baner baner

www.ign.com

Silent Hill 1 / Příběh

DATUM VYDÁNÍ únor 1999 FORMÁT PSone Harry Mason se ani trochu nepodobá žádnému jinému video- hernímu hrdinovi a to hlavně proto, že žádným hrdinou v pravém slova smyslu ani není. Po autonehodě, která roz- dělí Harryho od jeho dcery Cheryl (počáteční scéna celé- ho příběhu), stráví zbytek času hledáním milované osoby po ulicích Silent Hillu. Bojuje s monstry, pokouší se pomáhat ostatním a nakonec zjišťuje, že je bezmocnou fi- gurkou na mnohem větší šachovnici. Nemá nejmenší naději se dočkat šťastného konce, nikdy ze světa neunikne. Zdá se, že poté, co Harry vstoupil do města, ztratil po- jem o realitě (podobně též jako policistka Cybil a zdra- votní sestra Lisa). Je jisté, že umírá. Byl využit, zne- užit a ovládán od první sekundy. Stejně tak hráč má po- cit, že byl zmanipulován, a to bolí. Příběh je dost slo- žitý. Na povrchu se zdá, že prostě sledujeme Harryho, jak pátrá po své dceři. Neustále ji však potkává a ona mu pokaždé proklouzne mezi prsty. Postupně si také všim- nete, že proměnou prochází i město - mléčně bílou mlhu očistce vytlačuje temnota pekel. A všude kolem Vás číha- jí nebezpečná monstra. Proč ? Abychom odpověděli, musíme se vrátit o sedm let zpátky. Tehdy se jakási fanatická náboženská skupina pokusila přivést svého zlého boha Sa- marela na náš svět. Během tohoto náboženského rituálu bylo stvořeno dítě jménem Alessa, které bylo ale obdaře- no jen polovinou božské moci. Čarodejnice a vůdkyně kul- tu Dahlia, zklamaná tímto neúspěchem (Alessa odmítala použít i tu polovinu), stvořila další dítě - Cheryl ! Harry byl přilákán nazpět do města Silent Hill jen pro- to, aby předal dceři Cheryl druhou božskou polovinu, která měla ve spojení s Alessou vytvořit boha Samaela a tím umožnit Dahlii tak ovládnout naprosto celý svět. Ale Alessa není žádná hloupá dívka. Použila své schop- nosti a vytvořila temnou alternativu Silent Hill, kde se schovává před Dahliou. Aby se zmocnila ,,Fluor" (jediná věc, která může paralyzovat Alessinu moc) a lapila dív- ku, Dhalia přivábila nic netušícího Harryho a vtáhla ho do ,, temného Hillu ". Alessa cítí nebezpečí, má pocho- pitelně vůči Harrymu extrémní odpor. Mezitím Dahlia ov- ládá ,, mlhavou " verzi města, přičemž ani jedna alter- nativa nemůže být považovaná za skutečný Silent Hill. Silent Hill měl čtyři regulérní závěry plus jeden lehce podivně vyšinutý, vždy označovaný jako ,, UFO ". S hodnocením ,, good + " vypadá jako happy end : Harry zabíjí boha a odchází společně se Cybil a novým dítětem. Závěr ,, good " je podobný až na to, že Cybil umírá (v pokračování v SH 3 je to opravdu jediný pravý závěr). Finále s označením ,, bad " spočívá v zabití boha ještě v tu chvíli, kdy je uvnitř matky Alessy, tím pá- dem ale nemůžete vůbec zachránit znovuzrozenou Cheryl. Umírá i Cybil a nakonec vidíme Harryho umírat za volan- tem havarovaného džípu (kde asi celou dobu blouznil). Poslední závěr tedy ,, bad + " rovněž nepočítá se znovu- zrozenou Cheryl, ale Cybil přežívá, vlepí Harrymu pořád- nou facku a pak mu sděluje, že už ho nechce nikdy vidět.