu, kde najdete učebnu. Za vedlejšími
         dveřmi jsou kleště se šroubovákem. Obě věci seberte a spěchejte
         zpět do prvního podlaží. V pokoji napravo objevíte kohoutek.
         Použijte na něj kleště a získáte Opheliin klíč.Ten aplikujte
         na vstup kousek od dveří do suterénu. Bude následovat další z 
         puzzlů hry, ve kterém postupujte následovně. Na Sagittariusově
         ovladači nastavíte šestku, pak čtyřku na Taurianovi a u blížen-
         ců dejte osmičku. Pokud jste postupovali správně, měli byste 
         získat kámen času. Vyjděte  hlavním vchodem, kudy jste přišli
         až na konec chodby. Na dveře zadejte správný kód  - ALERT -
         a pokračujte do následující místnosti, seberte Solomonův amu-
         let.Mimo amuletu naleznete i čekající Lisu, s kterou si krátce
         promluvte. Teď se vraťte zpět do haly s výtahem. Otočte se k 
         němu čelem a obraťte se o sto osmdesát stupňů.Vstupte do míst-
         nosti a přímo před sebou použijte kámen času na hodiny. Seber-
         te Hagitův klíč, náboje do brokovnice a krabičku první po-
         moci. Uložte hru. Jděte dolů na konec haly a použijte Hagitův
         klíč na dveře. Skočte do výtahu a jeďte do druhého patra. 
         NICOTA 
         Druhé a třetí podlaží 
         S Harrym můžete najít: náboje do brokovnice a pistole, prsten,
         Mercuryho znak,klíč od ptačí klece, kameru,Phalegův klíč,lekt.
         Vydejte se do třetích dveří vlevo a seberte Mercuryho znak,
         dále náboje do brokovnice a prsten. Poté jděte dveřmi na kon-
         ci haly a v další chodbě seberte kameru a krabici ze sester-
         ského centra.Pokračujte vpravo a soustřeďte se na poslední le-
         vé dveře. Vstupte do pokoje a sundejte plát ze stěny, odha-
         líte Aratronův klíč. Zatím na něj nesahejte, protože je na-
         bitý elektřinou a hra by skončila vaší okamžitou smrtí!Prosko-
         číte zborcenými dveřmi a vrátíte do prvního patra. Výtahem
         se dostanete do třetího podlaží a prozkoumejte obrázky. Dají
         vám dostatek informací k získání kódu k dalším dvěma dveřím.
         Z první místnosti seberte léčivý lektvar a z druhé klíč od 
         ptačí klece. Poté se vraťte nazpět do prvního patra a z pta-
         čího pokoje nalevo od výtahu seberte Phalegův klíč,který ihned
         použijte na správné dveře. Za levými dveřmi si uložte hru. 
         POSLEDNÍ KAPITOLA
         S Harrym můžete najít:krabic s náboji do pistole,Bethorův klíč
         Ankh (egyptský symbol života) Aratronův klíč,Melchiorovu dýku,
         léčivý lektvar,Ouroborosův disk. 


         Ze skříňky v první místnosti vpravo seberte Melchirovu dýku.
         Předtím ale musíte na řetěz použít prsten Následující míst-
         nost skrývá náboje, lektvar a Bethorův klíč je schovaný ve 
         fazolích v rosolu. Zpátky v hale jděte do místnosti přímo na-
         proti a ze stolu seberte Ankh Poté v místnosti napravo vyp-
         něte generátor. Vraťte se zpátky o místnosti s elektricky 
         chráněným klíčem a sundejte ho ze stěny. Zpátky  Phalegovými
         dveřmi se vraťte do poslední místnosti vpravo a seberte Our-
         obosův disk. S diskem jděte do  poslední místnosti a vložte 
         pět artefaktů do slotů  ve dveřích ( Ankh, Solomonův amulet, 
         Mercuryho znak, Melchiorovu dýku a Ouroborosův disk ) a vydej-
         te se tajnou chodbou. 


         VELKÉ FINÁLE
         S Harrym můžete najít: konec hry ! 


         V závislosti na tom,jak jste v průběhu hry postupovali se pře-
         hraje animovaná sekvence a každý z konců má svého závěrečné-
         ho bosse. Na špatném konci vás bude čeka Alessa. Uhýbejte se 
         smrtonosným bleskům a použijte pušku. Kladný konec je podobný
         a můžete použít stejnou techniku jako s Alessou ...
         KONEC DOBRÝ ? 

         Silent Hill obsahuje pět různých konců.          DOBRÝ 
         Použijte věci od doktora Kaufmanna z  Ančina baru,využijte i 
         klíče od motorky. Zabijete policistku Cybil Bennetovou.          DOBRÝ+ 
         Udělejte všechny Kaufmanovi věci a zachraňte policistku.          ŠPATNÝ 
         Nechte Kaufmanna na pokoji a zabijte Cybil.          ŠPATNÝ+ 
         Opět ignorujte Kaufmanna, ale zachraňte Charyl. 


 
         PODIVNÝ UFOUNSKÝ KONEC 
         Po dosažení dobrého+ konce dostanete magický kámen. Použijte 
         jej v následujících bodech a uvidíte podivného konce  hry. 


         - Na střeše školy. Před bitvou s můrou. V motelu,před pokoji. 

         - Na střeše majáku.V - "Resort“ uzemí. - Na mostě před lodí.

         Návod byl propůjčen od neznámého autora, tímto mu děkuji.