baner baner

www.ign.com

Silent Hill Downpour / Příběh

DATUM VYDÁNÍ 2012 FORMÁT PS3 Murphy strávil své dětství v sirotčinci, který ho ovliv- nil jako dítě. Murphy a ostatní sirotci, byli velmi vdě- ční za péči kterou dostavali od jeptišek.Také víme že, že Murphy jako malé dítě vypomáhal v kině. Poté,co opus- til Murphy sirotčinec,se bohužel zapojil do trestné čin- nosti. Po určité době se uklidnil, a oženil. Narodil se mu syn Charlie.Murphy byl šťastným otcem rodiny,Jeho že- na se jmenovala Carol Pendleton. Syna velice miloval a často sním chodil společně pouštět létající draky, hrát si s míčem a v neposlední řadě sdíleli společnou vášen v autech. Murphyho život se změnil, když byl jeho syn une- sen pedofilem Patrick Napier. Byl to bohužel soused Pen- dletona. Napier Charlieho, nalákal do svého vozu a odjel k nedalekému jezeru. Tam Napier svázaného a bezmocného Charlieho v plátěném pytli hodil do vody, a utopil ho. Ztráta dítěte je příliš pro rodiče. I přes veškerou sna- hu se vyrovnat se ztrátou svého syna , se Murphy rozho- dne ukrást policejní auto, ve kterém se mu bezmála 10 hodin dařilo vyhnout zatčení. Po Jeho uvěznění Carol po- žádá o rozvod. Bohužel Carol neví, že to Murphy udělal schválně, s cílem získat přístup k Napier, a vykonat na něm svou pomstu.Carol obviňuje Murphyho z rozvodu, a tvr dí,že jeho jednání neprospělo jemu ani mrtvému Charliemu